SÄKERHETSTJÄNSTENS SUBVERSIVA RÖTTER

Yal-OSS-CIA.

Yale University har lista bakom sig en tung historien om amerikansk spionage. Den började redan 1733 mot britter. Yale kommer med det att utveckla ett diaboliskt sällskap. Via högskolor i USA sprids falska läror och “sociala kubbar” rekrytera person till de höga samhällsposter det det “rätta” tänkandet.

Den utvecklas I Yale på frivillig grunder. En storskalig verksamhetsutveckling kommer ur det och blir   Office of Strategic Services (OSS). En organisation grundat 1942 och dess första chef var “Wild Bill” Donovan.

President Franklin D. Roosevelt var bekymrad amerikanska underrättelse brister. Han  begärde att William J. Donovan utarbeta en plan för en underrättelsetjänst baserad på den brittiska underrättelsetjänsten (MI6) och Special Operations Executive (SOE). Överste Donovan användes för att utvärdera den globala militära möjlighet att erbjuda förslag om amerikanska krav

Tidigt ingick aktivitet att underminera utvecklingen i  Asien och Kina och det fortsatte. Influensen kommer från Yale med sin verksamhet i det fördolda.

Yale322Yales hemliga sällskap

Föreningen bildades 1832 av General William Russell, vars leveransföretag senare dominerade den amerikanska sidan av Kinas opiumhandeln.

Yale University var grundades av Eli Yale, som gjorde sin förmögenhet som arbetar för opium smuggling brittiska Ostindiska kompaniet där familjen Rothschild dominerade tillsammans med engelska kungahuset. De byggd upp därifrån sin väldiga förmögenheter.
En känd medlemsfamilj är Bush.

skull_and_bones_bush

OpiomwarsDrogmarknaden

När Edward Harriman byggde USA.s järnväg för att länka Kalifornien med östra delen av USA, fanns tusentals kinesiska billiga arbetare för att arbeta på spåren.

Många var redan beroende av opium och detta utvidgade marknaden till att omfatta USA. Det finns goda skäl att dra den slutsatsen att de kinesiska opiumberoende arbetarna uppsåtligen använts för att utöka opiummarknaden till USA.

Harriman grundade sitt järnvägsimperium genom finansiering från “NM Rothschild & Sons Bank ” i London.

chinese-railroad-workersDe stora kapitalen för krig och industriell infrastrukturutveckling finns här. Bankerna styr företagen och företagen generar vinsterna. Det är den inställning som råder. Nationella hänsyn blir hinder i superkapitalismen.

Verksamheten vid Yale University är idag “Skull and Bones” (S & B). Ett hemlig broderskap med ett medlemskap begränsat till femton per år.

Yale University var grundades av Eli Yale, som gjorde sin förmögenhet som arbetar för opium smuggling brittiska Ostindiska kompaniet.

Dessa rötter leder till Tyskland. Där utvecklades 1771- 1776 en order av Adam Weishaupt, professor vid universitetet i Ingolstadt i Bayerni syfte att bygga ett världsherravälde genom att kontrollera utgivning pengar och centralbanker.

redshield05 (2)Mayer Rothshild (Röd skjöld)

Bakom denna tillkomst av de “Upplysta” fanns Mayer Amschel Bauer (1743-1812) född i Frankfurt-am-the-Main i Tyskland.

Han bytt namn till Mayer Rothshild som kom att grunda ett internationellt och privat bankirvälde.

Han fick 5 söner som är 5 riktningar i ett enormt ekonomiskt imperium. Orden med “de Upplysta” är  Illuminati. Visionen gällde en ny världsordning.

Makten går genom rätten att skapa pengar. Vilseledning går genom högskolor, kultur och medier.

Genom sin finansmakt tog de kontroll över andra samhällsfientliga grupper som Grand Orient de France (GOF)

Den bayerska regeringen antog en lag 1785 som förbjöd alla former av hemligt sällskap.

Men lagen innebar endast den effekten att medlemmarna i Illuminati blev utspridda som en elit i Europa inom högskolor. Till dem kom ekonomer, politiker, konstnärer, företagare och kungafamiljer.Senare kom den svarta läran till Amerika. USA bildas 1776 med stöd av (GOF).

