CORBETT REPORT: NATOS OCH OPERATION GLADIOS KOPPLINGAR TILL HÖGEREXTREMISM

Vi följer den högerextrema utvecklingen här i Sverige och Europa. En fortsättning i nazismens spår.

Operation Gladio blev först avslöjad då den italienske premiärministern, Giulio Andreotti, som erkände operationens hemliga verksamhet inför parlamentet hösten 1990. Det blev en stor skandal som skakade hela Europa. Men idag verkar alla ha glömt bort det.

Sibel Edmonds arbetade för FBI i sex månader från slutet av september 2001 till mars 2002. Edmonds anställdes, som entreprenör, att arbeta som tolk i översättningar enhet FBI i Washington. Bland hennes huvuduppgifter var att översätta hemlighet inspelade samtal från turkiska diplomatiska och politiska mål. Hon fick här kännedom att FBI visste om månader innan att terrorattack skulle ske 2001. Hon samarbetar nu med James Corbett

GladioOfficiellt startades Gladio av NATO, men sanningen är att det började egentligen innan NATO, och att NATO senare skulle ta över verksamheten som skulle så småningom bli till statligt finansierad terrorism.

Gladio blev ett verktyg som NATO kunde utnyttja för att manipulera den etablerade politiken i Skandinavien, Benelux, Brittiska Öarna, Alpländerna, Italien, Frankrike och Tyskland. Men Gladio var även aktiv i Turkiet, Cypern och Portugal. Gladio hade blivit till en subversiv organ inom NATO som alltså utförde terrorattacker mellan 1960-talet till 1980-talet. Det mest kända fallet av Gladio i Sverige är Sveaborg. En nationalSocialistisk grupp som rekryterades av CIA-agenten William Colby, på 1950-talet.

1951–1953 började CIA under William Colby, stationerad i Stockholm och sedermera CIA:s högste chef, att bygga upp ett nätverk med hemliga styrkor inom ett neutrala Sverige och Finland och i Nato-medlemmar Norge och Danmark.

År 1953 grep polisen högeraktivisten Otto Hallberg och upptäckte förberedelser för dolda styrkor inom armén. Hallberg blev fri och anklagelserna mot honom lades ned. Ubåtsaktiviteten 1982 i Hårsfjärden var känd inom en inre officerskrets i marinen.

Ubåt i Hårsfjärden 1982 var en NATO-operation med Carl Bilds hjälp fick svenska folket att svänga höger.

”The Swedish people and government were led to believe that the vessels were Soviet. U.S. operations were likely conducted by the National Underwater Reconnaissance Office (NURO) and aspects of the operations were coordinated with the secret NATO ”stay-behind” network deployed in Sweden. See Strategy of tension and Operation Gladio.”

Ubaten1982

 “Den svenska nationella rörelsen” blir baksidan på denna hand. Och jag har likt dess kritiker även noggrant studerat denna rörelsens historia.

Och jag vill vara tydlig med att skilja denna rörelse i två olika kategorier med två helt olika politiska kulturer.

  1. Den första kategorin består av riktiga nationalister och patrioter som är en samling med medborgare som verkligen är oroliga för vilken framtid de kommer att lämna till sin barn och barnbarn.
  2. Och den andra kategorin som består av individer som är mer intresserad av rashygen och rasbiologi, än något annat. Och som vi kan se har de inga problem med att samarbeta med de mest dubiösa typer för att nå ett visst mål, ändamålet helgar medlen.

I den första kategorin kan vi räkna in Sverigedemokraterna, Sverigepartiet, Framstegspartiet, Nationaldemokraterna och Bevara Sverige Svenskt.

I den andra kategorin kan vi räkna in Svenskarnas Parti, Folkfronten, NationalSocialistisk Front, Svenska Motståndsrörelsen och Vitt Ariskt Motstånd. Det enda gemensamma som alla dessa grupper/partier har är att de kallar sig nationalister. Men de definierar alla nationalismen helt olika.

Sedan har det så klart funnits folk som gått emellan, så som många gått emellan alla olika sorters partier och politiska rörelser från vänster till höger, uppåt och nedåt, och tillbaka. Det jag pratar om är vad de specifika partierna eller rörelserna vill och står för, inte vad specifika individer där må ha haft för vilja, eller vad de stått för.

NATO:s Operation Gladio, må ha avslöjats 1990. Men det finns inget som säger att verksamheten tog slut bara för att den blev deklassifierad. Tvärtom så kan vi se att de moderna underrättelsetjänsterna i väst arbetar fortfarande än idag med denna operation. När Sovjet föll, kunde NATO flytta in sin operation in i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien. Före detta Sovjet-stater blev de nya områden där Gladio kunde operera. Och som vi ser är Ukraina inget undantag.

rightsec

Sibel Edmond: https://en.wikipedia.org/wiki/Sibel_Edmonds

Det här inlägget postades i Lobbying, Medier, Nato, Okategoriserade, Opinionsbildning. Bokmärk permalänken.