VÄST TAR VÄG TILL STORKRIG?

world-war-iii-is-imminent-and-most-sheeple-have-absolutely-no-idea-nor-are-prepared-for-its-consequences-the-dollar-vigilante-shemitah-jubileeBaserat på Ingemar Wärnströms geopolitiska analyser

Västvärldens sociopatisk militära industriella komplex slussar världen nära gränsen till ett tredje världskriget och större delen av västs allmänheten verkar inte ens veta om det eller så bryr de sig inte.

Vi ser massmedierna fortsätta att propagera för krig mot olika länder, och krig mot Ryssland.


Starka amerikanska intressen försöker dra in Mellanöstern, Europa och Ryssland i ett nytt mycket stort krig. Denna upptrappning är ingen spekulation, den pågår just nu i Mellanöstern och det kalla kriget är tillbaka mellan supermakter som på nytt förbereder sig för atomkrig.

The German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. This is a point of no return, and I am going to stand up and say… it is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia. / Udo Ulfkotte

Udo Ulfkotte är att beteckna som medievärldens Snowden. Han är en prisad journalist och var tidigare redaktör på en av Tysklands största dagstidningar ”Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Nu avslöjar han att alla större mainstream-medier i väst är köpta och kontrollerade av industriella finansintressen, politik och underrättelsetjänster som tex CIA.

Informationskriget startade redan på 40-talet i USA. CIA infiltrerade media med målet att konvertera medierna till propagandakanaler för den finansiella eliten och politiska makten. Här nämns projekt: ”Operation Mockingbird” som stilbildande för hur övertagande och infiltration ska gå till. Många av ”journalisterna” som rekryterades till amerikanska ledande medier kom direkt från underrättelsejänsten, enligt historiska och väldokumenterade data.

Operation Mockingbird var en kampanj från USA Central Intelligence Agency (CIA) för att påverka medierna under 1950-, 1960- och 1970-talet. I början a 1950-talet, var det ursprungligen anordnades av Cord Meyer och Allen W. Dulles, och senare under ledning av Frank Wisner efter Dulles blev chef för CIA.

Organisationen rekryterade ledande amerikanska journalister till en propaganda nätverk för att hjälpa presentera CIA: s synpunkter.

De finansierade några studenter och kulturella organisationer och tidskrifter som fronter.

Som det utvecklade, det fungerade också att påverka utländska medier och politiska kampanjer, utöver aktiviteter av andra operativa enheter av CIA.

CIA: s användning av journalister fortsatte med oförminskad styrka fram till 1973, när programmet skalas tillbaka, slutligen kommer till ett stopp i 1976 när George H.W. Bush tog över som regissör.

I Sverige finns precis samma mönster. Svenska Public Service är tex Socialdemokraternas produkt och opinionsbildningskanal direkt till folket. När den borgerliga regeringen tillfälligt tog över 2006-2014 var överenskommelsen att de inte fick röra Public Service, enligt en källa. NewsVoice kommer skriva mer om det. Sverige är alltså på intet sätt undantaget denna massmediakontroll och influens från högre ort.

Allt handlar om USA:s strävan av total kontroll över alla jordens länder. Det finns inget som tyder på att något av länderna i öst har några liknande avsikter.

Läs mer om ”Joint Vision 2020” och ”Full Spectrum Dominance, US Department of Defense [originalkälla] och [sparad av Web Archive]

Kennedy och bankerna

President John F. Kennedy var medveten om den mörka kraft som styr USA och stora delar av världen. I ett tal till Amerikas journalister sa han:

”Vi står ansikte mot ansikte världen runt med en kolossal och hänsynslös konspiration. 

Den har lagt beslag på väldiga mänskliga och materiella resurser och byggt en tätt knuten, ytterst effektiv maskin av militära, diplomatiska, spionerande, ekonomiska, vetenskapliga och politiska operationer.”

