DEN POSTMODERNA DEMOKRATIN SOM ÖVERGAV SIG SJÄLV

EU-postmakten

EU-projektet sedan 1947 skulle bilda en väg till fred och välstånd. Brexit står inför dörren. Bakom finns en kritik mot självständighet, bankkrisens skötsel och invandringspolitik. En kritik som delas i många länder.

Men hur ser historien ut?

Namnet Europa är ett samlande begrepp som tillkommer efter Konstantinopels fall 1453. En vision om en framtida kristen och kulturell gemenskap.

EU-flaggan med blå botten och 12 stjärnor står för Europas enhet, fred och identitet. Förebilden finns som visionen om jungfru Maria ur Uppenbarelseboken 12.

Den blå färgen och de tolv stjärnorna är symbolerna för Jungfru Maria. Men stjärnorna består av pentagram som bär den revolutionära prägeln.

Men planen att upplösa alla Europas nationer och ersätta dem med en enda sekulär monostat är flera hundra år gammal.

Visionen om Europas Förenta Stater finns samtidigt som Amerikas Förenta Stater grundläggs 1776. På vilket sätt det sker, förblev dolt.

GerogeWAshington-mason

Ända sedan 1776 när USA bildas finns tanken om en världsunion och att göra om Europa till Europas Förenta Stater. Sedan 1789 sker den franska revolutionen.

Bakom dessa förändringar finns Grand Orient de France som är en av mest beryktade och kriminella organisationer som finns. Dessa lära leder till forntidens faraoner.

Den grundades i Paris år 1771-73 för att starta en samhällsrevolution förfölja kristna och driva fram en materiellt samhällssystem. Som en kräftsvulst sprider den sig till många länder.

Samma män byggde den första republik som är USA baserat på en idélära om ett globalt finansvälde som över jordens enligt Illuminati-agendan. Symbolen är en ofärdig världspyramid.
USA-sigillet
I klorna finns symbolerna för krig (pilar) och fred (olivkvisten)

Tanken om total enhetsstat där allt utgår från människans själv och förnuft och vetenskap som framtiden sanningsbärare.

Vi är tider som förutsagts. När Uppenbarelseboken skrevs sker det när 5 riket gällt.

Det 6:te gällde det som är Rommarriket. Det 7:de skulle komma som är det Anglo-amerikanska eran

CityofLondon75En bankrevolution når världen som får sitt säte i London, City of Londen med Bank of England som privatstyrd centralbanken, som skuldsätter nationen med pundsedlar som endast delvist täcks av en guldfot, dvs metoden för bråkdelsreserver

Krig finansieras. Skulden betalas av skattebetalare och genom koloniers och follens förslavning.

1776 är ett märkesår. Adam Smiths liberaliserade marknadsekonomin kommer. USA bildas.

En luciferisk riddareorder likt en bläckfisk bildas i Bayern, som förenar sig med aristokratin, finansfamiljer, kungahus och samhällsledare i ett hemligt, revolutionärt och samhällsfientligt sällskap i Europa som är Illuminati.

År 1783 fanns det över 600 medlemmar och 1784 fanns det nästan 3000. 1786 hade de ett stort antal loger etablerats i de olika tyska provinserna, Österrike, Ungern, England, Skottland, Polen, Frankrike, Belgien, Schweiz, Italien, Holland, Spanien, Sverige, Ryssland, Irland, Afrika och Amerika.

Vid tidpunkten för den 3: e frimurarkongressen i Frankfurt 1786, kontrollerade Illuminati nästan alla frimurarloge. De vill verka runt universitet i akademier för att dana studenter i nya tidens banor.

skull_and_bones_bush

Med nya privatregelarad banker växer Illuminati-agendan för en luciferisk världspolitik för att vilseleda och förföra hela mänskligheten.

Den moderna politiken delas upp i vänstern och högern för konflikten i tes- antites. Kampen fortsätter genom sociala motsättningar genom kapitalismen och kommunism. Klass- och raskampen som söndrar nationer. 13 påvar har bannlyst dem genom historien som samhällsfientliga sekter.

Regeringen i Bayern beslöt att stänga Orden 1785. Alla som inte frivilligt lämnade Odern blev avsatta från sina poster. Detta komma att leda till allt skulle hållas i hemlighet med stränga straff om svek.

Familjen Bauers rötter kommer ur det inre i Ryssland som är Kazarien, som låg mellan Svarta havet och Kaspiska havet, som nu huvudsakligen är Georgien och Ukraina.

Härifrån kommer en revolutionär grupp av Azhkenazijudarna som härrör sig från Kazarien (nuvarande Ukraina ungefär). Kazaren var en stormakt 700- och 900-talet efter de hade besegrat det arabiska kalifaetet. Under sin spira kunde den kazariska kaganen samla åtskilliga tributskyldiga barbarfolk som sinom tid skulle sätta skräck i Europa, däribland: magyarer, petjeneger och bulgarer.

