MIGRATIONEN TILL EUROPA OCH “OPEN SOCIETY”. NATIONER UTAN GRÄNSER

 

Open-society2Enligt de gamla grekerna, var Europa en prinsessa från  Fenicien, en forntida civilisation i dagens Libanon och Syrien. Filantropernas världselit söker en återvändo dit där alla blandas och får ett mer enhetligt utseende. George Soros är en av dem för en ekonomisk nyordning.

Ett Europa där alla folk uppblandas till en homogen folkgrupp där rasism upphör pga av etnicitet och hudfärg. En väg utan hindrande nationsgränser för det privata globala företagandet.

Muslimska länder befinner sig efter den elfte september 2001 i ruiner med hjälp av “kriget mot terrorismen”. Allierades syndabockar som al-Qaida och ISIS gjorde människor till flyktingar.  Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien har satts i kaos. Flyktingströmmar leds till Euopa

Det geostrategiska intresset till dessa länder gällde inte bara att bygga nya pipelines och nå fram till olja och gas utan även att ta kontrollen av dessa länders självständiga centralbanker med valuta i guldfot och innesluta dem i detta privatreglerade centralbankssystem i BIS och det globala penningflödet.

Den massinvandring  som nu sker i Europa används för en social och kulturell omställning till Open Society. Merkel uppmanar muslimer komma hit och sedan uppmana andra EU-länder att ta sina ansvar. Så talade Stefan Löfvén.

“Öppna era hjärtan” är ett sommartal 2014 där Reinfeldt uppmana svenska folket att välkomna de flyktingströmmar som förväntades under kommande år.

“Open Society” skildrar en gyllene morgon för mänsklig framtid. En enda homogen grupp där rasskillnader upphör. En värld utan hindrande nationsgränser för den ekonomiska framtiden.

Bakom “Open Society” gömmer sig revolutioner. Finansvärldens “Open Society Revolutions” att plundra de öppna och demokratiska samhällena. Det sker tillsammans med USA’s Freedom House och National Endowment for Democracy att främja demokratin (finansierat av kongressen).

Open Society undergräver det civila samhället, det folkliga och enskilda organisationer strävan till ökade friheter och rättighet som är praktiskt taget står bakom all oro och revolution i dagens värld.

Det har gällt den Arabiska våren 2011 och  de färg- och blomsterrevolutioner som Den orangea revolutionen i Ukraina 2004, Purple revolutionen i Irak 2005, Cederrevolutionen i Libanon 2005 , den Gröna revolutionen i Iran 2009 eller Jasmine revolutionen i Tunisien 2010. Vi har sett massdemonstrationer dit väpnade rebeller ansluter sig med attentat.

https://en.wikipedia.org/wiki/Colour_revolution

OPEN SOCIETY

Finansmiljardären George Soros, som fällde valutor 90-talet såsom den svenska kronan 1992, är grundare och ordförande för Open Society – ett nätverk av stiftelser, partners och projekt i mer än 100 länder. Hans engagemang för idén om det öppna samhället, där rättigheter respekteras, där rättigheter respekteras, ställer regeringen till svars, och där ingen har monopol på sanningen.

https://www.opensocietyfoundations.org/people/george-soros

Soros har identifierats som en frontfigur i den engelsk-franska bankkoncern Inter Alpha Group som är Rothschild bankkoncernen. Förståeligt vill varken han eller Rothschild ha det offentlig känt. Här knyts länkar till London “City”, i den brittiska utrikesdepartementet,  staten Israel och till hans mäktiga vänner i American Establishment.

Denna elit kallar sig filantroper och ideella världsförbättrare. Filantrop betyder ”älska människor”. Det tillhör sekternas värd i globala nätverk i ekonomi och försvar som Round Table Group, PNAC, Trialetrala kommissionen eller Council for Foreign Affairs. Open Society Foundations är så privatstyrd filantropiska insats i historien som frimureri.