Kennedy mördades sannolikt för att han avsåg att stänga ner CIA, och för att han tänkte sluta att köpa USA:s pengar från privata Federal Reserv och i stället låta staten trycka pengarna. Båda åtgärderna var starka hot mot The Deep State, den osynliga mörka kraft som styr USA och en stor del av världen. (4)

Enligt David Rockefeller har eliten arbetat länge på att införa bankirernas diktatur i världen:

”Det hade inte varit möjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi haft full insyn av media under dessa år. Nu är arbetet emellertid mycket mer sofistikerat och vi är beredda att marschera mot en världsregering. Den övernationella suveräniteten av en intellektuell elit och av världsbankirer är förvisso att föredra framför det nationella självbestämmande som utövats under de senaste århundradena.”

Det ska alltså vara slut på demokratin på Jorden har de tänkt sig. Finanselitens diktatur är vad som väntar oss, om mänskligheten tillåter det, genom att slumra sig genom tillvaron.

Vår räddning kommer sannolikt i stället att bli BRICS, den bankverksamhet som startats av Kina, Ryssland, Brasilien, Sydafrika och Indien. Förhoppningsvis kommer Världsbanken och IMF att ha spelat ut sina roller, de har bara varit verktyg för väst att trycka ner och plundra fattiga länder världen runt.

Attacken på Brasilien (BRICS)

Men i dagarna sker ett positionsbyte i Brasilien. Vicepresident Michel Temer tar över presidentskapet efter presidenten Dilma Rousseff som var för BRICS.

President Temer presenterat planerna för utförsäljning och privatisering av Brasiliens kronjuveler, vilket börjar med oljan. Wall Streets planerade våldtäkt på Brasilien har börjat. Kallas cyniskt “nationell räddning”

Det är viktigt att komma ihåg att den folkvalde presidenten Dilma Rousseff inte är dömd eller inte ens formellt har åtalats för någon konkret handling som handlar om korruption.

Men pro-oligarkins traditionella medier i Brasilien, som leds av O’Globo-gruppen och miljardären Roberto Irineu Marinho, startade en förtalskampanj i media vilken lade grunden för att tvinga Dilma Rousseff inför en formell riksrätt inför senaten.

PNAC2Nya strategier utvecklades efter 80-talet Camp Davies-möten för fred i Mellanöstern. Fredstanken I Camp Davies 1982 avvisades. Den skulle tvinga Israel på reträtt ekonomiskt, diplomatiskt och militärt. Upplösningen av Syrien och Irak blev Israels främsta mål på östfronten.

Under 90-talet utvecklades PNAC, Project for the New American Centuary där strategier läggs för en amerikansk dominans i Mellanösterns geokrig. Istället för fred gäller en destabilisering av regionen. Begreppet Pax America formas.

PNAC-Rebuilding-Americas-Defenses-Pearl-Harbor-Jun10En vändpunkt blir 911 som motiverar och inleder krig vi sett.
Fd. general Wesley Clark fick veta 10 dagar efter 911 att Pentagon avsåg starta krig i 7 länder. Det gällde länder som Irak, Afghanistan. Libyen. Syrien, Somalia, Sudan och Iran. Alla med band till Ryssland.

Frågn gäller kontrollen över Euroasien och världsekonomin.

Starka amerikanska intressen försöker dra in Mellanöstern, Europa och Ryssland i ett nytt mycket stort krig.

Det är ett avgörande steg med NATO:s kontroll av Eurasia som ger USA ett rejält övertag i den europeiska maktbalansen. Kriget i Jugoslavien gav ett viktigt fotfäste i Kosovo.

Störst nytta av kriget hade USA:s geopolitiska strateger som ständigt flyttar fram sina positioner. USA har snabbt byggt upp ytterligare en militärbas, Camp Bondsteel, i Kosovo, bemannad med 7000 militärer. Detta till deras tidigare ca 800 baser världen runt.

