BRIST PÅ RELATIONER I DET NYA LEDARSKAPETS ORGANISATION

Ledarskap-org
Samma signaler kommer från alla organisationer. Piskans och åtstramningens ekonomi har försatt oss i ett dilemma. Den är ineffektiv och ökar kostnadsbilden totalt.

Allt fler klagomål som rör professionellas yrkesutövande handlar om bemötande och kommunikation. Ett område där bemötandeproblematiken är ett faktum är svensk hälso- och sjukvård. Många utredningar bekräfta. Kvalitet kommer före kvantitet

Analyser inom sjukvården säger. De klagomål som handlade om bristande förståelse kunde uppfattas som bestående av tre former.

Den första formen handlar om brist på empati: att de professionella inte visar
förståelse och inlevelse för patienters oro och smärta.

Den andra handlar om att patienter och närstående inte blir lyssnade på: att vårdpersonal inte lyssnar, visar intresse eller beaktar deras berättelser. Den tredje formen handlar om språkförbistringar: att man som patient inte får tid/utrymme att göra sig förstådd eller få tillgång till tolk.

Att inte bli bemött med förståelse, deltagande och mänsklig värme i en svår situation av t.ex. obearbetad sorg, oklar smärta och utbrändhet leder till påspädning av hela den negativa situationen

Det är frågor som gäller arbetsorganisationer generellt. Den nya ekonomin dränerade effektiv samverkan. Tågtrafiken är ett signum för kostnadsjaktens ensidighet och kortsiktighet

Samhällsklimatet blev under 2000-talet på samma sätt förgiftat av cynism och penningmått. Attityder och tänkande sänkte förmåga till förståelse och logik att se orsaker. Verkliga problem mörkas.

Vi behöver mer integrerade arbetsformer runt gemensamma mål. Mål som rör människors och samhällets framtid och utveckling.

Sök på denna länk

https://www.vardforbundet.se/Documents/V%C3%A5rdfokus/Gill%20Croona%20bem%C3%B6tande.pdf

Det här inlägget postades i Äldrevård, Allianspoltik, Arbetsdelning, Arbetsmarknadsfrågor, Automatisering, avhumanisering, Avregleringar, Demokrati, Effektivitet, Ekonomi, Gruppmedvetande, Ledarskap, Liberalism, Människan, Marknadspolitik. Bokmärk permalänken.