Pasos är ett nätverk av mer än 30 oberoende tankesmedjor i Central- och Östeuropa och Centralasien stöder politiska centra för att främja värden för det öppna samhället.

En direkt utlöpare från Open Society Institute Europe är Pasos. Organisationen är registrerad enligt tjeckisk lag 2004 och har sitt huvudkontor i Prag,

PASOS, the Policy Association for an Open Society,  ett nätverk av mer än 30 oberoende tankesmedjor i Central- och Östeuropa och Centralasien stöder politiska centra för att främja värden för det öppna samhället.

Pasos omfattar Europeiska kommissionen och parlamentet, NATO, USA: s kongress NGO NED och Soros ‘Open Society. Båda syftar de till att undanröja alla gränser. Mutor är florerar.

De tänker.

Princess EuropeEuropa är ett kärleksbarn föd ur filosofin. Enligt de gamla grekerna, var Europa en prinsessa från  Fenicien, en forntida civilisation i dagens Libanon och Syrien. Europa togs av Zeus, grekiska “King of the Gods” till ön Kreta, där hon födde Minos.
Europas historia, då är en vacker berättelse om interkulturell kärlek som överskrider gränser.”

http://europesworld.org/2016/01/20/love-europa-call-council-philosophers/#.VqIPIPFqbN8

Europe’s World: “Right-wing forces are celebrating a comeback in almost all European countries”

 • Council of Philosophers är det Råd som skall  förse oss med de bästa verktygen för modern vetenskap och med tillräckligt akademisk integritet och vetenskapliga skarpsinne för att analysera situationen i Europa ur spetsforskning. Den nya religionen. Tron på det mänskliga förnuftet.
 • Rådet vill begränsa politiken för utslagning och främlingsfientlighet som skadat modern historia.
 • Europa skulle inte ses isolerat från resten av världen.
 • Turkiet är en tillgång för EU. Och EU är ett strategiskt mål för Turkiet
 • mm.

Den sociala, kulturella och etniska revolutionen sker i omställningar, steg via kaos:

 1. Europa-Medelhavsprocessen med  flyktbåtar och de falska passen.I smugglingsbåtar har handböcker hittats som är skriven på arabiska och innehåller kartor och praktisk information om hur man enklast navigerar sig fram i Europa och dess olika länders byråkratier.
 2. ISIS, de rebelliska krigsombuden och bombningar av Mellanöstern efter 911
 3. Informationskrig och politisk desinformation som döljer 911, krigen och revolutioner, som destabliserade den nationella politiken i öst och väst.
 4. Open Society, George Soros, ställer krav på Europa att de måste ta in minst 1 miljon muslimska invandrare årligen och att betala för underhåll för minst 4 miljoner flyktingar i Turkiet, Jordanien och Libanon och åtminstone 15.000 euro per år de första 2 åren per migrant i Europa
 5. Det finns asylindustri som kostar EU ca 140 miljarder euro. 1,2 miljoner människor är anställda för detta . Bakom finns Rothschild’s Barclays Bank
 6. FNs särskilda representant för internationell migration, är före detta styrelseledamot Goldman Sachs (Wall Street).  EU-kommissionären och chefen för Europeiska Trilaterala kommissionen, Peter Sutherland, och uppmanar EU att undergräva homogenitet medlemsstaterna och eliminera alla gränser.

Forntidens historia knyts samman. Sekterismens historia härstammar från faraonernas och pyramidernas Egypten med dess metafysisk om den materiella eviga evolutionen och kaoslärans nydaningar.

Som EU-kommissionens ordförande Juncker säger: massinvandring kommer att förstärka  EU och vi vill införa “Välkomnade zoner”

Bakom finns Coudenhove Kalergis plan, som  förkunnar avskaffandet av rätten till självbestämmande och sedan avskaffandet av nationer med hjälp av etniska separatiströrelser och massinvandring.

För att EU skall kunna styras av en elit, vill han att förvandla människor och folk till en homogen grupp.