USA:s första centralbanken kom under kontroll av Rothshild. Centralbanker kommer att hamna i privat händer

S & B antog på reglerna från  Illuminati, och gjorde dem till sin egen ordning.

S & B blev arvtagare till “de Upplystas krets” Illuminati, och de rekryterade de viktigaste New England-centrerade familjer.

Familjer som gjort sina pengar i opiumhandeln. Dessa familjer söner anslöts sig Skull and Bones. Bush-familjen är en familj men på en lägre nivå

År 1903 etablerade Yale Divinity School ett antal skolor och sjukhus i hela Kina som kollektivt kallas för “Yale i Kina.”

Yale China sp_yale-china-association

Det har sedan visat sig att “Yale i Kina” var en underrättelsenätverk vars syfte var att förstöra den republikanska rörelsen hos Sun Yat-sen på uppdrag av den angloamerikanska etablissemanget.

Den anglo-amerikanska “Etablissemanget.” hatade Sun, eftersom han ville utveckla Kina.

mao-zedong-and-colonel-david-d-barrett-yenan-1944De älskade istället de kinesiska kommunisterna, eftersom de skulle hålla Kina tillbaka dess utveckling och stå fast vid att producera narkotika. En av “Yale i Kinas” viktigaste studenter var Mao Zedong.

“Under andra världskriget,” var Yale i Kina ” den primära organisationen som används av den amerikanska etablisamanget och Office of Strategic Services (OSS) för att lotsa maoisterna till makten.

“Yale i Kina drevs av OSS operativa chef Reuben Holden, make till Bushs kusin, och även en medlem av Skull and Bones.

Maoisterna gjorde Kina till världens största opiumproducent.

Skolar för de radikala

Yale i Kina var också nära förknippat med New York-baserade “Union Theological Seminary” vilket har varit ett centrum för USA underminering av Asien.

De är verkligen  vargar i fårakläder. Radikala ledare som blev verksamma i Korea blev utbildad vid Union Theological.

Påståenden att Illuminati bara en annan chimär, en teori, kan vederläggas med fakta: Det är en verklig en grupp. Dess lära finns i politik, ekonomi och social destruktion. Nätverk byggs upp som internationella tankesmedjor med gränsöverskridande aktivitet.

Ett är Round Table Group för ett anglo-amerikanskt välde. Ledare kallar sig för filantroper – världsförbättrare.

Hegels antilära

En viktig punkt i denna lära, är orienteringen till Hegels filosofi och hans uppfattning om den “dialektiska principen”.

Genom konflikter mellan tes och antites kommer en bättre lösning för att uppnå syntes. Denna konfliktprocess tillämpas i världspolitiken. Genom skapade eller inbillade konflikter eller kris, föds förändring. Folk söker räddaren.

USA är tes och en skapad en motståndare som antites som blev Sovjet, Hitler och nu al Qaida.

Den geopolitiska och ekonomi forskare, dr Antony Sutton har arkiv funnit bekräftelse och visar  i sin bok “The Patriot Review”,  att OSS hjälpt inte bara till att bygga upp den kommunistiska rörelsen i Kina. Det gällde även Sovjet

WallStreetBolshevik3

Bakom finnas bankväsendet i NY – en finansmakt som med byggt upp Sovjetunionen från 1917-1984. Stalin erkände detta 2/3 av industrin kom genom USA.s förtjänst.

Harriman (1)Averell Harriman, fd ambassadör i Moskva banade väg för att bygga upp Sovjetunionen industriellt och militär.

Harriman blev tidigt den viktigaste anhängaren till Sovjetunionen och Stalin.

Han var invigd S & B 1913  En paradox men det gav affärsmännen i USA stora förtjänster. Här gäller ingen lojalitet till nation eller till sitt eget folk. Maktspelet var en lönsam affär.

Alternativet hade varit att bygga uppe ett välstånd för ryska folket. Istället skapades en maktkult. Man nyttjade folk som slavar att bygga den nya industristaten. Folket var ett kollektiv ägt av staten. Allt blev ett kapital i en total statskapitalism. Personlig rättighet förlorades

William_Averell_Harriman_Joseph_StalinUSA gav ett hemligt militärt och finansiellt stöd till kommunisterna från 1921-1984. USA skapar så först en motståndare för att sedan bekämpa denne

Harriman var också en affärspartner i Prescott Bush Sr, fader till maoistiska entusiasten George Bush.

