DEN NYA KUBAKRISEN. NATO OCH KALLA KRIGETS HISTORIA.

nato-manover-jpg
Sker “Kuba-krisen” igen fast i en omvändning ordning? Krigsläget upptrappas.

Konfliktens utveckling följer ett generellt mönster alltifrån det som sker i sandlådan om en leksak till internationella konflikter och till det som kan leda till kärnvapenkrig i rädslans politik. Världens byggs inte efter förstånd, samexistens och fred utan för förändra genom kaos och att rida på kris.

Ryssland är i hög grad isolerat. EU och Nato bojkottar Ryssland diplomatiskt. Ett geopolitisk krig råder om fossila bränsle och för en värld som en fri marknadsegendom för en global elitgrupp. En kontraproduktiv utveckling kan eskaleras. Ett Ryssland i underläge till NATO och USA frestas att använda sina kärnvapen som hot i olika konfliktsituationer.

Allt liknar en nedgående konfliktspiral som sänker samförstånd, medvetande  och saklighet ned till ett förlorat medvetande i fruktan och inbillningar där “reptilhjärnan” tar över och där all kontroll kan gå helt besinningslöst förlorad.

1. Argumentation, motsättningar, odlad eller skapad kris mellan motparter i motsättningar (Tankeplan)

2. Fiendskap. Upptrappning i skräck och fruktan. Desinfomation. Vapenupprustning. Alliansbygge mot en motståndare som en fiende/världfiende. Smäda, frysa ut och undergräva motståndarens förtroende. (Känsloplan).

3. Krig. Riktad förstörelse. eliminera, provocera och framkalla krig. Självmordsbombningar (Viljan)

En aggressiv spänning råder nu i och runt område Ukraina, Mellanöstern och nu Europa. Högerextrema grupper agerar ut hat, rasism och våld när fattigdom växer.

NATO söker utvidga alliansen och partnerskapet. De baltiska staterna och Polen anser sig nu hotade av Ryssland. Artikel fem stadgar att om en medlem angrips är det ett angrepp mot hela Nato. Staterna får på toppmötet igenom ett av sina främsta krav.

Motivet är Nato menar att ett nytt läge råder efter den ryska Krim-annekteringen.

Men utplaceringen kan starta en upprustning på den ryska sidan. En kontraproduktiv spänning.  Svenska hållning var under 1900-talet att behålla Östersjön som en neutral zon för avspänning, vilket NATO aldrig accepterat.

Ett stort problem är hur man ska handskas med sina kärnvapen. De är ju till för avskräckning, inte för att användas. Ryssland upplever sig hotad Ryssland har i övningar  simulerat kärnvapenanfall mot Polen.

En opinion växer  Nato-länder som är skeptiska mot kärnvapen. Nato är så kluvet.
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/odesmote-for-nato-i-warszawa

Ubåtskräkningar från Nato har sedan 80-talet gällt en underblåsa en  opinion i rädsla om för Ryssland för att kommer närmare “Pax America”

Svenska folket och regeringen förleddes att tro att ubåtarna 1982 var från Sovjet. Den amerikanska verksamheten var sannolikt utförd av National Underwater Reconnaissance Office (Nuro) och delar av verksamheten har samordnats med den hemliga NATO ”stay-behind” nätverk utplacerade i Sverige i det som är Operation Gladio

Ryssland är pressat av väst dels på deras rika tillgång på fossila bränslen dels den nedbrytande sekulariseringen och liberala människoideal som ingår i en ny världsordning. Putin varnar att  upprustningen  av missiler runt Ryssland att väst förbereder krig. Ett krig vore till vanvett för framtiden och mänskligheten.

Den ryska folket bär den kristna grunden  Den ryska ortodoxa kyrkan, liksom all religiös verksamhet, förföljdes hårt under sovjettiden. Kyrkan genomled en ny martyrtid med ännu flera offer än i fornkyrkan. Nya kyrkor och byggs byggs i snabb takt. Putin vill trots allt försvara den ryska ådran.

Väst flyttar sina frontlinjer öster ut mot området där fossila bränsle o gas och olja finns och där de sista självständiga centralbankerna finns.  

År 2000 fanns det åtta länder kvar

  1. Afghanistan (krig)
  2. Irak (krig)
  3. Sudan (krig)
  4. Libyen (krig)
  5. Syrien (krig)
  6. Iran (listad)
  7. Kuba (normalisering)
  8. Nordkorea (listad)

Kalla kriget innehåller kaosmoment i revolutioner och krig. Ryska revolutionen 1917 sponsrade finansen i New York. Utan teknik och medel från väst fanns inte Sovjet. Inte heller Hitlertyskland. Inte militärkupperna i Sydamerika. Inte diktaturen i Grekland.

Det kalla kriget var en konflikt mellan å ena sidan USA och stora delar av västvärlden, och å andra sidan Sovjetunionen och deras allierade i främst Östeuropa. Konflikten pågick mellan åren 1945 och 1991 och världen var timmar från ett kärnvapenkrig i Kubakrisen 1962.

kubakrisen_d78s

Kubakrisen 1962 var en kritisk händelse under kalla kriget som inleddes efter att USA upptäckt att Sovjetunionen höll på att bygga ramper för kärnvapen på Kuba. USA krävde att ramperna genast skulle avlägsnas och betonade att de själva inte skulle dra sig för att använda kärnvapen om de blev hotade. Världen stod på randen till ett kärnvapenkrig i flera dagar innan Sovjetunionen drog sig ur och krisen var över.

