BUDSKAPET TILL FRANKRIKE

Franska flagganFrankrike var en gång en kärna i den kristna utvecklingen i Europa men föll tillbaka genom revolutioner från 1789 och framåt samt krig . Många civila och kristna dog.

Ett budskap har kommit att återupprätta vägen som tappades bort.

Vägen utan Gud. Jesus har sänt ett budskap till Frankrike genom vår tids sändebud Vassula Rydén. Se www.slig.se

Jesus den 25 november 1994

Min Herre!

Jag Är;

stöd dig mot Mig …. frid, Mitt barn; lyssna och förstå: lita på Min massiva kraft och Min Oändliga Barmhärtighet; predika på samma sätt som Jag predikade för dig; följ lagens hjärta; 1 Jag skall påminna dig om allt som behöver sägas;

(Sedan gav Kristus detta budskap för Frankrike.)

i dessa dagar har Jag klätt Mig i säcktyg för att visa Min sorg, har ni inte märkt hur Jag hållit till i öknen och sökt efter Min äldsta dotter?2 om Jag idag söker dig i öknen, är det för att Jag vill pröva äktheten av ditt namn, eftersom du var den första som utvaldes för att utbreda Min Kärlek;

Jag skall aldrig glömma hur du var Min stolthet och hur Jag berömde Mig av dig och vilken lydnad du visade; vad har hänt med den fullkomliga iver du hade då? Jag har en gång vädjat till ditt hjärta; hur kunde du glömma alla de gåvor du fick av Mig, så sent som igår? du, Min Kyrkas dotter, är arvtagerska till Mitt Rike; Jag har kommit till dig för att uppväcka din hängivenhet för Mitt Heliga Hjärta, genom ett löfte;3 Gåva-från-Min-Fader! en gång slog du vakt om Mina Intressen, tvinga Mig inte att säga: ”Min Egendom har utskiftats,4 och administratörer uppfyller henne nu, istället för att låta Min Ande behålla Sitt kungasäte, har nu köttet intagit det;” kom tillbaka till Mig och återställ ditt hjärta; ångra dig och erkänn din synd inför Mitt Faders Ansikte, så skall Jag svara på ditt ångerfulla rop;

1 Alltså: kärlek. ”Evangelisera med kärlek för Kärleken”.
2 En titel som Frankrike har fått.
3 Frankrike måste lova att vara trofast mot det Heliga Hjärtat.

Det här inlägget postades i Frankrike. Bokmärk permalänken.