DEN OSYNLIGE DIKTATORN SKA SKA STÖRTAS. LJUSETS OCH LIVETS SEGERMAKT SKA KOMMA.

 
Diktatur råder utan en synlig diktator. Folken bekämpar förvirrat varandra utan att se fienden! Politiken söndras inbördes i fraktioner.
Förvandlingen av Europa i modern tid sker efter VK2. En diktator var störtad men något annat träder in istället i sin osynlig gestalt.
 
Det forna Europa får ett nytt ansikte bortom det öppna och demokratiska rummet.
 
Bakom kulisserna finns elitens kollektivism i slutna rum, deras sekteristiska föreningar och universella sammanslutningar att tjäna de stora bankerna och företagen
 
Arabvåren skapade efter 911 nutidens destabilisering. Legorebeller rekryterades att söndra regimer för marknadsanpassningar. Folkomflyttningar i flykt, terror och hat föder det extremt fientliga i väst.
 
Människovärdet reduceras till ekonomisk termer i vinst- eller en kostnadsfaktorer. Ett utbytbart objekt i den växande digitala cybervärlden
 
Carl Tham, en samhällsdebattör och före detta utbildningsminister (S) i skriver i Arena i Hoten mot demokratin om anslagen i nutid.
 
http://www.dagensarena.se/opinion/carl-tham-20-ar-har-makten-medvetet-forsvagat-den-svenska-demokratin/
 
– “I 20 år eller mer har regering och riksdag systematiskt och medvetet försvagat den svenska demokratin. Genom de ekonomiska styrmodellerna (new public management) har det politiska ansvaret förtunnats och det professionella ansvaret nedvärderats. Det har blivit svårare att påverka de offentliga institutionerna genom demokratiska beslut.
 
– Kapitalet har getts större makt på bekostnad av demokratin genom privatiseringar och marknader inom de offentliga systemen.
 
– Politikerna har också salufört en låtsad maktlöshet till exempel när det gäller avfolkningen i stora delar av landet och nedläggningen av samhällsservice. Avgörande samhällsfrågor — främst den monetära politiken — har förts bort från de demokratiska institutionerna och politisk påverkan.
 
– De ledande partierna har svikit sin viktigaste uppgift: att ge demokratin politisk kraft.
 
– Den dogmatiska ekonomiska politiken har eldat på ojämlikheten och försvagat välfärdsinstitutionerna. Tvåtredjedelssamhället är en realitet och den sämre lottade tredjedelen upplever inte bara sitt eget relativa armod och sämre arbetsvillkor utan också att ett fåtal roffat åt sig förmåner och rikedomar bortom alla gränser.
 
– Finanskrisen katastrofala följder och direktörernas, konsulternas och aktieägarnas oerhörda girighet har kanske mer än något annat skadat förtroendet och sammanhållningen i samhället.”
 
Den mänskliga värdegrunden är samhällets kärna till utveckling eller till förfall. 2000-talet kastar om mål och medel, där människans mål, universellt och i samhället, fördärvas. Som medel blir hon slav.
 
Den kristna målen och etiken blir en fiende och förnekas. Även ondskans väsen och existens förnekas i en rationalism. Total förvirring råder om sann och god väg. Var finns ledarna?. Mer höger? Nej mer vänster? Nej liberalism i mitten. Nej partierna går sönder.
 
En universell elit vill i kaos träda fram som ordens främsta grupp som världens regering. De upplysta och de ekonomiskt och politiskt värdiga att leda det mänskliga ödet för en gränslös universellt värld.
 
Övriga är de okunniga och oförmögna, inte mer värda än att tjäna banker och de stora företagen.
 
Är då allt detta oundvikligt? Utan en Gud som skapat allt då förstör mänskligheten sig själv.
 
Det finns ett löfte. En ny skapelse ska komma som ger plats för rättvisa, kärlek och fred. Vi är i en tid av yttersta vikt. Kristi tid är nära. Sagt att bli i vår livstid.
 
Innan ska en rening sker. Det onda ska släckas ut. Var och en står inför en förberedelse i tro och bön. Vänd om. Tänk om. Gud vill omsluta oss alla i Nåd. Gud vill att ingen dör. Utan tro på Kristi liv i oss kan ingen leva i Guds rike. Valet är ditt liv med Gud eller utan.
 
Kristus är den enda makten kan rädda. Inga människor. Inga änglar. Bön för er själva, andra och era fiender. Ha ingen motpart som anklagar. Förlåt och gör upp
Det här inlägget postades i Bank och finans, Cyberrevolutionen, Ekonomi, extremism, Finansmakten, Geopolitik, Globalisering, Hedendom, Informationskriget, ISIS, Jesus Kristus., Kristendom. Bokmärk permalänken.