1961 höll Chrusjtjov ett tal där han gjorde ett viktigt avsteg från sina tidigare uttalanden om fredlig samexistens. I sitt tal lät han nu istället meddela att kommunismen skulle segra över kapitalismen – dock inte genom krig, utan genom en serie revolutioner i Asien, Afrika och Latinamerika.

För USA:s del betraktades utvecklingen med stigande oro eftersom man nu fått en fiende till granne endast 15 mil söder om Florida och det egna fastlandet. USA iscensatte därför flera försök att döda Castro, men utan att lyckas. När den amerikanska underrättelsetjänstens tålamod tagit slut började de istället planerera en invasion av landet för att störta Castro.

Den 17 april 1961 sattes planen i verket genom den s.k. invasionen vid Grisbukten av CIA som blev ett fiasko.

e8f26-northwoodscartoon

Sovjet såg detta misslyckande som en försvagning. För Nikita Chrusjtjov innebar Kuba dels en möjlighet att utjämna styrkeförhållandena mellan Sovjetunionen och USA och riktar sin blickar mot med revolutioner i Sydamerika.

Om Väst inte satte hårt mot hårt i fråga om Kuba var risken stor att Sovjetunionen hade vänt blicken mot Västberlin. Den demokratiska zonen ansågs inte bara vara ett ideologiskt problem utan även ett hot mot Östtyskland. Ett krig vara nära om inte ett fredligt samförstånd uppnått

Det går att diskutera om USA faktiskt vann. Symboliskt segrade man givetvis. Men i hemlighet lovade Kennedy Chrusjtjov att ta bort missiler från både Turkiet och Italien.

I dag är kanske den nonchalans som kännetecknade konfliktens upprinnelse mest slående. I likhet med senare kriser har den amerikanska underrättelsetjänstens verkat under all kritik med att föda militärkupper och juntor i Sydamerika och Grekland.

The_new_pearl_harbor Efter 1989 är konflikten kommunismen och kapitalismen neutraliserad. Båda finns under samma hatt Kina.

Efter 911 annonserades president Bush kriget mot terrorismen.

En ny konfliktspiral utvecklas. Konflikten mellan Shia och Sunni sedan 600-talet underblåses. Målområdet är Gulfen och vägen in gas- och oljefälten. Tillgången på det fossila bränslet kontrollerar världens ekonomier och politik.

betwee two ages– “Hur Amerika “leder” Eurasien är en kritisk fråga under 2000-talet. En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner.

Enbart anblicken på kartan visar att kontrollen över Eurasien nästan automatiskt medför att Afrikas underordnas detta centra, vilket gör att det västra halvklotet och Stilla havsområdet (Australien) tillhör geopolitiskt och perifert världens centrala kontinent”. Citat 1973 Zbigniew Brezinski i Between Two Ages

Den slutsats formulerar Zbigniew Brezinski, som blev president  Carters nationella säkerhetsrådgivare.

I en intervju bekräftar han 1998 att USA:s gav stöd till rebellerna i Afghanistan före invasionen och odla konnflikten:

– “Vi ska inte tvinga ryssarna att ingripa, men vi ska medvetet öka sannolikheten att de skulle. Denna hemliga operation var en utmärkt idé. Det fick till följd att dra ryssarna i den afghanska fällan.”

 

Afghan students protest in Tehran 01 January 1980 against Soviet military invasion in Afghanistan in Kabul. Protesters attacked Soviet embassy before and pulled down the flag to pull up their own. AFP PHOTO/UPI (Photo credit should read /AFP/Getty Images)

Afghan students protest in Tehran 01 January 1980 against Soviet military invasion in Afghanistan in Kabul. Protesters attacked Soviet embassy before and pulled down the flag to pull up their own. AFP PHOTO/UPI (Photo credit should read /AFP/Getty Images)

Samma dag som Sovjet officiellt passerat gränsen 1979, skrev Zbigniew Brezinski till president Carter: Vi har nu möjlighet att ge till Sovjetunionen sitt Vietnamkrig. “

Vi ser fortsättning idag konflikten runt Ukraina och Mellanöstern. En allians med Natoländer och EU. En allians med Saudiarabien att nå en kontroll över Syrien.

kissinger-ordo-ab-chao2Genom tider lever i väst en strävan till ett världsherravälde. Vägen dit är byggt på en polarisering  i ytterligheter enligt Hegels dialektik. Tes och antites leder till mittens syntes.

Att kaos frambringas en ny ordning Ordo Ab Chao. En samhällsfientlig lära i politisk, ekonomisk och social sekterism med rötter från 1300-talet.

När världsbyggarna bryter ned staternas existerande sociala, ekonomiska och strukturer, kommer de att få befolkningen att ropa efter en ny ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar.

Historien berättar om världsbyggarna att erövra genom att stödja en despot som Stalin, Mao, Hitler eller ISIS och där folken folken ropar efter räddaren.

Prof. Milton Friedman formulerade förändringens axiom så här:
– ”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring” – först i krisskeden och chocktillstånd kan nyliberala idéer ta initiativet för att privatisera allmänningarna, förbjuda fackförbunden, avskaffa social välfärd, släppa priserna fria och cementera äganderätten och centralbankens överhöghet.

Finanskrisen i Sverige 1992, Asien 1997 och världen 2008 vittnar om detta moment och nedrustning. Samhället dras isär mellan finansiell elitgrupp och med ett nytt klassamhälle.

Samhället ska styras då på kort sikt och i profit.

 

Det här inlägget postades i EU, Europa, extremism, Geopolitik, Globalisering, ISIS, Klasskamp, Krispolitik, Lobbying, Nato, NVO, Ryssland, sekulariseng, Terrorism, Ubåt, Ukraina, USA. Bokmärk permalänken.