Kazarerna var ett folk ursprungligen från Sumer som antog judendomen som sin religion för sitt eget syfte.

Kazarerna vandrades sedan till Östeuropa och Ryssland – för att sedan i förlängningen kolonisera USA och Israel.

Ungern t ex var ett land som fick en stor kazarisk befolkning och det är intressant att se att ungerskan har mer grammatiskt gemensamt med gammal sumeriska, än något annat språk.

Yiddish är dessutom ett språk baserat på tyska och ungerska. Det finns inga bevis någonstans i historien att dessa judar talat hebreiska; israeliternas språk. Inte så märkligt då det aldrig haft Israel som hemland.

redshield051De bar med sig en röd revolutionär flagga som bar på samma symbol som finns i den ryska vapenskölden med dubbelhuvade örnen för kejsarmakt. som blev symbolen för de revolutionärt sinnade judar i Östeuropa.

Sonen Meyer Amschel Bauer komma hänga upp denna symbol som en röd skjöld utanför sin guldsmedsbutik och tog sig namnet Rothschild.

Meyer Amschel Bauer började sin bankkarriär hos Oppenheimer.

Meyer Rothschild kom med tiden att låna ut pengar till regeringar och kungar insåg att det var mycket mer lönsamt än att låna till privatpersoner.

Inte bara var lånen större, men de var säkrade genom landets skatter. I detta föddes tanken om ett globalt finansvälde och monostaten.

“Illuminati” var ett namn som en gång används av en tysk sekt som fanns på 1500-talet som praktiserade det ockulta, och bekände att äga “upplysningen” genom Lucifer, som kastats ned från himlen. Satan som personifierar Världsupproret, det stora högmodet och kampen mot Guds Allmäktiga världsskapelse.

Bakom Illuminatiorden 1776 finns Adam Weishaupt och Mayer Amschel Bauer.

Mayer kommer att bli huvudet för ett enormt privat bankvälde med andra ockulta sekter i Europa och i USA.

År 1783 fanns det över 600 medlemmar och 1784 fanns det nästan 3000. 1786 hade de ett stort antal loger etablerats i de olika tyska provinserna, Österrike, Ungern, England, Skottland, Polen, Frankrike, Belgien, Schweiz, Italien, Holland, Spanien, Sverige, Ryssland, Irland, Afrika och Amerika.

Vid tidpunkten för den 3: e frimurarkongressen i Frankfurt 1786, kontrollerade Illuminati nästan alla frimurarloger

De kommer att dominera världen under 1900-talets kriser, krig och extremism mot samhället sammanhållning.

I denna kortlek finns olika ismer som förslavar mänskliga band och driver lögnen som en lära. Akademier skulle finns runt universitet för att fostrar de rätta för de höga posterna.

Det betydde utveckling av falska läror och filosofier. Under 1800-talet kom en rad nya ismer. Socialdarwinismen väckte rasismen. Hegels dialektiki tes, antites & syntes har grundlagt USA:s världspolitiska ordning och konfliktplan, som ledde till världskrigen.

Ordo ab ChaosDe kan stödja tillkomsten av en tyrann som sedan skall bekämpas med hjälp en allians. De kan finnas på vänners sida och verka i fientliga led för att hetsa till kris och kaos. I konflikt kommer de sedan som fredens försvarare.

I förordet till ”Americas Secret Establishment,”skrev professor Antony Sutton:

”Efter 16 böcker och 25 års efterforskningar trodde jag att jag hade hört allt…världen var en förvirrad röra, sannolikt bortom vad som går att begripa och definitivt bortom räddning – och det fanns inte mycket jag kunde göra åt det.

Så för ett år sedan fick jag motta en 20 cm hög bunt med dokument – inget mindre än medlemslistan på ett amerikanskt hemligt sällskap.

När jag gick igenom sidorna så blev det mer än uppenbart – det här var ingen vanlig grupp.

Namnen signalerade makt med stort M.

När jag undersökte dem närmare så uppstod ett mönster…och en tidigare otydlig värld blev plötsligt kristallklar.”

En av de frågor som Sutton ställde sig innan han hittade svaren var bl.a:

-Varför sponsrade och försåg USA och väst nazityskland med kapital och krigsmaterial?

I boken lägger professor Sutton fram bevis för att storföretagen och bankirerna i väst stödde och finansierade såväl kommunistryssland som första som andra världskriget.

Den hemliga grupp som Sutton exponerade hette ursprungligen ”Kapitel 22” och var en tysk orden.

