EU; NEW WORLD ORDER, OPEN SOCIETY AND THE WORLD OF BANKSTER

BANKSTER-NWO

Planen att upplösa alla Europas nationer och ersätta dem med en enda kontinentstat går minst 700 år tillbaka i tiden
Detta var ett av tempelriddarnas mål. Den svarta läran, den hemliga läran från mun till mun, som kommer från faraonernas Egypten och gömdes bland några rabbiner vid Exodus, uttåget ur Egypten.

Grunden till rasism, uppror och maktens pyramider. Upprorets män genom alla tiderna och lögnarnas budbärare, som söndra samhällets mänskliga grund, ekonomins relationer och den motståndaren till den kristna vägen.

Rakt igenom en antites. De är Antikrister. Slutna grupper bakom kulisser och ränkspel.

Kabbalan en hednisk evolutionslära där materian är av evig art och en dyrkan av djur och planeter där gudar fanns, där allt är en evolution utan en allsmäktig Skapare av himmel och jord. Urkunden till angreppet på den kristna grunden.

Materialismens dyrkan av en evig evolution av materia.

Ordo ab ChaosOrdo Ab Chao” – ur kaos frambringas en ny ordning – om de (världsbyggarna) bryter ned staternas existerande strukturer, kommer detta att få befolkningen att ropa efter nyordning.

Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar. Citat från Scottish Rite of Freemasonry år 1335.

Detta sammanfattar dagen kalla krig, terrorism och finanskriser.

-”The highest degree of the Scottish Rite of Freemasonry, the Meritorious Degree, the Degree of the Illuminati, whose motto is “Ordo Ab Chao” or “Out of Chaos Comes Order” – which literally means if they break down the existing structure and cause the population to cry out for order, they will emerge as the rulers and will have the world that they seek.”

På 1300-talet var dessa sekter när att på utplånade pga sin samhällsfientliga syn dels för deras stora skuldsättning av nationer som legosoldater.

Medlet var att slå under sig penninghandeln och bankväsendet i hela Europa och så göra nationerna beroende av tempelriddarnas övernationella makt.

Många avrättades Några flydde i Portugal och blev sjörövare. Flaggan visade ursprunget dödskallen med de korslagde benen. Märket finns i emblemet för SS och nazism. De hade inget yrke och blev så sjörövare.

Andra tog sig till Skottland och gömde sig i ett skrå av fria byggare och fria murare.

Ur det kommer frimureri som sprider sig till nation till nation. Loger byggs upp med eliten. Deras riter är antiteser de kristna.

De sluter förbund som ”The Brotherhood of Death” eller Skull & Bone.

skull_and_bones_bushDe organiserar sig runt universitet som Yale i USA. De finns i Sverige som studentkårer. De rekryterar via sociala klubbar. För att nå de höga posterna är detta vägen.

I modern tid bildas mäktiga internationella organ och smedjor i denna nya världsanda.

Round Table Group en global smedja som bildades redan 1891.

Gruppen verkar för att framkalla scenarios, som ekonomiska kriser och krig, som tvingade fram en politik som innebar att man kunde bibehålla Storbritanniens ekonomiska och politiska samvälde i världen. Längre fram blev det USA.

David Rockefeller var styrelseordförande 1970-1985. Detta gäller nu en amerikansk dominans i världen. Pax America

Gruppen skapade sedan de mäktiga organisationerna som
– Council on Foreign Relations CFR (1921)
som anser att nationella gränser bör utplånas, enligt Carroll Quigley i boken Tragedy och Hope
– Bilderbergruppen (1954)
– Club of Rome (1968)
– Trilaterala kommissionen (1973

1982 kom grupp som lägger EU-koncept med en ny ordning mål och medel kastas om i 4 nya frihet för ekonomi, där folket och människor blir medel.
– varornas frihets över gränseran
– kapitalets frihet över gränserna
– tjänsternas frihet över gränserna
– arbetskraftens frihet över gränserna

EUfreflow”industrin har rätt till … ett EU som fungerar som ett integrerat ekonomiskt system med en enda centrum för hela beslutsprocessen.” TTIP är en fortsättning.