Liksom i Ukraina använde sig USA i Jugoslavien av grovt kriminella element och;

”Kosovos nuvarande premiärminister Hashim Thaci anses vara en av ”de största fiskarna” i den organiserade brottsligheten i landet. Detta enligt västliga militära underrättelserapporter som läckts till engelska The Guardian.

Rapporten skrev att Thaci utövade ”våldsam kontroll” av heroinhandeln. EU:s utredare Dick Marty presenterade rapporten för diplomater från alla EU-stater. Svaret från dem var tystnad. Washington låg bakom.

Thacis beroende av USA och NATO garanterar att hans regering gör allt den förväntas göra. Därmed konsoliderar USA sin permanenta närvaro i det strategiskt vitala sydöstra Europa.

Det är därför inte konstigt att Moskva och många andra stater inte har välkomnat utvecklingen. USA leker bokstavligen med dynamit, kanske också med kärnvapenkrig på Balkan.”

Libyen – Hotet mot dollarn

Khadaffi arbetade på att få till stånd en afrikansk valuta, Gulddinaren, baserad på guldmyntfoten, något som skulle ha degraderat dollarn till en andrahandsvaluta, vilket USA inte kunde acceptera. Libyen hade en guldreserv på 150 miljarder dollar för detta syfte, pengar som NATO-länderna som mördade honom delade mellan sig. Storleken på Sveriges andel är obekant.

Svartmålningar av tilltänkta invasionsländers ledare har alltid föregått USA:s militära angrepp, och kunnat framgångsrikt användas av dem eftersom de kontrollerar i stort sett alla västvärldens media, där allmänheten ges en totalt felaktig bild av det som sker.

Khadaffi förstatligade Libyens olja och använde intäkterna för att bygga skolor, universitet, sjukhus och världens största bevattningssystem som fick öknen att grönska. När han tillträdde för 40 år sedan var Libyen ett av Afrikas fattigaste länder, med hög analfabetism.

När Khadaffi dödades av USA och NATO-styrkorna (även Sverige var med på ett hörn) hade han gjort Libyen till en mönsterstat med fri sjukvård och fri utbildning, ett land där varje nygift par fick pengar till att köpa sig en lägenhet och varje nybliven mor fick ekonomiskt stöd. Han närmast avskaffade analfabetismen och 25% av folket har nu universitetsutbildning. Libyen hade blivit Afrikas rikaste och mest välordnade land, och givetvis var han älskad av folkets majoritet.

I dag är Libyen ett land i ruiner och kaos där IS har etablerat sig, ett verk av NATO. USA har åstadkommit precis vad de avsåg; undanröjande av risken att en ny stark makt växte fram i Afrika som kunde bidra till att hota deras egen och vara ett föredöme för andra länder

  1. totalt kaos skapat i landet
  2. plundring av dess rikedomar
  3. ett hemland för IS terrorarmé

Liksom Khadaffi i Libyen har Al Assad gjort underverk för Syrien, men ”demokratins försvarare” USA upprepar dagligen”han måste gå”, medan Ryssland menar att bara Syriens folk kan avgöra vem de ska ha som sin president.

Den geopolitiska analytikern Ingemar Wärnström har sammanställt fakta om Ukraina, Krim, Ryssland, Syrien, USA, Jugoslavien och Libyen som är viktigt att känna till för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om hur sakläget ser ut i det konstanta bruset av desinformation som dagligen spys ut av mainstream-medierna.

http://newsvoice.se/2016/10/24/77001/

Nato expander öster ut via en underjordisk verksamhet.

rightsecNatos ”Operation Gladios” byggde upp en fascistisk armén i Ukraina som hotar en internationell säkerhet och skapade ett spänningstillstånd med Ryssland

När Sovjet föll, kunde NATO flytta in sin operation in i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien. Före detta Sovjet-stater blev de nya områden där Gladio kunde operera. Och som vi ser är Ukraina inget undantag.