Ras- och klasskamp kommer successivt att försvinna på grund av avskaffandet av rum, tid, och fördomar. Den eurasiska-negroida rasen för framtiden, har samma utseende som de gamla egyptierna, kommer att ersätta den mångfald av folk och mångfalden av individer.

http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.se/2013/01/the-coudenhove-kalergi-plan-genocide-of.html

Ett homogent folk med samma utseende utan etnisk tillhörighet i ett nytt Europa. Globaliseringens tjänare försöker övertyga oss om att förneka vår identitet, som en progressiv humanitär handling, att “rasism” är fel, eftersom de vill att vi alla ska vara blinda konsumenter. Därav hela åsiktskorridoren och liberalismen i nutiden.

Den 16 november 2012 tilldelades Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy, till Coudenhove-Kalergis pris, under en särskild konferens i Wien för att fira 90 år av den paneuropeiska rörelsen. Priset delas ut vartannat år till ledande personer för deras enastående bidrag till den europeiska integrationen.

Sammalunda ville expresidenten Sarkozy förstöra den vita rasen genom massinvandring och blandäktenskap. Han såg detta som en nödvändighet att EU kommer att se ut gamla egyptierna. Det förutsägs att Europa liknar Nordafrika 2038.

Den muslimska befolkningen i Frankrike nådde uppskattningsvis 6,5 miljoner under 2013. Även om Frankrike är förbjudet enligt lag från att samla in officiell statistik om ras eller religion för sina medborgare, denna uppskattning baseras på genomsnittet av flera nya studier som försöker beräkna antalet människor i Frankrike, vars ursprung är från muslimska majoritet länder.

Denna uppskattning skulle innebära att den muslimska befolkningen i Frankrike är nu ca 10% av landets totala befolkning på cirka 66 miljoner. I reala termer, Frankrike har den största muslimska befolkningen i Europeiska unionen.

Vi kan förvänta oss att muslimer vinner inträdde parlament och i regeringar i framtiden. Finansmakten vill gynna OPEN SOCIETY för ett fritt företagande.

Ordo Ad Chaos är att starta kris som får den gamla ordningen att falla sönder för det nya. Tesen från forntidens Egypten.  FN: s ger stöd till den destruktiva muslimska massinvandring – med syftet att skapa kulturella och ekonomiska omstöpning av Europa-

Planen är att skapa ett Europa utan gränser, utan dess europeisk kultur, utan religion utan omfördelning av rikedom och för ett världsstyre som är öppen för företagens plundring genom  folkomflyttningarna.

För att genomföra visionen om en inre marknad [i Europa], var det nödvändigt att ta bort ett antal hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor. Detta skedde genom det program som European Round Table for Industrialist (ERT) tog fram tillsammans med Europas företag under Pehr Gyllenhammars ledning med början 1982.

Det Europeiska Programmet för Integration och Migration (EPIM) bygger på NGO med  för närvarande 11 europeiska stiftelser, som bereder mark för nytt civilsamhälle:

 • Att underlätta asyl och migration för att upprätthålla och försvara EU: s åtagande att universella mänskliga rättigheter och social rättvisa.
 • Att bekämpa främlingsfientlighet och diskriminering för det nya mänskliga visionen om att skapa en enda homogen blandras och kultur för framtiden och så främja det globala privata gränslösa företagandet i en världsunion.

En sådan integration kommer aldrig att lyckas.

Det här inlägget postades i Angela Merkel, Antisociala reformer, Arbetskraftsinvandring, Avregleringar, Bank och finans, ERT, Existens, extremism, Geopolitik, Globalisering, Informationskriget, Invandring, IRAN, ISDS, Islam, Klasskamp, Kristendom, Kultur, Lobbying, Människan, Okategoriserade, Open Society, PNAC, Postdemokrati, Privatisering, Rasism, Samhällsvision, sekulariseng, Självständighet, Stefan Lövfén, Tankesmedjor, USA, Värderingar, Världsbilden. Bokmärk permalänken.