Men men. Marknadsekonomin driver sönder ekonomisk enhet. Snuttifierar delar för lönsamhet. Järnväg sönderhackas för marknadsfrihet. Smarta lösningar till korta transporter upphävs. Få bostäder ökar efterfrågan och kassaflöden till banker och byggare.

Bakom steget finns EU:s skapare på 1900-talet som tre män.
– Jean Monet
– greve Richard N. Coudenhove-Kalergi
– Joseph Retinger.

Moneet-planen var listig som liknar att skiva en salamikorv bit för bit. Folket ser inte vad som sker.

Svårbegripliga föredrag skulle dölja tanken om nationalstatens upplösning. Folken skulle vägra en sådan väg.

Därför fick man tillgripa det som brukar kallas de små stegens tyranni – eller rättare sagt: med de små stegen mot tyranniet.

1. Först kol- och stålunionen med sex medlemsländer (1952)
2. Sedan europeiska ekononomiska gemenskapen EEC (1957), presenterat såsom enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna nationer.
3. Sedan stryks ordet ekonomiska ur benämningen och från 1970-talet har vi Europeiska gemenskapen (EG).
4, Sedan Maastrichtfördraget 1992, som förvandlade ”gemenskapen” till ”unionen”, EG blev EU.
5 Så planen att ställa hela unionen under en enda centralbank, ECB, en plan som förverkligades den 1 maj 1998

Tempelriddarnas och Illuminaternas gamla plan att via bankvägen skapa den europeiska superstaten är på väg att förverkligas.

Bilderberg-gruppen är ett holländskt initiativ och kallelsen den 28-30 maj 1954, till Bilderberggruppen kom genom Joseph Retinger tillsammans med Paul Rijkens, ordförande för Unilever. Namnet kommer från prins Bernhards hotell Bilderberg.

Unilever är en av de största och mäktigaste multinationella företag i världen och en av de främsta europeiska kapitalistiska företagen.

EU-projektet och Bilderberg var således från början ett holländskt initiativ och syftade till att “stärka banden” mellan Västeuropa och USA.

Namnlista är lång genom åren. I sentida deltagare ingår inte bara affärsledare, politiker och kända frimurare utan även kungligheter för den nya framtiden.

Här finns Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, inflytelserika senatorer, kongressledamöter och parlamentariker, Pentagon och Nato, medlemmar i europeiska kungligheter, utvalda mediagestalter, och inbjudningar av andra – av särskilda skäl som Barack Obama och många av hans topptjänstemän.Här finns från Sverige statsmän, diplomater, kungen, ÖB, politiker, industrialister, ledare för banker, nationalekonomer, fackföreningen och ledare för media.

Bilderberg-gruppens roll är en kartell som ersätter det demokratiska samhället

Mötena på prins Bernhards hotell Bilderberg skildras som privata möten för att de inte ska få stämpeln som hemliga. Möten sker i sociala former med kontakter i ett nätverk som är världsbyggarna i NWO.

De kan kallar sig filantroper – människoälskare – men de verkar i slutna brödraskap i frimureri.

ERT-gruppERT, det industriella nätverket för EU:s inre marknad, grundades 1982 efter ett tal i New York av den dåvarande Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar.

Han var rekryterad av Kissinger Associates och var mycket aktiv i Bilderberggruppen.

Gyllenhammar gav en vision och analys i New York inför 1.200 ledande affärsmän i USA om Europas framtid. Europas förening att bli en superaffärsstat.

”Vi behöver bildligt talat en ny Marshallplan. Företagarna måste rycka Europa ur dess ekonomiska och politiska förlamning. Industrin ska skjuta trångsynt nationell politik åt sidan och utveckla nya strategier för tillväxt i Europa.”

Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitiken och blandekonomin. I budskapet döljer sig frimurarnas fördolda språk och strategi.

