DEN POSTMODERNA MÄNNISKAN

Vart bär det hän? Människor skändas. Skatteparadis byggs. Medvetandet avtrubbas. Vilka drivkrafter finns bakom? Vem är du eller jag? Spelar någonting egentligen någon roll om vi är en människa eller inte? Varför existerar vi? Vad är meningen? Vad bör vi göra? De existentiella frågor blir alltmer uppenbara.

Livet på jorden är ändligt. Vad händer när vi är vi dör? In i ett evigt tomrum eller finns en annan fortsättning?

2000-talets epok innehåller postmodernismen. En godtycklig sanning upp till var en att bestämma. När blir vi en människa? Är vi en man eller en kvinna. Tidigare normer, värderingar och den objektiva uppfattning av vår världshistoria är under upplösning. Vi behöver dem inte längre.

En revolution mot gängse normer. En utsvävning till nya fria världar. En verklighetsflykt.

Men jorden försörjer oss och blir till en objektiv sanning. Och solen försörjer sin tur jorden med ljus. Med det finns ett helt universum i växelverkan.

All vår verklighet och lagar kommer ur en enda källa. Ett Big Bang är ett resultat när ljuset kom och skingrade mörkret. Men till vår tids förnekelse finns inget upphov. Även logiken upplöses i det irrationella tänkandet och subjektiva sanningar.

Sanningen är som sol som upplyser. Vår värld är både synlig och osynlig. Ett ord eller tanke är osynligt till en början. En idé kan ge upphov till ett företag i vår värld. Allt som finns bär på ett ändamål.

Bredvid finns även modernismens tankeperspektiv som blev vägen till det rationella paradiset. En förkrympt värld till enbart det synliga, mätbara och hårda. Vi ser det hur städer förtätas

Allt kraft kommer från människan. Den rationella människans föds under Upplysningstidens 1600-tal. En mekanisk världsbild utvecklas. Människans förnuft var bäraren av sanningen och värdig att bli herre över jorden. Vi ser vad som har skett,

Ett uppbrott kom som skilde oss från en gudomligt skapad värld. Den naturvetenskapliga revolutionen kom, som hämtade sin kunskap från naturens ordning.

Hur denna kunskap är inbäddad är inte förklarad. Uppbrott har skett genom samhällsrevolutioner och genom den industriella revolutionen. De politiska samhällssystemen föddes.

Uppbrott skedde mot naturens levande ekonomiska principer. De har rationaliserats genom finansmaktens bankrevolution med sedelns tillkomst utan full täckning, utformningen av den skulddrivna ekonomin, kreditkorten och introduktion av nya världslagar för de fria marknadskrafterna.

Jorden som en livsenhet bringas på fall. Vetenskapen kunde skänka oss kärnvapnet för det kalla krigets fredsbevarande roll.

Vi ser idag ett robotsamhälle växa fram som ersätter mänskliga förmågor och tar bort oss själva. All kunskap, kraft, rörelser och kontroll kan omvandlas till digitala former.

Postmodernismen kan avtrubba oss i omdömet att vi överger oss själv för att bli en förlängning av den icke-levande maskinen. Varningar kommer om den teknokratiska diktaturen.

En del blir det fabulöst rika på andras bekostnad. Förnuft ersätts med infall. Postmodernisten blir den irrationella människan. Irrationella beslut fattas utan eftertanke på konsekvenser. Allt baseras på att följa känslor.

Samhällskroppens ekonomiska blodomlopp  plundras. Över 13 miljoner hemliga dokument blottar världens rikaste skattgömmor på Malta och Bermuda. Det handlar om 13,4 miljoner dokument som läckt från juristbyrån Appleby.

382 journalister i 67 länder har på kort tid gått igenom samtliga handlingar för att visa hur stora internationella företag och ytterst rika människor placerat pengar i skatteparadis för att slippa betala skatt hemma.

Ovan detta finns en bankimperialism som verkar i det fördolda för det globala samhället. I PK-debatten  – det politiskt korrekta – uppstår flytande värderingar för att följa den dominerande trenden i samhällsdebatten och att dölja både sanning och lögn.

Meningsmotståndaren bemöts inte med argument utan med tystnad, mörkläggning eller med det personligt nedsvärtande bemötande. Den demokratiska grunden vacklar.

