SAMHÄLLETS SEKULARISERANDE KRAFTER GENOM TERRORISM, FRUKTAN OCH LIBERALISM

Frihetsgudinnan11
Ideologier har formats i fruktan och rädsla. Dödsfruktan har gett slaveri i det materiella.  En av fyra islamistiska terrormisstänkta greps nyligen och anklagas att vilja attackera Vatikanen och den israeliska ambassaden i Rom.

Vi erfarit under lång tid det kalla krigets era. Krig för fred. Terrorismen och proxykrig genom krigsombud är ett annat instrument att sprida destabilisering nu i Mellanöstern.

Detta skapar en flykt för en social och kulturell destabilisering  i Europa i det som som kallas “The Open Society”. En finansekonomi baseras genom på att äga kontroll av jordens resurser och tillväxt. En internationell union.

Ett tanke om ett gränslöst Europa där de nationella grunder urholkas för en ekonomisk union i liberalism och en amerikansk neo-konservativ politik som har sitt ursprung ur det som blev ett nytt “Pearl Harbor”, den 11 sept 2001.

Krigsarkitekter formade omställningen i PNAC – Project for a New American Century” bildades 1997. En era där Pax America dominerar världen och ett försvara att gagna egna intressen.

Här finns arkitekter som Dick Cheney, Donald Rumsfeld, och Paul Wolfowitz. I bakgrunden finns Israels Benjamin Netanyahu som vill söndra fred Mellanöstern som skulle hota Israels framtid.

Wolfowitz-doktrinen kom i sept år 2000 om en ny krigspolitik som behöver en nytt Pear Harbor i framtiden för att komma till stånd dvs en ny opinion,   Så skedde. George W. Bush tillträdde PNAC 2000

The_new_pearl_harbor

Religionen har blivit i modern politik ett slagverktyg i en världsvidd sekularisering och förnekelse av vår historia den trosgrund och identitet som förenade och höll samman de olika folken till kristna nationer.

De valde en gång kung som i Sverige som var den mest duglige runt 1000-talet. Förebilden till en kristen nationell kung var kung David. Kristen kung skulle vara vis. kunna leda och skydda sina olika folk under ett bannér. Barmhärtighet och Rättvisa. Folken skulle sin tur tjäna sin kung och verka i sina yrken.

De som sa ja var välkomna och kunde leva i fred för samexistens. Motståndare mötte svärdet. De olika folken utvecklade jordbruk och näringsliv.

Kyrkbyggen gav arbete och utvecklade yrken och konst. Revolutioner skulle komma som rev sönder.

En ekonomisk världsmakt håller på att formas 1000 år senare. De sista självständiga centralbankerna finns i Mellanöstern som är på väg att uppslukas.

Under 60-talet bryter eran fram i liberalism.

 En ny rationell och produktiv människobild. En materiell etik att vara lönsam. Befrielsen från religion, ansvar och etik. En frihet till individualisms gagn, marknadens frihet och till en extrem rikedom till en elit på andras bekostnad.

Människor skulle vara utbytbara på en fri marknad och då var kulturella och nationella identiteter mest i vägen.

Samhällets reduktion och upplösning av de biologiska, sociala och kulturella banden till förmån till de monetära systemet. Samhällets mål till gemensamma bästa omkastas.

“Om den mänskliga etiken faller i ett det demokratiska samhället , då går samhället mot det totalitära.” – citat av påven Johannes Paulus II.
.
Vietnamkriget, Flower pover, droger, New Age, vänsterextremism, dollarkraschen 1971, oljekrisen och nyliberal aktioner stöper om de sociala välfärdsstaterna till marknadsstater i Sydamerika och  i en EU-modell genom ekonomiska stålbad och sociala nedskärningar för att minimera statens inflytande över ekonomin.

Marknadsekonomin är ledstjärnan.

Utveckling via arbete ersätts av mer av finansägande med vinster utan arbete genom att sälja och köpa verksamhet eller vinster baserat på spekulation. Eller skapa ny sedlar utan innehåll.

Få bostäder driver upp priser och ger stabila kassaflöden till  banker och byggare. Hushållen bär skulderna. Penningmakten över samhället stärks.

År 2000 fanns det åtta länder med en egna nationella centralbanker med egen valuta. Alla är listade som fientliga tiden före 911.

PNAC-Rebuilding-Americas-Defenses-Pearl-Harbor-Jun10

  1. Afghanistan

  2. Irak

  3. Sudan

  4. Libyen

  5. Syrien

  6. Iran

  7. Kuba

  8. Nordkorea

Vi ser vilka länder som ingår krigen i Mellanöstern. Seger i Syrien skulle göra Syrien  till en lydstat till Saudiarabien. Irans inflytande skulle då beskäras. Kuba kan, när amerikanska restriktioner minskar, bli frivilligt assimilerade. Nordkorea är kvar och hotar väst.

Frågan är i högsta grad att vi set en fullbordan av ett ekonomiskt världssystem under en hatt.

1930 bildades en privatstyrd internationell jätte som är BIS, Bank for International Settlements. Centralbankernas Centalbank. BISr  världens största bankorgan. En lattell

Idag ingår 165 centralbanker inkl Riksbanken och ECB. De som skapade finanskrisen 2008 kom att få skapa BASEL III-reglerna för att förhindra framtida spekulativ rån. Nästa steg kan bli ett totalt penninglöst samhälle digitalt med märkta människor.

Bank for International Settlements se http://www.bis.org/cbanks.htm

DollarvalueAlla krig är finansierade av banker.

Alla revolutioner är finansierade av banker. Bankrevolutionen kommer sedeln ersätter mynten efter 1700-tal

Terrorismens finanssystem tvingar fram ett mer digitalt monetärt system.