Så länge andra världskriget pågick, genomförd Office of Strategic Services (OSS) många hemliga uppdrag som

– att insamla in information genom spioneri
– att utföra sabotage,
– att föra propagandakrig
-att organisera och samordna anti-nazistiska motståndsgrupper i Europa
– att ge militär utbildning för antijapanska gerillarörelse i Asien

På höjden av sitt inflytande under andra världskriget sysselsatte OSS nästan 24.000 personer.

OSS hjälpte till med beväpning och  leveranser till motståndsrörelser, inklusive Mao Zedong: s Röda armén i Kina och Viet Minh i Franska Indokina,

Från 1943-1945 hade OSS spelat en viktig roll i utbildningen Kuomintangs trupper i Kina och Burma, och rekryterade Kachin, och andra inhemska irreguljära styrkor för sabotage samt vägledning för de allierade styrkorna i Burma som slog den japanska armén.

CIA 1947

1945 undertecknade president Truman Executive Order 9621 som avslutade OSS.

National Security Act of 1947 fastställde USA: s första permanenta underrättelsetjänst i fredstid, som är Central Intelligence Agency (CIA), som sedan tog över OSS-funktionerna-

Den direkta ättling till den paramilitära komponenten i OSS är nu CIA Special Activities Division.

DonnovanWilliam J. Donovan lämnar sin post i OSS men  hade enormt inflytande över om CIA, genomförandet av USA: s utrikes och nationell säkerhetspolitik under de senaste femtio åren. Hans staty i huvudentrén till CIA byggnaden vittnar om hans ständiga närvaro som vägledande anda i organisationen

Denna maktkult har nu verkat i sekler. Har initierat militär kupper eller utbildat gerillagrupper eller proxy.armér (krigsombud).

Det har skett i hemliga operationer i Iran, Guatemala, Grekland, Chile, Afghanistan och Libyen Paramilitära styrkor som tränats, utbildats och beväpnats av CIA. En tredje part som gör det smutsiga jobbet. Misslyckas de får de bära skulden.

Motiv kan gälla att förhindra spridning av massförstörelsevapen  eller humanitära katastrofer. Efter kriget i Irak och Libyen kommer humanitära katastrofer. Ingen återuppbyggnad sker. Världen tror på att rebeller är bakom allt som i Lybien. Bakom finns CIA.

Listor upprättas för eliminering fiender. Idag sker lönnmord med hjälp av drönarattacker. Allt utanför internationella lagar.

Massmördandet sker utan teknisk bevisföring, åklagare, försvarsadvokat, jury och domare. Istället sker dödandet baserat på sannolikhetskalkyler och parametrar.

Tusentals människor har dödats av amerikanska drönare i Mellanöstern. The Bureau of Investigative Journalism” sammanställer antalet attacker, antalet döda och vilka länder som utsätts för attacker. Totalt har sannolikt över 6000 personer dödats sedan 2004, då USA inledde sina drönarkrig i världen. De flesta som dött är civila dvs barn och kvinnor samt män som promenerar runt i sina ökenhemtrakter, ibland med ett gevär på ryggen.
Drönarpiloten
drone
Brandon Bryant hann mörda över 1600 personer vid en ålder av 27 år innan hans samvete stoppade honom. USA rekryterar datanördar att bli mördande drönarpiloter

USA-sigilletAllt för en ny världsordning skulle formas. Den fastställdes redan 1782 och finns inbäddad  i USA statsvapen. Symboler och motton Romarriket och pyramidernas Egypten.

Vägen är byggd på ett dubbelspel, två sidor samtidigt mot mitten med vänner och ovänner.

Konflikten kan utlösas i en senare skede genom att skapa en  provokation som “false flag operation”.

Detta kallas för spänningens strategi. Finnas uttryckt Natos Gladio

Amerika utgör sig vara en tes i kaosteorin och Ryssland och andra länder blir antitesen. De beskrivs som en fiende i en propaganda.

USA löser inga kriser utan i taktik rider på dem för nya konflikthärdare och nya allianser för att styra framtiden.