Genom att skapa en ekonomisk och politiskt kaos bryts det gamla reformvänliga nationerna som Sverige och andra länder i Europa sönder och förvandlas till EU- och marknadsvänliga stater. Alla grunder för ett demokratiskt agerande är då utraderat. EU blir ett affärspolitiskt projekt.

Pehr Gyllenhammar fick uppdraget tillsammans med 44 andra stora företag bilda European Round Table for Industrialist (ERT).

ERT utformade program för EU:s inre marknad som slutfördes 1992

Bankkartellerna med pengarnas män startar valuta- och finanskriser angriper alla nationer att erövra deras centralbanker att innesluts i BIS, Bank for International Settlements. De sista finns i Mellanöster där krig sker.

Vlademir Putin vill nu slänga ut världsbyggare som Jacob Rothschild.

Vladimir Putin har förbjudit Jacob Rothschild och hans bankkartell familj som agerar för New World Order får inte komma inte på ryskt territorium “under några omständigheter.”

Tidigt i hans presidentperiod lägger han prioritet att förena Ryssland socialt, andligt och ekonomiskt. Han ser även den liberalismens familjeupplösning som en stora fara för nationen och familjer som sprider kaos.

Han beordrade gripandet av Rothschild man oligarken Michail Chodorkovskij, som hade lagt grunden till Open Russia med Rothschild, Henry Kissinger och Arthur Hartman so direktörer.
http://yournewswire.com/putin-bans-rothschilds-from-russia/

Vi ser en sådan rörelse i Europa med Open Society som finansmagnet George Sooros leder och med massinvandring som kaosmetod. Man vill skapa en mer homogen grupp i Europa med etniskt gemensamt utseende.

TEMPELRIDDARNA

Det förekom ett tiotal större och flera mindre korståg mellan åren 1096-1299. Korstågen innebar att hundratusentals, kanske miljoner människor utsattes för lidande, umbäranden, sjukdomar och död.

TempelriddarnaTempelherreorden var en medeltida order som grundades av Hugo av Payens, Gottfrid av Saint-Omer och sju andra riddare så sent som 1119 för att skydda pilgrimer mot överfall, då de färdades till Jerusalem under korstågen, och för att värna om Korsfararstaterna. 1128 bekräftades orden av påven.

Namnet hör samma plats som det forna kung Salomos tempel.

Tempelorden kom att bestå av legoknektar som sålde sig till kungar i fattiga riken likt en maffia. De skuldsatte nationer och avsåg att kontrollera det blivande Europa ekonomiskt.

Deras samhällslära var samhällsfientlig och förslavande. Det stred mot kristna grunder. Ordern konfiskerades i början på 1300-talet.

1314 avrättades deras ledare Jacques de Molay jämte ett stort antal riddare. Några hann fly.

Sedan på 1300-talet i Skottland kommer de överta ett skrå av fria murare. Dessa var skickliga hantverkare och byggde katedraler runt om i Europa. Tempelherreorden hade överlevt den påvliga bannbullan 1312 och fortsatt nu som en dold organisation som predikade frihet för alla folk, monarkiernas och påvedömets störtande och grundandet av en världsrepublik. Deras motto är Ordo ab Chao.

Det här inlägget postades i Bank och finans, CFR - Council on Foreign Relations, Ekonomi, EU, Finansens systemfel, Finanskapitalism, Finansmakten, Globalisering, Hedendom, Informationskriget, Jesus Kristus., Krig, Krig och plundring som affär, Krispolitik, Kristendom, Liberalism, Lobbying, Maffia, Makt, Nationalidentitet, Nazism, NVO, Ny tid, Nyliberalism, Postdemokrati, Propagandans makt, Putin, Rasism, Riksbanken, Samhälle, Samhällsvision, sekulariseng, Sjukskrivningar, Strategisk utveckling, Tankesmedjor, Terrorism, USA, Världsbilden, Vinst, VK I. Bokmärk permalänken.