BUDSKAPET OM RYSSLANDS FRAMTID

Ryska flaggan

Ryssland byggs nu nya kyrkor efter kommunisttiden. Stor förföljelse och plåga har gällt.

1988 ger Jesus ett budskap om Rysslands befrielsen från den Röde drakens käftar. Ryssland åt av en giftig frukt .

Detta sker 1000 år efter när det kristna Ryssland bildas år 988. Den 9 nov 1989 faller Berlinmuren, Sovjet faller 1991.

Budskapen till världen börjar 1985 som är Guds påminnelse om Bibelns sanning och profetia.

Ryssland kommer att stiga fram som en helig nation. Andligt ledande. Kyrkorna kommer att återförenas. Idag splittrade. Gud existerar och splittring av kyrkorna skapar ofreden i världen. Mänskligheten lever i ofred med och förnekelse av Gud.

Gud har talat i alla tider med budbärare. Det gäller idag genom en Kvinna se  www.slig.se

Nutiden gäller kampen mellan sanning och lögn.

Profetia: Ryssland skall regera över resten av Mina barn i helighet

Jesus den 20 oktober 1992

(Moskva -Ryssland)

Ryssland kommer att ära Dig i sin fattigdom. Kanske skall ENHETEN komma genom henne, eftersom Du säger att hon kommer att vara den som skall förhärliga Dig mest. Var inte detta Dina Suckar i Din översteprästerliga Bön till Fadern?

kom, skriv:

Min Frid ger Jag er;
Jag är Uppståndelsen,

och uppståndelsen skall snart äga rum i Min dotter Ryssland; var inte domare över hennes söner och döttrar för att Jag inte skall tvingas att döma dig; om någon vore fullkomlig bland er, skulle ni ändå räknas för intet i Min Fullkomlighet; snart skall Äran ges åt Mig i dess fullhet och Ryssland skall regera över resten av Mina barn i helighet;

Jag, Herren, ber om era böner, era offer och försoning så att allt detta kan föra Mitt Ryssland nära Mig; i hennes elände skall Jag visa Min Barmhärtighet, i hennes svaghet, Min Makt och Min Myndighet, i hennes intighet

allt som Jag Är

och i hennes torka skall Jag låta Floder strömma ut från henne, Jag skall utrota allt i henne som inte är av Mig och i dessa tomrum skall Jag plantera Mina Nådegåvor i henne; Jag skall plantera Kärlekens och Fridens frön,

”Ryssland, det är inte länge sedan du bröt ditt förbund med Mig, slet sönder dina band och sade: ’Jag kommer inte att tjäna Dig!’ nu skall Jag ge dig barn som kommer att förkunna Mitt Namn i Helighet och säga: ‘välsignad vare Han som gav oss synen tillbaka och rörde vid vårt hjärta; välsignad vare Han som ändrade våra vägar och helade oss;’

då skall du leva

med Mig i dig och du i Mig, och med Våra Två Hjärtan i ditt hjärta skall du ge Mig den Ära som förutsagts;”

Vassula, Min brud, för Min skull, be för Rysslands fullständiga omvändelse;

Jag, Herren, välsignar dig, Mitt barn; glöm aldrig att Jag är Han som älskar dig mest; Mitt Hjärta kan röras ….

Guds budskap i vår tid www.slig.se

Det här inlägget postades i Ryssland. Bokmärk permalänken.