SAMHÄLLET SOM EN MARKNAD ELLER DEN SOCIALA ENHETEN?

Kretsloppanim600

När ekonomer skulle förklara krisen 2008, säger man att de inte kunde förutse krisen. Varför?

I den gällande marknadsmodellen ingår inte bankens och finanssektorns verksamhet. Ett gigantiskt systemfel.

Huvudorganet och navet för de privatstyrda centralbankerna är BIS i Basel, Bank for International Settlements med internationell immunitet.

En privatstyrd internationell megajätte med 165 centralbanker som medlemmar.

Beslut fattas utan nationella och sociala hänsyn för ett monetärt globalt finansstyre som gagnar privata bankhus och marknaden. Deras värld är en värd i sig utan insyn.

Marknadsmekanismer blir här den enda herren över det mänskliga ödet.

Den avreglering som skett inom finanssektorn gjorde att inte behöver följa några regler alls. De agerar laglöst  i ett system som lever på andra.

Den skulddrivna ekonomins filosofi. Ett privatiserat bankkoncept baserad på skuld med pengar som blir falska

Så länge regeringar lånar pengar sitter de bankernas fickor. Så länge regeringar lånar sitter de i bankirernas fickor. Dessa banker skapar rikemansväldet och oligarker.

Hela frågan handlar ytterst om existensen av moral. Den finns inte.

Samhället för det gemensamma bästa (mål) består som en social enhet och organism av relationer.

Ett dynamisk förhållande att skapa utveckling och rättvisa utifrån jordens ändliga resurser och det skapade kapitalets tillgångar.

Enhet är odelbart begrepp likt en cell. Delas den dör den och samspelet med omvärlden.

Ekonomin liknar ett blodomlopp som förgrenar sig i samhällets olika område till långsiktig förnyelse, utveckling och rättvisa

Allt i växelverkande relationer mellan

  • samhälle och natur i tillgång och hushåll av naturresurser
  • samhälle, forskning, högskolor och utbildning
  • regering, stat och nationalbanken om pengarnas skapande i samhällsbygget
  • näringslivet och det offentliga livets arbeten och byggen
  • hushållens och företagens utveckling och försörjning
  • civilsamhällets, arbetslivets och kulturens fria organ och värdegrunder
Det här inlägget postades i Ägande, Bank- och finanskriser, Bankreformering, BIS-banken, Ekonomi, Liberal revolution, Marknadspolitik, Rättvisa, Riksbanken, Samverkan, Skapa pengar, Statligt ägande, Sveket mot Sverige, Systemfel, Tillväxt, Välfärd. Bokmärk permalänken.