Vi kan följa den högerextrema utvecklingen här i Sverige och hela  Europa. En fortsättning i nazismens spår att destabilisera demokratisk utveckling.

Legosoldaterna som attackerade Libyens folk skeppades över till Syrien

Hur kan en president med nästan 90% av folket bakom sig vara en grym diktator som mördar sitt eget folk? De attacker med kemiska vapen som USA anklagat Assad för att ha använt mot folket, visade sig i stället ha använts av den ”opposition” bestående av legoknektar bekostade av USA, Saudiarabien, Qatar och andra, som skeppats över från Libyen, där de användes i kriget mot överste Khadaffi.

Varför skulle president Assad tvingas avgå? Han som i en folkomröstning 2014 fick 88,7% av sitt folks röster. Valobservatörer från ett trettiotal länder var där, och OSCE bekräftade att röstningen gått rätt till.

Västmedia har gjort sitt bästa för att utmåla honom som en grym diktator, men syrierna själva ser honom som en reformator som skapat många nya lagar till folkets fördel och fokuserat på åtgärder mot korruption.

Enpartistyret är historia, nu är ett 30-tal partier registrerade i Syrien och en ny konstitution trädde i kraft 2012.

I september 2015 meddelade president Putin i ett FN-tal att Ryssland inte längre stillatigande kunde se på hur terrororganisationen IS lade under sig allt större delar av Syrien, utan skulle stödja de syriska trupperna med sitt flygvapen. Efter bara ett par veckors bombningar hade de tillfogat IS större skada än vad USA åstadkommit under ett helt års ”ansträngningar”.

Anledningen var inte att USA (och NATO) var ineffektiva, utan att de i själva verket inte stred mot IS, utan med dem. IS är deras stödarmé med uppgift att störta Assad, och de försågs med vapen via fallskärm.

Därför lär de ha fått en chock när Ryssland snabbt decimerade terroristerna och vände på utvecklingen. Efter hand har sanningen om IS som USA:s legotrupper blivit allt mer uppenbar.

Om atomkrig?

mirvUSA har tillgång till 15 000 kärnvapenstridsspetsar . Var och en med enorm sprängkraft 475 kgton trotyl för att slå att en fiende i den första attacken. En missil kan bestå av 12 st M85 som sprids som ett cluster över ett större område.

Bomben i Hiroshima hade en sprängkraft på 5–16 kiloton trotyl – uppgifterna varierar från källa till källa. 1 kgton trotyl = 1 000 ton trotyl.Den hade formen av en cylinder, var 3,05 m lång, hade en diameter på 0,71 m och vägde ca 4 000 kg.

764px-w87_mirv

USA som vredens druvor

USA har aldrig strävat till en högre civilisation. Den sökte världsmakten. Kunde skapa en fiende och terror för att sedan med en allians bekämpa den. En politik baseras på fruktan och rädsla.

Den andra vägen är att söndra grundvalar i frihet, rätt, moral och mänskliga band för samhällets, nationens  och familjen framtida bestånd för att ersättas med ekonomiska motiv En befrielse kallad för liberalism. Världsbygget (pyramiden), ledningen  och visionen finns i statsvapnet från 1782. Örnen är kejsarsymbolen med krig och fred i klorna.

USA-sigillet

USA står själv i särklass när det gäller grymhet och hänsynslöshet, demonstrerad i länder som Vietnam, Laos, Afghanistan, Irak, Libyen, Chile, Panama, Honduras, Jugoslavien, och ett 30-tal andra där de bombat under de senaste decennierna
.

I många av dem har det varit rena folkmord. Inget annat land i världen har i fredstid bombat andra länder. Det har möjliggjorts av den otroliga kontroll av media som de haft genom, mutor, hot och lögner och genom journalisters ynklighet.

Det här inlägget postades i Bank och finans, EU, Flykt, Krig, Makt, Nato, NVO, Putin, Ryssland, Syrien, Terrorism, Ukraina, USA, Världsbilden. Bokmärk permalänken.