Centern, ett parti extremt i mitten eller till höger?

Annie Lööf betonar att framtiden är frihet, trygghet och hållbarhet. Ett modernt nytänkande om individens frihet. För att friheten ska gälla förutsätter det närvaron av rätten.

 Vad är rätten till frihet? Omfattar rätten den mänskliga friheten och/eller ekonomins frihet. Båda ingår i liberalismen. Vi ser i världen att den ekonomiska rätten tar överhanden och att demokratin krymper. Nationer underordnas finansiella system.

 I den individualistiska historien är “liberalismen”det ursprungliga namnet på tanken om individens rättigheter och marknadens frihet i en allmän materiell befrielselära.

Men människan är inte bara en individ för egna behov utan även en social person, en skapande och arbetande människa, en medborgare i samhället som deltar i, tar ansvar och medskapare i sammanhållning, försörjningen och gemenskapen för det gemensamma bästa. Ett understöd för utveckling. Detta är den s.k. subsidiaritetsprincipen för samhället. Individualismen är mer inriktat på ett tagande som kommer till slut kommer i konflikt med den ekonomiska friheten som blir en suverän makt över nation och människor.

Den gäller att inte bara att skydda och stödja den enskilda människan och familjen utan även de fria grupperna i samhället som de fackliga organen och de ideella organisationerna.

Det fria samhället lever med de fria organisationerna i civilsamhället. Kulturen ingår här. Det gäller då inte bara att få utan även att ge. Solidaritet är en förutsättning för samhället.

Samhälle och ekonomi är i hela sin grund ett mänskligt och socialt skeende. I denna process är människan både mål och orsak. Någon bakar bröd för någon annan utgör en ursprunglig princip.

De nyliberala idéerna präglar en väckelse mot detta med tänkare som Ayn Rand, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek och Milton Friedman.

 Annie Lööf hyllar Ayn Rand som ”en av 1900-talets största tänkare”. Som ingen annan kombinerade Ayn Rand försvaret av kapitalismens välgörande effekter med individualismens frigörande kraft dvs. egoismen. Annie Lööf har avregleringsprofeten Margaret Thatcher som sin politiska förebild. Avreglering syftar till att skapa marknaden och värna kapitalets rätt och frihet. Här uppstår den liberala konflikten mellan mänsklig frihet och ekonomisk frihet.

 Är ekonomi ett mål eller medel att infria mål? Människan är enligt de röda partierna målet i och orsaken till samhället. Därför är ekonomin ett medel att nå målen. Man odlar för att skapa föda. Trygghet är trygghet med och för varandra. Demokrati handlar om samma rätt och frihet för alla, som var stommen i svensk välfärdsutveckling.

 Borgerlig demokrati gäller vissa och inte alla. Hållbar utveckling ingår i ekonomin som innebär att klokt använda nationella resurser. Stureplancentern talar om skyskrapor och urbanisering. Men det ger trafikinfarkt och stigande priser på bostadsmarknaden. Vi har erfarit en internationalisering av vårt nationella näringsliv. Produktionen centraliseras för stordrift och mekanisering vilket slår ut den geografiska mångfalden och lokala strukturer till försörjning och arbete. Vi ser fjärrtransporterna på vägar som strider mot klimatmålen.

Här döljer sig möjligheten att minska volymen fjärrtransporter genom att stärka geografisk mångfald och smart teknik. I U-länderna återuppstår en ny lokalproduktion, resursutveckling och kompetensuppbyggnad som blir till deras räddning. Varför ska basförnödenheter fraktas jorden runt? Höga marknadsandelar gynnar inte det gemensamma bäst.

Indiens enorma framgångar har gett detta, där mobiltelefonen blev en nyckel. Alla kommer om några år ha mobiler. Den stora befolkningen på över en miljard människor sågs tidigare som ett stort problem för Indien. Men i takt med att många får det bättre skaffar sig familjerna allt färre barn.  Det gör att Indien de närmaste 20-30 åren kommer att ha en mycket stor andel av sin befolkning i arbetsför ålder. Indien utbildar flest ingenjörer i hela världen. Denna utveckling är inte styrd uppifrån utan kommer genom sociala initiativ och genom stöd.

Bondeförbundet kom till för att motverka en otyglad marknadsliberalism som leder till koncentration av den ekonomiska makten.

Nya Centern syns oundvikligt att hamna i ett dilemma med neoliberalt nytänk och bibehållna värden från och en förankring i Centerns barndom.

Det här inlägget postades i Blockskillnad, Globalisering, Ideologiska definitioner, Liberalism, Miljöpolitik, Okategoriserade, Samhälle, Värderingar. Bokmärk permalänken.