I SÖKANDET EFTER MÄNNISKAN. ÄR ADAM OCH EVA DE FÖRSTA MÄNNISKORNA?

Den frågan ställs många gånger. Vi är i en utsatt tid. Människan är ifrågasatt i modernismen att hon endast är en animal varelse. Ett tänkande däggdjur. Eller än mindre. Ett medel att förbruka i det ekonomiska livet för att alstra en ny vinst.

När blir en människa till? Är en annan och logisk fråga. Om man inte är människa med alla gener vid befruktningen, varifrån och när kommer då informationen om människoblivandet.

Begreppet “människa” kommer av Adam, som betyder människa. Adam och Eva är specifikt skapade som fullkomliga. En förening i kött, blod och ande.

Eva betyder liv. Man och kvinna är två skapande principer.

Mannen är livgivaren. Kvinna är mottagare för att föda liv i det biologiska bandet. En moder. Förenade för att utgöra en skapande familj och enhet. Ett liv med Gud.

Detta första par är Guds första förbund som är ursprunget till äktenskapet. Att vara Ett kött i ande. Enhet är den röd tråd genom hela utvecklingen. Inget av detta skulle vara känt om det inte vore uppenbarat. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.

Den naturvetenskapliga forskning visar att det “helt uppenbart att det funnits mängder av olika människoliknande livsformer på vår planet under miljoner år innan den första människan blev till”
Jorden har burit liv långt innan människan blev till. Det började när när jorden var täckt av vatten.

För drygt 3,5 miljarder år sedan uppkom fotosyntesen hos de blågröna algerna. I denna process bildas molekylärt syre.

Under årmiljoner danades en arvsmassa för framtiden. Det har funnits otaliga former av levande varelser, från bakterier och andra enkla organismer till gigantiska ödlor och djur, lavar, träd och blommor.

Jordens historia går igenom olika livsfaser. Mellan livsfaserna sker kosmiska nätter med katastrofer genom eld, vatten eller is. Månen skapas till resterna av en jättekollision mellan jorden och planeten Teja, som fyller jordens inre med järn som grund till magnetfältet.

Arkeologernas spadar gräver fram allt fler vittnesbörd om denna historia. Kemister kartlägger jordens kemi under olika tider och rekonstruerar händelseförlopp.

Homo erectus bodde mellan ungefär 1,8-0,3 miljoner år sedan och härstammar från Afrika. De var de första människorna att lämna Afrika, når Asien och möjligen Sydeuropa.

Arkeologerna har funnit spår av människoliknande varelser (hominider) miljoner år tillbaka i tiden. Homo habilis fanns för ca 2,5-1,5  miljoner år sedan. Homo erectus  för ca 1,5-0,05 miljoner sedan

Genom studier av mutationstakten hos DNA i nukleoler och mitokondrier har man kunnat fastställa att homo sapiens särskiljde sig från homo erectus för omkring 200 000 år sedan

De äldsta fossil man funnit i Afrika härrör sig för 195 000 år sedan. Genom deras sociala, kreativa förmåga och jaktsamverkan utvecklas överlevnadsförmågan och början samhällsbildningar.

Djupt inne i vår genpool simmar det omkring Neandertalare, Floresiensis, Iwo Eleru, och Denisova-människor. De sistnämnda är en grupp som bodde i Kina.

Konst i form av grottmålningar, skulpturer och bensniderier börjar uppträda för närmare 100 000 år sedan i Afrika, men blir inte vanligt förrän kanske 30 000 år sedan.

Enligt studier under 1990-talet ledde ett gigantiskt vulkanutbrott till att människan, vår art Homo sapiens, nästan utrotades, och populationen begränsades till några få tusen personer.

En stor genetisk förändring sker av människan för  74 000 år sedan efter ett gigantisk utbrott för vulkanen Toba, det största vulkanutbrottet under de senaste 25 miljoner åren på den indonesiska ön Sumatra.

En vulkanisk vinter breder ut sig.

Tobas utbrott i kombination med det faktum att de flesta mänskliga mutationer plötsligt inträffar vid samma period, kan sannolikt bero just på vulkaniska vintrar.

Genom eld och vatten har DNA förändrats i hela jordens historia såsom järnet smids och härdas i eld och vatten.

Utbrottet påskyndade en pågående kontinental nedisning och därmed orsakade en massiv befolkningsminskning bland djur och människor på jorden.

