NATIONALISM KONTRA INTERNATIONALISM. VART BÄR DE???

Två idévärldar står i konflikt med varandra i Frankrike. Det gäller inte bara Frankrike. Strömmarna finns hos oss och i hela västvärlden.

Internationalismen fokuserar på liberalismen och förespråkar större ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länder, något som ses som fördelaktigt för alla parter. EU är ett koncept där marknad och kapital vill överskria samhället funktion och roll.

 
Bakom finns en lång utveckling med ett internationell bankväsende som söker global kontroll. Delvis finns den kortroll redan även om vi inte talar om den.
 
Idag finns 165 centralbanker i BIS, ett privatreglerat system utan insyn i det som är BIS, Bank for International Settlements i Basel som bildades efter 30-tals krisen. Den första klienten blev Adolf Hitler som lånade av västbanker. Västföretag byggde Hitlers krigsindustri. Sådant finns inte i historieböckerna.
 
Nutidens medier blir finansens propagandaorgan i Mellanösternkriget. Terrorns och proxykrigens effekt söker upplösa nationella gränser för en internationell ordning och framtid.
 
Vi i en nya tid som tillhör den nya elitens liberalism. En liten grupp äger och styr via ofantliga tillgångar och verkar bortom det demokratiska rummet. Många ledare har talat om den nya världsordningen (NWO).
 
I EU formas nu en vision i Open Society genom bidrag från en finansmakt som vägledning för massinvandring för att förvandla Europa till en homogen folkgrupp med samma utseende.
 
Motiven är en rent kapitalistisk för en kapitalistiska världsenhet utan religioner. Prototypen är paradoxalt nog hämtad från Sovjetunionen.
 
Vad står då nationalismen för? Kanske får vi tala om den sanna och falska nationalismen?
 
Marine Le Pain har maskerat en högerextrem bakgrund. Hennes närmast medarbetare tillhör dem hyllning till förgångna enhetsstaten i etnicitet
 
Ett folk, en stat och en ledare. Här finns modeller som träder fram ur 1800-talets filosofier och ockultism som gav nationalsocialismen, fascismen och khazarnas sionism.
 
Marine Le Pain har plockat in folkliga populära önskemål i Nationell Frontens partiprogram. Ett program med lockbeten. Hon söker landsbygdens människor.
 
Vad är då sann nationalism? Hur bildades nationerna i Europa?
 
Många nomadfolk stred mot varandra. De stred även mot Rom. De germanska och gotiska folkens attackerna från år 9 och framåt fäller till slut Romarväldet 476.
 
Vid sekelskiftet 300 var antalet invånare i Romarriket 60 miljoner, varav cirka 15 miljoner är anslutna till den kristna religionen.
 
Dessa folk möter kristna och tar med sig kristendom hem. Goter, gutar, rusar. svear, tydaler m.fl bosätter sig i det land som skall bli Sverige.
 
Den kristna hållningen förenade folken och det valde en kristen kung 995.
 
Magnus Erikssons landslag är Sveriges första riksomfattande lagsamling som trädde i kraft på 1350-talet. Svea och Göta rike förenades. Den vägen grundlade en nationell sammanhållning. Hela Europa har sin rötter i kristendom.
 
Sekularisering kommer krig och revolutioner. Franska revolutionen 1789 är svärdshugg in i vår tid. En samhällsfientlig sekterism sprider sig till land till land tillsammans med bankväsendets utveckling och erövring av nationella centralbanker.
 
Europas ansikte byggs om i olika steg. Napoleonkriget, Ryska revolutionen 1917, VK I och II. Ur detta växer
EU.
 
Elitens liberalism anser att profit är det väsentliga motivet för ekonomisk tillväxt, fri konkurrens dess högsta lag och privatägda produktionsmedel en orubblig rättighet. Banker och de stora blir de högsta organen.
 
Totalitära politiska system struntar i det allmännas bästa som inte har någon annan funktion än att ge stöd åt makthavarna. När samhället förlorar det mänskliga värdet, då går vi mot det totalitära systemet. ISIS kräver en total religiös världsdominans av de rättrogna.
 
Motsatsa vägen är utvecklingen av det globala solidariska världssamfundet – enhet i mänsklighet.
Det här inlägget postades i Eliten, Frankrike, Internationalism, Människan och värdet, Natiomalism. Bokmärk permalänken.