MASSUTMANINGEN, FOLKOMFLYTTNINGEN OCH FN:S AGENDA 2030 OCH PLANEN OM VÄRLDSREGERINGEN

Den nye Rikspolischefen Anders Thornberg kommer att få ett digert jobb framför sig.

Utrikes födda är 17 procent av befolkningen. Samtidigt utgör de majoriteten av personer med långa fängelsestraff, 53 procent. De utgör 54 procent av de arbetslösa. År 2004 var vi 9 miljoner. Idag har vi blivit 10 miljoner. Den tog 13 år, medan den förra miljonen tog 35 år.


Antalet utanförskapsområden har enligt författaren ökat från tre år 1990 till 186 på två decennier. Inget kommer dock att fungera, menar författaren Sanandaji, om vi fortsätter att fylla på utanförskapet med fortsatt stor asylinvandring.

https://www.svd.se/hur-ska-det-ga-for-nasta-miljon

Varför har vi asylinvandring? Därför att krig har odlats av väst med hjälp av extrema grupper som slagit ut nationer, förföljt och dödat människor. En kamp råder om jordens resurser.

Det var USA: s politik att angripa och förstöra de regeringar 7 olika länder under de kommande 5 åren, med början med Irak, sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, och slå till mot Iran. Detta avslöjade general Wesley Clark 6 veckor efter 9/11.

Folkförflyttningen har förändrat Europa.. Kriser har konstruerats till förändring i geokriget.

Getingbon har installerats. Priset innehåller humanitära katastrofer. Målet för världen göms i FN.s Agenda 2030 artikel 25.

“Agenda 2030″ har fått den pretentiösa titeln “Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development” eller förkortat “2030 Agenda”.

FN anser sig nu ha kommit fram till receptet för hur världen skall räddas undan undergång.

Målet är fortsatt globalisering och begränsningar av nationalstaternas självbestämmanderätt.

“Agenda 2030″ är program för en totalitär världsordning. Nationerna ska vara underordnade FN:s överhöghet.

Jordens resurser skall fördelas rättvist över världen för att minska ojämlikheten över hela världen genom att tvinga enskilda regeringar och medborgare att dela med sig av sin rikedom under ledning av en världsregering.

FN:s masterplan för de närmaste åre är att de vill genomföra
global socialism och företagsfascism som en del att genomföra deras “Agenda 2030″ planer. Det stora företagen kan verka över gränserna

De nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan (artikel 47), medan övervakningen ska utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och ”The Economic and Social Council”.

Migration framställs som något enbart positivt i FN-dokumentet. Migranter ska tas omhand i det land de själva väljer att flytta till. I artikel 29 sägs att ”vi erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle”.

“Vi FN” erkänner också att den internationella migrationen är en mångdimensionell realitet av stor betydelse för utvecklingen av länder involverade i ursprung, förflyttning och mottagande.”

I en analys av OECD-länderna anses Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz ha de bästa förutsättningarna att leverera på målen i Agenda 2030. Av de fem länderna ligger Sverige i topp. Sverige är pilotprojekt i Agenda 2030!

Fyra av tio svenskar har inte hört talas om Agenda 2030 eller de globala målen för hållbar utveckling, enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av biståndsorganisationen We Effect.

Faktum är att den svenska Agenda 2030-delegationen i två delredovisningar till regeringen, i mars och maj i år, har bett om medel för en bred folkbildningskampanj. Men i regeringens budgetproposition finns inga särskilda medel aviserade för en sådan nationell kampanj.

Rikligt med smörjmedel i form av svenska skattepengar öses över FN. Vi betalar 8 miljarder om året till världsorganisationen (2,5 miljarder enligt regeringens hemsida) och är därmed FN:s största bidragsgivare per capita. Vi ska helt enkelt vara världsmästare i allt.

När alliansen förlorade valet 2014 var Stefan Löfven snabb med att utan minsta ändring, och till synes utan minsta eftertanke, ta över det mångkulturella konceptet och migrationsöverenskommelsen med det extrema miljöpartiet.

“Det spelade ingen roll vem som bildar regering, Agendan är gemensam och global. En samlad väljarkår förstår ingenting. Vi ska ha Ordning och Reda, säger Anna Kinberg Batra. Vi ska ha Ordning och Reda, upprepar Stefan Löfvén.

FN med generalsekreteraren Ban Ki-moon i spetsen har utsett kronprinsessan Victoria till en av sexton internationella ambassadörer för de globala målen.

Ambassadörernas uppdrag blir att använda sin “unika ställning och sitt ledarskap” för att lyfta budskapen och påverka såväl regeringar som företag och civilsamhället i rätt riktning.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/01/kronprinsessan-victoria-blir-ambassador-for-fns-globala-mal/

Det amerikanska sigillet utformades 1782 av en speciell grupp av personer. Ledmotivet – den nya världsordningen – här gällt i sekler. Den ofullbordade världspyramiden skulle fullbordas. Det allseende ögat finns genom tekniken och övervakningen.
Samma år som USA bildas 1776 bildas en elitorder i Bayern genom Adam Weishaupt och Mayer Amschel Bauer (1743-1812) född i Frankfurt-am-the-Main i Tyskland, som grundat ett internationellt bankirvälde. Bauers 5 söner är 5 riktningar i ett enormt ekonomiskt imperium. Bauer ändrade sitt namn till Rothschild. I ordern ingick kungahus, politiker, förmögna, kulturpersoner m.fl. De kopplas till universitet och bygger tankesmedjor.

En stort och fördolt nätverk i samhällskroppen är Round Table Group.  Dess verksamhet är att skapa scenarior, som ekonomiska kriser, depressioner och krig tvinga fram en politik för en framtida världsregering.

  • Bilderberg  (1954), bereder väg för EU och nytt valutasystem och inledningen till Arabvåren
  • Club of Rome (1968), som är en global tankesmedja som engagerad internationella politiska frågor och tillväxtens gränser för jorden.
  • Trilaterala kommissionen (1973) på initiativ av David Rockefeller, som var ordförande i Council on Foreign Relations vid det tillfället för att främja närmare samarbete mellan USA, Europa och Japan. De ansåg att  kontrollen över  olja i Euroasien styr världen dvs området i Mellersta Östern och Kaspiska havet. En strateg var Zbigniew Brzezinski
  • Council on Foreign Relations (1921) för en angloamerikansk världsordning. Organisationens medlemmar utgörs av ledare från finansvärlden, industrin, militären, den vetenskapliga världen samt politiken. Några av de mest kända medlemmarna är George W. Bush, Bill Clinton, Alan Greenspan, Condoleeza Rice, Henry Paulson, George Soros samt David Rockefeller.
  • FN, 25 okt 1945

 

**************************
Det är viktigt och tryggt att veta att oavsett vad som än händer i vårt land och i vår omvärld, så är det ändå vår Gud Fader i himmelen som har All Makten och Kontrollen i sina händer!

Psalm 33:10 ”Herren gör hednafolkens planer om intet, han gäckar folkens tankar.
11 Men Herrens plan består för evigt, hans hjärtas tankar från släkte till släkte.
12 Saligt är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han utvalt till sin arvedel.

Det här inlägget postades i Agenda 2030, FN, Framtid, Geopolitik, Globalisering. Bokmärk permalänken.

1 svar på MASSUTMANINGEN, FOLKOMFLYTTNINGEN OCH FN:S AGENDA 2030 OCH PLANEN OM VÄRLDSREGERINGEN

  1. Pingback: Jag slipper islamofobitjafset - Lena Holfve

Kommentarer inaktiverade.