DEMOKRATI, FRIHET OCH FRED ELLER DUBBELSPEL, MAKT OCH HERRAVÄLDE.

Fog-of-WarVarför blev  det senaste århundradet den mest destruktiva och dödliga i hela mänsklighetens historia? Det är en fråga. Är vi dömda att upprepa våra misstag? Är vi fria att göra val, eller är vi i händerna på obevekliga historiska krafter och ideologier?

Bakom gömmer sig  en politik som har byggt rädsla och krig för fred. En metod som även byggt eller gett stöd till en fiende för att riva det gamla  för att  bygga den nya vägen.

McNamara har i “Fog of War” bedömt att USA (president Johson) fattade beslut om krig ur fel utgångspunkt, med felaktiga motiv och genom inkorrekt information från sin försvarsmakt. I filmen formulerar han syntesen i 11 slutsatser om Vietnamkriget.

McNamara är en av de mest kontroversiella och inflytelserika personerna i världspolitiken, tar han oss på en insider syn på nyskapande händelserna under 20-talet.

Det så kallade Tonkinbuktsintermezzot brukar ofta anges som det officiella startskottet för kriget. Ett område med stora olja- och aturgasfyndigheter i området.

Den 4 augusti 1964 påstod USA:s president Lyndon B. Johnson att ett antal nordvietnamesiska torpedbåtar helt oprovocerat hade angripit ett amerikanskt krigsfartyg på internationellt vatten i Tonkinbukten.

McNamara har efter sagt att det var tveksamma uppgifter marinen gav om torpeder. Som en följd härav godkände kongressen den 7 augusti den så kallade Tonkinresolutionen, som gav presidenten fullmakt att vidta de åtgärder han fann nödvändiga för att motverka “kommunistisk aggression”.

McNamara:
– “Det är nästan omöjligt för vårt folk i dag att sätta sig tillbaka till denna period. Under mina 7 år som försvarsminister,var vi en hårsmån till krig med Sovjetunionen vid tre olika tillfällen. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året för 7 år som försvarsminister, bodde jag kalla kriget … helvete, det var ett hett krig!

McNarma har mött ledare för Vietnam efter kriget och fick veta att någon kommunistisk allians fanns inte. Vietnam kämpade för sitt folk och sin frihet och såg Kina som en fiende sedan länge.

Henry Kissinger började 1969 med hemliga samtal med Nordvietnam i hopp om att nå en lösning på Vietnamkriget. Detta till trots rådde han Nixon att öka bombningarna av Nordvietnam och att utvidga kriget in i Kambodja och Laos.

1971 kom tillkännagivandet av Kissingers hemliga möten med Chou En-lai.

Pressad av Chou, erkände Kissinger att ett ytterligare kommunistiskt övertagande med våld kunde tolereras om det skedde tillräckligt länge efter ett amerikanskt tillbakadragande.

Berlinmuren föll 1989 och hela Sovjet rasade samman.

En postmaoism tar form i Kina efter 1989. Planhushållningen ersätts med en marknadsekonomi i förening med en kommunist regim och en väldig säkerhetspolis som övervakar folket.

”Det spelar ingen roll om en katt är svart eller vit, så länge den fångar möss.”, säger Deng Xiaoping.

Intressena blir förenliga. Västföretag ser en gyllene låglönemarknad i öst.

Två extrema system bär nu på samma mål och vilar på den sekulära och finansiella värdegrunden.

Demokratin har haft  sin utveckling under 2500 år tid för ett samhälle för en medmänsklig, social och solidariska ordningen.

Detta är idag hotat av neokonservativa krafter med en finansiär överordning.

mao-zedong-and-colonel-david-d-barrett-yenan-1944Går vi tillbaka i tiden finner vi något märkligt. USA (OSS) var med i sätta Mao till makten. OSS är föregångare till CIA fram till 1947

Office of Strategic Services (OSS) var USA:s säkerhetstjänst som bildades under andra världskriget.

Från 1943-1945 har OSS spelat en viktig roll i utbildningen av Kuomintangs trupper i Kina och Burma, och rekryterade Kachin, och andra inhemska irreguljära styrkor för sabotage samt att vägleda de allierade styrkorna i Burma som kämpade mot den japanska armén.

Bland andra aktiviteter hjälpte OSS att beväpna motståndsrörelser, inklusive Mao Zedong: s Röda armén i Kina och Viet Minh i Franska Indokina, i områden ockuperade av axelmakterna under andra världskriget.

USA gav ett hemligt militärt och finansiellt stöd till kommunisterna från 1921-1984. USA skapar så först en motståndare för att sedan bekämpa denne

Bankerna i NY och Tyskland lejde och sponsrade Trotsky och Lenin våren 1917 tiden efter att tzaren föll.  Fattiga bönder och okunniga rebeller hadevarken kunskap, teknologi och medel att bygga en supermakt,

Harriman var också en affärspartner i Prescott Bush Sr, fader till maoistiska entusiasten George Bush.

USA är ursprunget till världskommunismens utveckling. Ingår i en långsiktiga strategi av en finanstopp för globaliseringen. Nationer faller tillbaka i utveckling.

Averell Harriman, fd ambassadör i Moskva banade väg för att bygga upp Sovjetunionen industriellt och militär. Harriman blev tidigt den viktigaste anhängaren till Sovjetunionen och Stalin.

Vi bär alla på en myt om detta likt Gustav Wasa och Vasaloppet.

Militär aggressivitet i Mellanöstern har ingått för att säkra USA:s position som världsledare

EU-politiken styr nu nationer utifrån långivares och finansiäres syn på rätt en politik och marknadsstyre.

Socialt välstånd hämmar tillväxt.Ett  Moment 22.

https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services

Det här inlägget postades i NVO, Ny tid, Ryssland, Terrorism, USA, Världsbilden, Världsbolagen, Vietnam. Bokmärk permalänken.