DEN GEOGRAFISKA MÅNGFALDENS EKONOMI.


mangfaldIndien drar man nytta av den småskaliga tekniken och IT; och utvecklar mångfaldens produktion och utifrån lokala kunskaper och förhållanden.

Vi kan kalla det för lokala processbyggen. Arbete stärker människors idékraft, kompetensen utveckling och möjlighet till hållbara system . Där ekonomin återgår den reella produktionen och samhällsbygget.

Såväl ett en organisation, ett företag eller ett samhälle kan organiseras i processbyggen.

Ett processutvecklande samhälle i innehåller andra potentialer än det kapital- och marknadsstyrda samhället, där människans potential kommer till rätt och erbjuda livskvalitet  som nu går under ohälsa, stress och utanförskap.


Vårt land är vidsträckt men urbaniseringen driver fram boendets förtätning och trafikinfarkter i storstäder med dyra borätter Landsbygden lämnas öde.

Svenska historia bär kunskaper om en förvandling. I första vågens samhälle fanns lokalproduktion i geografisk mångfald. Sverige var under VK II i princip självförsörjande.

Första vågens samhälle är därför åter ett alternativ där tekniken brukas för en ökad självständighet. Teknik är inte styrmedel utan ett hjälpmedel. En väg om geografisk mångfald, där även den hållbara dimensionen och friheten kan utvecklas.

SVENSKA-SAMHallET

Vi har sett historien och under 1900-talet växter en storskalig massproducerande industri genom världskrigens krigsindustri. Infrastrukturer byggdes om.

  • massproduktion
  • fjärrtransporter
  • masskonsumtion,
  • massförstörelsevapen.
  • massmedia
  • standardisering av produkter och livsmedel
  • kostnadsjakten som urlakar människor och födoämnen
  • den fria jakten på pengar

Samhället av idag är ett resultat av den andra vågen massproduktion och struktur omvandling.

MARKNADSPYRAMIDEN

Effekten har gett den ohållbara utveckling för jordens system.

Marknadsekonomi bär på systemfel att optimera rätt i tid och rum av jordens ändliga resurser.

Den innehåller ett nytt moment att styra över nationsgränser
Mejeri700

Vi har sett en svensk livsmedelsindustri som blivit uppköpt och som nu alstrar fjärrtransporter. Om produktion förläggs till ett fåtal länder och produktionsenheter driver detta upp transportkostnaderna och CO2.

Masslogiken förklarar hur varje land kan speci
alisera sig på produktion av ett fåtal märken av en viss typ, istället för att specialisera sig på mångfald och olika typer av produkter.

När det finns stordriftsfördelar i produktionen, då finns det risk för att länder kan bli “inlåsta” i ofördelaktiga handelsmönster. En internationaliserad stordrift kan därför utarma på många sätt.

I första vågens samhälle fanns lokalproduktion i geografisk mångfald.

Sverige var under VK II i princip självförsörjande. Första vågens samhälle är därför åter ett alternativ där tekniken brukas för en ökad självständighet.


Teknik är inte styrmedel utan ett hjälpmedel. En väg om geografisk mångfald, där även den hållbara dimensionen och friheten kan utvecklas.

Paul Krugmans ekonomi (2008) visar sen tredje vågen  som innehåller en hållbar utveckling genom en geografisk koncentration av rikedom och hållbar resurshushållning.

Den bygger på mångfald och variation som den nya ekonomins och den internationella handelns motor istället för storskaligheten, som så mycket standardiserar produkt, arbete, byråkratiserar, utmattar med de magra organisationerna och som hämmar hållbara miljölösningar.

Vårt land är vidsträckt men urbaniseringen driver fram boendets förtätning och trafikinfarkter i storstäder med dyra borätter Landsbygden lämnas öde.

mangfaldIndien drar man nytta av den småskaliga tekniken och IT; och utvecklar mångfaldens produktion och utifrån lokala kunskaper och förhållanden.

Vi kan kalla det lokala processbyggen. Arbete stärker människors idekraft, kompetensen utveckling och möjlighet till hållbara system . Där ekonomin återgår den reella produktionen och samhällsbygget.

Såväl ett en organisation, ett företag eller ett samhälle kan organiseras i processbyggen.

Kretsloppet är en fundamental princip i allt det levande. Där finns en annan väg än vad masskulturen erbjuder.


Denna princip Universella-kretsloppetbild visar ett annat ansikte av ett solsystem eller ett universum i sig.

En oändliga mångfald av relationer i ett gigantiskt samspel och interaktion. Detta gäller också ekonomins interaktion med oss, samhälle och natur.

Allt kretsar kring en medelpunkt som är själva målet.  I ett arbetslivet är samverkan runt målet grunden till utveckling. Var en ger sin del att stödja och tjäna.  Inom sjukvården  kan lag bildas runt en patienter med olika insatser samtidigt.

Det här inlägget postades i ekologi, Ekonomi, Självständighet, Socialdemokrati, Solidaritet, Svenska modellen, Sverige. Bokmärk permalänken.