När det kilometertjocka istäcket smälte undan flyttade folk in från områden från söder som blev isfria före Sverige. De tidigaste spår vi idag känner till av människor i Sverige är från 12 000–13 000 år sedan.

Jordbruket uppstod på flera håll i världen ungefär samtidigt omkring 7000 f Kr. Det finns en stor rikedom på flodsystem som gynnar fiske och jordbruk.

Utvecklingen av jord­bruket i Mesopotamien i våra dagars Irak inleder för omkring 7000 år sedan en ny era i mänsklighetens historia. Tidigare har människorna levt som nomader i ständig jakt på byte, men nu börjar stads­samhällen att växa upp omkring den bördiga jorden.

Här utvecklas en avancerad kultur. I Mellanöstern konstruerar sumererna världens första skriftspråk och de uppfinner även hjulet. De utvecklar byggnadskonst. De utvecklade matematik och astrologi. Märkliga kunskaper finns om vår solsystem.

Här börjar även en hedendom med människooffer att sprida sig. Hedendomen bekräftar i sina antiformer Bibelns sanningar. Målet måste då ha varit att förhindra mänskligheten att få tillgång till den sanna läran.

När kommer då Adam och Eva in i bilden. Bibeln säger klart och tydligt att människan inte blev till genom någon slumpmässig utveckling (evolution) utan genom en avsiktlig, intelligent skapelseakt, en planerad skapelseprocess.

Bibeln berättar att vid en viss tidpunkt i jordens historia hände någonting dramatiskt. Gud skapade en varelse som skilde sig från alla andra organismer (hur människoliknande de än må ha varit) som levde och hade levt på den här planeten sedan den först började bära liv.

I den stunden blev den allra första människan.

Den allra första människan är  den allra första adám genom Guds beslut, genom Guds skapande kraft. Adam hebreiskt ord som helt enkelt betyder “jordvarelse”, “människa” eller “mänsklighet”. Adam var en avbild av Gud.  Adam bär ande.

“Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse./1 Mos 2:17

En människa som talade i kontakt med Gud. Namngav alla djur. Helt ren och helt obefläckade från synd. En prästkonung för mänskligheten.

En människa i en kropp med ande i en själ. En människa med fri vilja för det goda. Men också att blir en samhällsvarelse. Detta är den första människan i en andlig betydelse. Hennes själ är evig. Hon är kommen från Himlen och målet är i Himlen.

Bibeln berättar att vid en viss tidpunkt i jordens historia hände någonting dramatiskt. Gud skapade en varelse som skilde sig från alla andra organismer (hur människoliknande de än må ha varit) som levde och hade levt på den här planeten sedan den först började bära liv.

Gud skapade vad som en dag skulle bli hans egen avbild.

Det första steget i denna skapelse genomförde han genom att skapa en livsform, som han format av jordens materia, med sin ande. Så är människan släkt med både djur och änglar.

Exakt hur Gud gjorde när han skapade den mänskliga organismen säger Bibeln ingenting om. Bibeln är ett andligt verk.

Skapelseberättelsen berättar inget om bildandet och sammanfogandet av cellerna som utgjorde den fysiska kropp eller om tiden om det skedde på tio minuter eller genom en gudomligt planerad och intelligent styrd skapelseprocess som han lett under miljoner år (“ty för Gud är tusen år som en dag…”). De skulle kunna ha skett ca 5 000 år f.kr.

Adam skulle vara Guds ställföreträdare på jorden. “Kvinnan” härstammar från “queen” som betyder drottning eller fru. Queen står också för att vara en moder till en monark. Jesus tilltalar Maria som “Kvinna” underförstått som en Moder till en Konung. Hon kallas Himlens drottning enligt Uppenbarelseboken 12:1

Adam och Eva drivs ut från paradiset. Sjukdomar och död kom för dem. Människa fick bära hela ansvaret om vad som är gott eller ont.. Vägen till himlen blev avstängd.

Hela denna berättelse leder till Jesus och Maria som den nya fullkomliga Adam och Eva. Fallet i paradiset återupprättas.

Genom Jesus offerdöd för oss, försonas jorden med Fadern i himlen. Jesus äger all makt och kan förlåta oss, om vi återvänder i Nådens tid.

För de gudlösa väntar ett ohyggligt straff i en kommande tid. När? Kristi återkomst är nära. Maria vill bromsa domen. Tilldragelsen i Fatima 1917 berättar tiden i den tredje hemligheten.

 

Det här inlägget postades i Historia, Jesus Kristus., Jorden, Människan och värdet, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.