VÅRT BLODSYSTEM JÄMFÖRT MED DET TRANSNATIONELLA SYSTEMET

Hur ser  en sann ekonomi ut? Den kan visas på många sätt. Vår egen kropp utgör en enhet av blod, organ och celler. Varje cell utgör en del i helheten och försörjer omvärlden (kroppen) med vad den producerar och ger. Ett ständigt givande. En cell är enhet som inte kan delas utan att den förstörs. Naturen är uppbyggt på att förena motsatser till ny och större enhet.

Chris Hedges, krigskorrespondent i nästan 20 år, beskriver i maj 2017 det transnationella tillståndet. Här nedan hans föreläsning

Samhällskroppen är också den en enhet. Blodförsörjningen har sin parallell till som gäller ekonomi. En brytpunkt sker 1776 då nya ekonomiska och falska lagar utvecklas för framtiden.

Låt oss tänka tanken att det kom ett förfall och uppror inom oss.

  • Nej säger Hjärnan, nu får detta vara nog, jag behöver mer blod för att kunna tänka mer. Ja ni är beroende av mig
  • Vad då, vi som är fötterna, hur ska du komma någonstans om inte vi finns???
  • Jag som är Levern får hela tiden städa upp efter dig med alla fester du har med dina blodfattiga och “hjärtlösa” vänner som inte fattar ett skvatt
  • Bäste Hjärna jag är Hjärtat för oss alla. Vi är beroende av varandra och tjänar varandra. Självintresset och egot för oss vilse

Begreppet ekonomi kommer av grekiskan Oikonomia som betyder huset med dess lagar, livslagar, eller huset att bruka. Vilket hus? Huset gäller hela jorden och naturen. Men också samhället och vår egen kropp. Begreppet gäller hela universum som är likt en organism.. Begreppet är teologiskt.

Det finns en brytpunkt i historien som är år 1776. Tre saker sker

1, Adam Smith lanserar 1776 den liberaliserade marknadsekonomin. Ett teori likt fysiken om två krafter som balanserar ut varandra i tillgång och efterfrågan och sätter priset. Naturlagar sätts ur spel.

Riklig regnskog ger vinst men jordens lungor förstörs. Konsekvenserna trollas bort. Ohållbar ekologi allstras.

I boken Nationernas Välstånd så drog Smith slutsatsen att arbeten ska specialiseras i utförande jobb för höjd produktivitet och konkurrensförmåga

Marknadsekonomin fungerar i sin tur på grund av den konkurrens som uppstår men för att systemet ska upprätthållas krävs en ständig tillväxt och ökad produktivitet.

Två uppenbara brister i Smiths ekonomiska lära är tron på att människans egenintresse alltid kommer gynna andra. Mål och medel byter plats. Vinst som mål. Männniskor och jorden som medle

2. En finanselit bildar en tankesmedja för och med den nya tidens “Upplysta” 1776, personer i kungahus, politiker, kulturpersonlighet och starta vägen till erövring av nationella centralbanker och andra bankhus. dag finns 165 centralbanker i den privatreglerade jätten Bank for International Settlements” i Basel. ECB och Riksbanken ingår.

http://www.bis.org/cbanks.htm

De som har makten över penningvolymer, pengar skapande genom ”creating money out of nothing” och skuldekonomi. De kan utöva den absoluta makten över alla, media, transportsystem, politiska maktapparaten, juridiken utbildningen. De kan finansiera krig som ger vinst.

Det som var sann ekonom blir nu krematistik. Ett ansamlande av pengar som blir till ett självändamål utan sanna fördelning, försörjning och hållbar jord. En lögn byggs som måste försvaras med nya lögner

3. USA bildas 1776 baserad på en vision om ett världsbygge. Novus Ordo Secolorumden nya tidens ordning eller de nya seklernas ordning.

En innebörd som har förminskat den kristna grunden som samhällsbetydelse och i stället orientera samhället till att blir till en privat angelägenhet

Chris Hedges varit utrikeskorrespondent för bland annat The New York Times (1990–2005) och varit verksam i Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och på Balkan. Tillsammans med andra reportrar på The New York Times fick han 2002 Pulitzerpriset för tidningens bevakning av global terrorism.

Han är professor vid Princeton University och författare till 13 böcker bl.a Amerikanska fascister (American fascists, 2007) finns utgiven på svenska.

Chris Hedges är en Pulitzer Priz-vinnande journalist som ville skriva om amerikanska regeringens bluff inför Irakkriget, men fick då istället sparken av New York Times

Världen har formats av en lögn, hat och ödeläggelse som antitesen till:

Jesus Kristus Messias

Kristendomen är världens och satans motsats
Den största enheten är Guds enhet. Kristi kropp som är Hans Kyrka,
Kristus är huvudet och vi är lemmarna

I världen far ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.

Det här inlägget postades i Adam Smith, Antisociala reformer, Avregleringar, Bank- och finanskriser, bank- och skuldrevision, Ekonomi, Eliten, Finanskapitalism, Finansmakten, Geopolitik, Globalisering, Krematistik. Bokmärk permalänken.