Taktiken är att förgifta ledarskap och människor att blir svaga lärjungar.

Högskolor, medier och kulturella organ för propaganda indoktrinering

Chicago-skolan kom till för att indoktrinera och hjärntvätta sydamerikanska ekonomer för en amerikansk marknadsekonomi i Sydamerika. Detta blir Chicagoskolans brutala nyliberalism.

Sydamerika var på väg efter VK I att utveckla välfärdsstaten. Detta hindrade USA:s stora företag.

Milton Friedman blev en pionjär med stålbad, social nedskärning, internationella privatiseringar med ekonomisk chockterapi i finanskriser. Även terrorism och naturkatastrofer nyttjas.

Chilekuppen 1973 är en milstolpe med CIA och Chicagoskolan

Sverige är också infekterad under 60-talet.

NobelkuppenNyliberalismen når högskolor via  Assar Lindbeck och Riksbankskuppen med Nobelpriset 1968. Priset blir en ledstjärna i världen för ny ekonomi

Internationella kris växer och leder till globalisering. Oljekrisen stöper om länder. Sverige kraschar 1992 via Riksbankens novemberkupp 1985. Sveriges välfärdsstat nedmonteras.

Vi har terrorskolning med mujadin i Pakistan. Akademier som formar studenter i Wahhabism är en mycket strikt fundamentalistisk inom sunniislam genom Saudiarabiens försorg. CIA beväpnar och utbildar i krigsteknik

De vill förstöra våra social band till varandra, till familj, nation och främst till kyrkan. Nedbrytning av empati och solidariska perspektiv som kallas kommunism.Hela den sexuella revolutionen och HBTQ kommer härifrån. Splittring i könskamp. Drogmissbruk sprids bland unga.

Medier pumpar ut upplösande värdegrunder. Filtrerar informationen att hålla oss okunniga om avsikter. Allt sker steg för steg. Hollywood har fungerat som propagandacentral.

the-twilight-sagaEn filmvärld med mental programmering som sänker människovärde, avreglerar moral och ansvar. Problemlösningen. Filmer i nonsens och demonisering. En flykt från saning och ljus till mörkrets och lögnens värd. Filmen ovan är producerade av Paramount Picture, vars kontor ligger på Wall Street 60, NY.

USA-sigillbakNew World Order

Bilden visar baksidan på USA:s statsvapen från 1782 världsbygget, Toppen är inte klar med leds av “de Upplysta”. Den finns på 1-dollarsedeln.

En omställning sker att går från välfärdsnationer till ekonomiskt styrda unioner. Allt som inte högervingat förklaras nu som förtryck och kommunism. Inga frågor väcks. Sanning, lögn och dubbelspel förnekas.

De vill nu med ökade invandring skapa nationell söndring. Vi ser flyktingvågen från proxy-krigen i Syrien, Irak och i afrikanska länder.

Summering

Finansmakten som vill dana världen i en ny ordning med falska läror, byggde sina stora rikedomar genom opiumhandeln under 1800-talet, att ta kontroll över centralbanker, medier och genom vinster ur det militära industrikomplextets utveckling under 1900-talet. Krig är lönsamt. Den enes död blir den andres bröd.

Makten går genom rätten att skapa pengar. Vilseledning går genom högskolor, kultur och medier. En religion till världen, makten och äran utan Gud.

En av de förstörande krafterna drabbar relationerna mellan människorna, till familjekärnan, sammanhållningen till nationen och kristna kyrkans grund. Ett slag mellan gott och ont. Sanningen och lögnen. Och sanningen skall göra oss fria..

https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services
http://www.mygen.com/users/ufo/Mao_was_a_Yale_Man.html
http://www.uni-muenster.de/PeaCon/global-texte/g-a/g-ss/Geheimbuende/Skulls.htm
http://uppenbar.info/uppenbar/rev/EU3.html
https://www.stormfront.org/truth_at_last/sassoon.htm
http://www.oikonomia.info/?p=5830

Det här inlägget postades i Latinamerika, Lobbying, Maskopi, Milton Friedman, NVO, Occupy, OSS-CIA, Sekterism, sekulariseng, Terrorism, USA, Utbildning. Bokmärk permalänken.