EFTER DEMOKRATIN KOMMER POSTDEMOKRATINS POPULISM OCH EXTREMISM

trump600
Postmodernismen har fört oss in i postsanningens era, vilket gör att den auktoritära statens postdemokrati kommer allt närmare västerlandet.”

Elitens makt och överlevnad? Eller en ny framtid för rättfärdighet och fred? Postmodernismen vände sig ifrån tanken på att det finns fasta värden, moral, absoluta sanningar och kritiserade därmed varje tanke på objektivitet. En väg till en anarki i en verklighetsuppfattning och av historien. Eliten vs folket

Hela den västerländska vetenskapstilltron har sin grund i rationalismen, som startade redan hos de tidiga grekiska filosoferna och som vid medeltidens slut och under 1600-talets paradigmskifte och när Upplysningstiden besegrade de religiösa “sanningarna” i i visionen om det “Rationella paradiset”.

Rationalism är tron att det mänskliga förnuftet är kapabelt till sann förståelse av stora delar av verkligheten. Den reduceras till den den mekanistiska världsbilden. Den kristna grunden blir en fiende.

Likaså människovärdets reduktion till att förvandlas till ekonomiska produkter och medel i en världsekonomisk privatisering.

Omställningen leder till den industriella revolutionen och socialpolitiska revolutioner. Den ger bankernas revolution att erövra nationella centralbanker.

Sekterismens och brödrasällskapens 1700-tal bryter fram i frimureri och utveckling av terrorverksamheter. USA grundas 1776 på sektläran.

Parallellt kommer visionen om Europas Förenta Stater. Revolutioner och krig bereder väg öster ut till Ryska revolutionen 1917. De demokratiska staterna kom till en början att bygga sin grund på blandekonomins samspel mellan näringslivet och den offentliga och civila samhällets utveckling för det gemensamma bästa. De glider senare in i det marknadsekonomiska tänkandet

Modernism utvecklas under 1800- och 1900-talet uppmanade en omvärdering av varje aspekt inom existensen, från handel till filosofi, med målet att hitta det som “höll tillbaka” social utveckling och att ersätta detta med nya, progressiva och därför bättre, sätt att uppnå hög grad av självmedvetenhet i upplevelsen.

Liberalismens frihetsideal för oss över till marknadsekonomins “totalisering” av samhället och där religionen fått underordna sig vetenskapen. Mänskliga relationer och rättigheter kuvas för en ekonomisk monetär dogmatism och marknadens suveränitet

Under kalla krigets tid efter VK II började en ny definition att användas: Första världen bestod främst bestod av Nato och länder allierade med USA var den främsta världen. Den ekonomiska och politiska adeln utformas och tjänar banker och de internationella företagens elitism.

911 är brytpunkten att bryta ned det gamla för det nya. Mellanösterns destabiliseras. Europa destabiliseras i flyktingvågor.

Det identitetslösa och historielösa bryter fram.

Ett exempel var SFI-kursen i Helsingborg, där en elev förnekade förintelsen och menade att det var en judisk konspiration, läraren reagerade och förklarade att det var nonsens. Eleven kände sig kränkt över av att bli ifrågasatt och läraren fick en reprimand med innebörden “vad som är historia för oss är inte historia för andra”.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/larare-forsvarade-fakta-kring-forintelsen-kritiseras/

forintelse

Det politiska partierna till vänster och höger tappar sina grundvalar. De slås i den “liberala mitten”. Marknadsekonomin blir som gökungen i boet.

Allt är relativt, Alla har sin egen sanning i ny tid, Makt är okunskap. Det var som var gott kan nu bli ont eller tvärtom. Den verkliga sanningen i historien kan kallas falsk och konspiratoriskt. Vad som är historia för oss är inte historia för andra. Gott blir ont. Falskt blir sant och viceversa i mediers desinformation. En makt som kan växa i folkets okunskap

Populismen har inget behov av bildning – tvärtom, det skulle bara störa. Inte heller nationalismen. Populisten har färdiga, enkla lösningar på komplexa problem.

Postmodernismen har gått över i ett postsanningsparadigm och populismen utan specifik ideologi och den lätta vägens lösningar där extremism får näring.

I historien omtalas “Ordo Ab Chao” – ur kaos frambringas en ny ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar. Citat från Scottish Rite of Freemasonry år 1335.

En källa: http://www.gd.se/opinion/ledare/oksanen-da-sanningen-forsvinner-vantar-den-postdemokratiska-

Det här inlägget postades i extremism, Modernism, Postdemokrati. Bokmärk permalänken.