Den amerikanska grenen, som ursprungligen kallades ”The Eulogian Club,” men senare bytte namn till ”The Russel Trust” skapades vid Yale University av William Russel, ättling till några av Englands noblaste familjer, samt Alphonso Taft, Ulysses S Grants krigsminister och pappa till William Howard Taft, medlem i samma orden och sedemera president. Idag är gruppen mera känd som ”The Order” eller ”Skull & bones.”

skullnbonesSuttonProfessor Sutton länkar ”The Order” till den brittiska motsvarigheten ”The Group” eller Round Table Group, vars mest prominenta medlemmar var Cecil Rhodes, Lord Alfred Milner och Lord Nathan Rotschild vars bank tillsammans med Lazard Freres banken samarbetade med sina fränder i USA.

Sutton berättar att de hade kontakter med en motsvarande judisk grupp, (Azhkenazijudarna ) vilka spelade en stor roll i lobbyarbetet att skapa en israelisk stat i Palestina.

I ”Wall Street and the rise of Hitler” visar professor Sutton kopior på dokument ur nationella arkiv som avslöjar samarbetet som amerikanska företag och banker hade med nazisterna.”

Redan 1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd följande:

WilliamDoddcitat400

 • ”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

EU bär på samma rötter.

Arbetet med att beröva nationerna i Europa deras suveränitet och frihet gjordes inte över en natt. Bankrevolutionen tar plats med Bank of England öppnar Pandoras ask 1694 .

Precis som alla andra privata företag skulle Bank of England sälja aktier för att komma igång. De privata investerare, vars namn aldrig avslöjats, var tänkt att sätta upp £ 1 250 000 i guldmynt som bankdeposition. Endast £ 750 000 kom in.

Bank of England tryckte sedlar 16 gånger mer än det äkta metallvärdet i bankvalvet. Sedlarna blev skuldsatta från början.

Lord Josiah Stamp, före detta chef för Bank of England 1928-1941 sa:

– ”Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. Processen är kanske den mest enastående fingerfärdighet som någonsin uppfunnits… Om du vill fortsätta vara bankernas slavar och betala kostnaderna med ditt eget slaveri, låt då bankerna få skapa pengarna och kontrollera krediterna.”

Efter fyra år av Bank of England, hade deras plan för att styra penningmängden kommer på i stormsteg.

Vägen innehåller

 • Franska revolutionen 1789
 • Napoleonkrigen 1803 till 1815
 • Ryska Revolutionen 1914
 • VK 1 och VK II.
 • Under 1900-talet är det en affärs- och bankeliten som mobiliserar förändring under mottot “business as usual”

I små målmedvetna steg, alltid förklädda i någon rationell förklaring, centraliserades makten bit för bit till en svårgripbar överstatlig struktur.
Monnetquote

Bankiren Jean Monnet (1888-1979), som under sin ungdom arbetade på storbanken Lazard Frères i Kanada med att bland annat ordna insideraffärer åt utvalda kunder, och efter första världskriget fick en topposition bland fredsförhandlarna i Versailles, sammanfattade de små stegens metod för ett paneuropa i ett brev till en vän 1952 så här:

 • Europas nationer bör ledas samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker. Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på lång sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation.”

Monnetplanens genomförande gav oss

1. Kol- och stålunionen med sex medlemsländer (1952),

Europeiska ekonomiska gemenskapen EEC (1957), presenterat som enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna nationer.

2. Sedan ströks ordet ekonomiska ur benämningen och från 1970-talet blev det till den Europeiska gemenskapen (EG).

3. 1992 kom Maastrichtfördraget, som förvandlade ”gemenskapen” till en union, EG blev EU.

4. Den 1 maj 1998 verkställdes planen att ställa hela unionen under en enda centralbank, ECB.

5. Med Lissabonfördraget i hamn har EU fått en egen armé, president, utrikesminister och andra funktioner som normalt bara finns i en statsbildning. Det som tidigare stämplades som ”konspirationsteorier” var plötsligt dagens verklighet.

6. För att genomföra visionen om en inre marknad [i Europa], var det nödvändigt att ta bort ett antal hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor.

Detta skedde genom det program som European Round Table for Industrialist (ERT) tog fram tillsammans med Europas företag under Pehr Gyllenhammars ledning med början 1982.

F.d. Volvo chefen Pehr Gyllenhammar formade dubbeltungad vision och en analys i New York inför 1 200 ledande affärsmän i USA om Europas framtid om liberal affärsstat.

PG-citat

”Vi behöver bildligt talat en ny Marshallplan. Företagarna måste rycka Europa ur dess ekonomiska och politiska förlamning. Industrin ska skjuta trångsynt nationell politik åt sidan och utveckla nya strategier för tillväxt i Europa.”

Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitik och blandekonomin som hämmade marknadens dominans. Ekonomin tillhör i första hand marknaden. Länder och folk skulle underordnas

PG blev ordf. för European Round Table (ERT). Projektet främjar industriföretagens tillväxt och är därför inte ett primärt demokratiskt projekt som många tror.