Terrorismen som existens har verkat som en påtryckning som både ett politiskt och ekonomiskt maktinstrument under 2000-talet.

Religioner används politiskt som slagverktyg som hot mot det öppna samhället. Ur detta växer övervakning.

Islam befinner sig en maktkamp sedan Muhammeds död i Medina i Saudiarabien 632. Idag rider västmakterna på den konfliktvågen mellan sunni och shia. Sunni driver striderna i Syrien.

Bakom finns Saudiarabien och USA:s allierade och allt som kom genom 911 i krig och övervakning. Att göra Syrien sunnio-orienterat gynnar Saudiarbiens inflytande och kringbeskär Irans och shias inflytande i området

Liberalismen är en annan ådra i väst sprids på alla sätt som en materiell frihetslära för att sekularisera världen.

En frihet på andras bekostnad. En elit utkristalliseras med extrema förmögenheter.

Allt och hela verkligheten är bundet till det fysiska. Jorden utnyttjas som ett evigt system men som idag förbrukas blir allt farligare.

Liberalismen är här en luciferisk religion för att pervertera mänsklig, familjära och nationella relationer. Gränser öppnas för massflykt för ”Open Society” genom krigen. Europa påtvinga värderingar i konflikter. Dagen skolor är enbart inriktad på undervisning för arbetslivet utan kunskap om livet.

Skolor är skyddslösa utan grundläggande livsvärden. Hur skall det fria och öppna samhället försvaras. Medier stänger ned sann upplysning. Nonsensinformation sprids.

De kan kalla sig filantroper men tillhör sekter som förgiftar världen med lögner ur 1700-talets samhällsfientliga och revolutionära läror

Stora nätverk är uppbyggda som verkar transnationellt med tentakler in i det politiska systemet.

Rikedomar uppbyggda på skuldekonomier, drog- och vapenhandel, finansiering av revolutioner och krig, och kontroll över medier och politiken. Visionen om Amerikas Förenta Stater och Europas Förenta Stater härstammar från samma källa redan 1776.

Religionen som betydelse har en sammanlänkande roll. Ond som god. Olika folk lever under samma normer. I forna civilisationer finns gudavärldar uppbyggda som i Egypten, Babylonien, Persien, Grekland eller Rom.

Det onda bygger på fruktan att dö. De slavar under det materiella villkor. Sekularisering vill avväpna kunskapen om  livets fulla vid och begränsa livet den till individualism och det materiella livet utan fortsättning. Sekularisering gör människor och nationer identitetslösa.

I grunden är globaliseringen likvärdig med internationalen. Utan global värld utan nationella gränser. En internationell union.

John Lennon besjunger detta i “Imagin”
https://youtu.be/t_YXSHkAahE

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace…

 

Det finns inget mer i denna världen.

Systemet gjord människor till slavar likt ett produktionssystem. Samma gäller dagens politiska världsåskådning. Hela det finansiella systemet vill uppnå ett globalt välde.

Sekularisering i Amerika är nästan färdig, reducering av livet till ett datum. Vetenskapens män ger motiven  för abort och dödshjälp … ondskan socialiseras, de tar bort även gnuttan av ett individuellt ansvar, utplånar rangordningen av vad som är gott eller ont och slutligen nu tillåts även att begreppet synd byts ut till begreppet sjukdom.”
(World & I: May 1995:. Wayne Allen Christopher Lasch, sid 306- 9)

Den nya religionen grundas på naturvetenskap med marknadsmakten i huvudsätet.

Nationerna i Europa och i de nordiska länder kunde en gång utvecklas som fria nationer under lång tid innan revolutionerna kom.

Många olika folk samlade under en trosgrund som blev kristendomen med en vald kristen kung som ledare. Vår grundlägga frihetsvärlden och etiken om människan kommer härifrån.

Samhällets grundval är socialt betingat för den mänskliga gemenskapen. En social enhet. Faller mänsklig etik då rasar även det fria samhället.

Den eviga sanningen. Livets väg genom jordelivet till det eviga.

Vad är kristendom? Gud kommer till människan. Gud stiger ned som Guds son ned på jorden föratt vittna om sanningen. En makt över liv och alla elementen. En lära om Guds förbund med människan och de mänskliga banden mellan människor sinsemellan.

Allt gäller livets hela vidd. Livets fullbordan. Den som tror på Kristus kommer inte dö utan livet fortsätter över till riket där ljuset aldrig slocknar.

Kristus kom till jorden för att besegra mörkrets och dödens makt. En Gudamänniska som levde på jorden som en människa. Inte för att döma. Utan för att rädda. Bar alla mänsklighetens svagheter och brister att räddas i Nåd. Bara tron lever. Korset innehåller en nåd  Skuldbrevet är rivet.  Kom som du är. Ingen behöver vara ett helgon.

Offrade sig och dödades men genom detta dödades döden och besegrade materia och uppstod i fysiskt i en ny kropp för evig tid.

Med den händelse kan vi alla räddas undan döden . Vårt jordeliv är en fas i en preexistens. Vi är inte ämnade att dö. Vi dör inte på natten. Vi vaknar upp på morgonen. Dag, natt och morgon gäller en gudomlig väg.

En sann kristen fruktar ingen döden. De heliga personerna blev dödade på många grymma sätt. De fruktade ingen fysisk död. Att död

Kristus räddade dem. De är nu tillsammans där endast en Gud råder över allt och alla.

FREEDOM

Det här inlägget postades i Finansmakten, Flykt, Framtid, Frihet, Geopolitik, Hat, Ideologiska definitioner, Individualism, Informationskriget, Internationalism, Invandring, Islam, Klasskamp, Krig, Kristendom, Sekterism, sekulariseng. Bokmärk permalänken.