Avtrubbningen av människovärdet  sker på bred front. När det etiska värdet för människan faller, då förstörs samhällets grundvalar. Samhället bygger mänskliga samband

MeToo-kampanjen sprids som en löpeld i sociala medier. Vi möter en söndrade kultur inom medier, film och teater som avreglerar människovärdet att blir objekt för den egna tillfredsställelsen.

Sedan tog han fram sin grej och började onanera. Då det gick för honom lyfte han min tröja och sprutade på min rygg.

Den postmoderna tiden innehåller ett nytt tankeperspektiv som avfärdar tidigare värderingar och förklaringar.

En tid med upplösning av värderingar, moral och etik. Den gudlösa tiden. Under modernism blev marknaden av människor en skapade gud som tilldelas världens suveräna makt.

Allt annat som inte syns finns inte. Genom filmvärlden nedmonteras empati och solidariska samspel för en ny generation människor.Moraliska bedömningar uppfattas irrationella beteenden. Tiden ödelägger och skapar öken i naturens livprocesser. En mörk dimma täcker världen.

Allt detta har skett under 400 års tid.

Går vi längre tillbaka i tiden i jordens egna arkiv och historien om civilisationens utveckling och nutidshändelser kan tider inte förpassas till en befängd verklighet. Den objektiv sanningen träder fram.

Det amerikanska flygvapnet tog de första fotografierna på Arken på berget Ararat år 1949. Därefter sker en rad studier på plats. Ett skepp som strandat uppe på berget efter en våldsam översvämning. Skeppet var länga begravt i lavamassor och förseglades från nedbrytningen
http://www.oikonomia.info/?p=27048

Ett skepp med stor sjöduglighet och med en modern formgivning. Med mått som dimensionerat kyrkor. En konstruktion vägled av Gud själv. Noaks släkte skapade ny mänskliga grenar för framtiden.

Uppenbarelser sker i vår tid såsom förr. Fatima förvarnade 1917. Jesus ger fredsbudskapen som påminner om profetian. Se www.slig.se Tecken kommer på himlen om Kristi återkomst.

Det forna onda togs bort med vatten Olika reningar har skett. Likaså i Sodom och Gomorra och i Egypten.

fruktansvärd är han för kungarna på jorden Ps 76:13

Den mörka tid kommer att ersättas.

Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. Matt 24:30

Olika förbund har gällt med Gud.

Det 6:te förbundet är det sista för mänskligheten. Det är universellt och kom med Kristi födelse, som ger vår tideräkning. Det förbund innehåller en total seger över död och materian. Kristus ger oss Kyrkan som en Ark. En förening med Kristi kropp och blod.

En ny skapelse av människan. Människan är inte enbart en fysisk individ. Vår inre människa består av vår själ och Ande. Ande förenar oss med Gud och andra. Vi skall inte döma vår nästa utan älska vår nästa. Kristus kon i kärlek, nåd och sanning. Vi är ämnade att ingå i Kristi enhet. Kyrkan.

Vi är lemmar i en kropp som är Kristus själv. Även vår motståndare ingår. Kärlek är här god vilja. Att be för en fiende är god vilja. Kristus själv tjänade oss alla. Offrade sitt liv för att vi skulle få nytt liv. Det var den Helige anden som väckte Kristus.

Kristus kom inte för att ta sig ann enbart de rättfärdiga utan för dem som gått fel och vilse. Synden är att missa målet.

Kristendome innehåller en nåd och sanningen om livet på jorden och efter jordelivet. All vår skuld betalades på Korset. Uppståndelsen öppnade porten till ett liv i evighet. Det finns förlåtelse och barmhärtighet bortom vårt förstånd.

De som ångra uppriktigt och tror i detta liv, kan räddas. Även den som dödat andra kan räddas.  Kristus bad på Korset för dem som avrättade Honom.

Fader förlåt dem. De vet inte var de gör.

Kristi rike skall komma i kärlek, fred och enhet. Det ene för det andra. Gud är enhet.

Ty när Her­ren själv sti­ger ner från him­len och hans be­fall­ning lju­der ge­nom ärkeäng­elns röst och Guds ba­sun, då skall de som är döda i Kristus upp­stå först, och däref­ter skall vi som är kvar i li­vet föras bort bland mol­nen till­sam­mans med dem för att möta Her­ren i rym­den. Och se­dan skall vi all­tid va­ra hos ho­nom. /Tess 4:13-17

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Människan och värdet, Postmodernism. Bokmärk permalänken.