EU innebär nationell avveckling för att bilda supermarknaden och superstaten. EU:s 4 fria flöden

– varornas fria flöden över gränser

– kapitalets fria flöde

– tjänsternas fria flöde

– arbetskraftens fria flöden

EU-kommissions rapport TEN-projects innehöll en identisk kopia. ERT-förslaget. Bakom fanns 45 vd:ar i Europas största företag.

Förslaget var undertecknat

– Je’rôme Monod, (Lyonesse de Eaux),

– Pehr Gyllenhammar,(Volvo)

– Wisse Dekker (Philips).

ERT-Paris

Allt var en detaljerad plan om EU skulle förändrads och hur bygga inre marknad tillgänglig för de multinationella företagen.

1993 fanns inte ERT känt i medier trots att verksamheten etablerades 1982.

Nu funna dokument visar direkta konakter mellan ledare i EU-kommissionen och ERT.

1983 ingick i ERT Karl Beurle (Thyssen), Carlo De Benedetti (Olivetti), Curt Nicolin (ASEA), Harry Gray (United Technologies), John Harvey – Jones (ICI), Wolfgang Seelig (Siemens), Umberto Agnelli (Fiat), Peter Baxendell (Shell), Olivier Lecerf (Lafarge Coppée), José Bidegain (Cie de St Gobain), Wisse Dekker (Philips).Antoine Riboud (BSN), Bernard Hanon (Renault), François-Xavier Ortoli (EC), Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Etienne Davignon (EC), Louis von Planta (Ciba-Geigy), Helmut Maucher (Nestlé).

Fd. vice ordförande i EU-kommissionen Etienne Davignon har sagt att det var EU-kommissionen som bildade ERT men namnet European Round Table for Industrialists förpliktar och är en dotterorganisation till Round Table Group. En global tankesmedja från 1891.

EU:s vitbok om ”EU:s inre marknaden” hade offentliggjordes i juni 1985

Budskapet till Europas stats- och regeringschefer var . Satsa på

 • En inre marknad
 • En monitär union
 • Infrastrukturprojekt
 • Flexibel arbetsmarknad
 • Avregleringar
 • Bantad offentlig sektor
 • Åtstramningar

Allt strider mot en naturlig ekonomi mellan, människa, samhälle och natur. Hela den nyliberala agendan. Allt likställs inkl människor som ett flöde av av kapitalresuser i ”marknadsorganismen.

Grunden till rasism, uppror och maktens pyramider. Upprorets män genom alla tiderna lögnarnas budbärare, som söndra samhällets mänskliga grund, ekonomins relationer och den motståndaren till den kristna vägen.

 

 • Mycket av européernas EU-missnöje kan härledas till hur man i Bryssel har hanterat flyktingkrisen. I samtliga undersökta länder var den överväldigande majoriteten svarande missnöjda med hur EU hanterat krisen. Detta uppgav bland annat 94 procent av grekerna, 88 procent av svenskarna och 77 procent av italienarna. I Ungern och Polen låg missnöjet med hanteringen av flyktingkrisen på 72 respektive 71 procent. I Frankrike var 70 procent missnöjda, i Tyskland 67 procent. Bästa betyget för hur man hanterat krisen får EU i Holland, men inte ens där klättrar siffran högre än ljumma 31 procent.
 • EUs hantering av ekonomiska frågor är en annan källa till irritation. Ungefär nio av tio greker (92 procent) är missnöjda med hur EU hanterat den pågående finanskrisen. Cirka två tredjedelar av italienarna (68 procent), 66 procent av fransmännen och 65 procent av spanjorerna känner likadant. (Frankrike och Spanien är för övrigt de två länder där stödet för EU avtagit mest på sistone.) Även i Sverige (59 procent) och Storbritannien (55 procent) är majoriteten missnöjda med hur EU mött de ekonomiska utmaningarna. Bäst betyg vad gäller ekonomin får EU i Polen och Tyskland (47 procent i båda länderna).

http://sv.gatestoneinstitute.org/8298/stodet-eu

 

 

Det här inlägget postades i Antikrist, Bank och finans, Demokrati, EU, Existens, extremism, Finanskrisen, Flykt, Frihet, Informationskriget, Internationalism, Klassamhället, Klasskamp, Kommunism, Krig, Krispolitik, Kristendom, Liberalism, Lobbying, Människan, Människan och värdet, Medvetande, NVO, Ny tid, Postdemokrati, Rasism, sekulariseng, Skapelsen, slavdom, Strategisk utveckling, Systemfel, Uppenbarelseboken, USA, Utbildning, Väffärdsstaten, Välfärd, Världsbilden, Världskrig, Verklighetsbild. Bokmärk permalänken.