VAD BERÄTTAR FORNTIDEN FÖR FRAMTIDEN??

 
Forntida händelse i Gamla Testamentet innehåller också förutsägelser om framtiden. Samma misstag och uppror upprepar sig i vår tid som förr. Historien borde finnas som en lärdom. Profetior existerar som gudomliga uppenbarelser. De äkta besannas.
Guds profetia söker vägleda oss och förvarnar följderna av att gå olydnadens väg. Det finns endast en sanning och en Gud som skapat allt. Solen och kärleken lyser på alla. Goda som onda. Jorden försöjer alla.
 
Den mänskliga vägen kommer ur egot och dess villfarelser och begär. Sanningen skulle finnas i intellektet, sa man. Vi är i  en tid med väldiga ekonomiska och sexuella skandaler. Kriget i Gouta blir fasansfull
 
Men avsikten med människorna var att de ingår som en levande enhet med Gud och kallas Guds barn och så få ärva Himlen.
 
Moses fick instruktioner att befria Israels folk från Egyptens träldom. Moses utmanade Farao och deras gudavärld.
 
Guds makt var större. Egyptens stora gud var solguden Ra. Den nionde plågan bestod av ett mörker. Ra blev ett intet. Ett mörker kom över dem i tre dagar. Hebreerna kunde samtidigt leva i ljus.
 
– ”Herren (Kristus) sade till Mose: ”Lyft handen mot skyn, så skall ett mörker komma över Egypten, ett mörker så tätt att man kan ta på det. Människorna kunde inte se varandra eller gå någonstans på tre dagar. Men överallt där israeliterna bodde var det ljust.
 
Inga andra gudar finns än Herren. 10 plågor kom över Egypten. En för varje ”gud”.
 
Forna Egypten är bäraren är materialismens rötter och dess kaoslära om revolution till för den nya ordningen.
 
Vår moderna tid och politik blir helt enkelt en parallell till faraonernas och pyramidernas Egypten. En ny träldom utvecklas som underkastat det monetära systemet.
 
En elit formar världen i ett världsbygge med ”ismer” till människoförstörelse.
 
De söker forma en världspyramid. Sektläran har sin rötter i forna Egypten. Den kom till Europa under 1100-talet. Det amerikansk sigillet refererar till Egypten och motton från Romartiden
 
Exodus, är uttåget från Egypten, som sker efter den första påsken. Ett nytt Exodus skall ske för mänskligheten
 
Påskens innebörd är befrielsen från träldomen. Det gäller även vår tid.
 
“Påsk” kommer av det hebreiska ordet pesah som betyder förskoning. Israels folk undkom Förgöraren, den som dödade alla de förstfödda i Egypten.
 
Farao hade tidigare beordrat att alla nyfödda hebreiska pojkar skulle dödas, för att folket inte skulle föröka sig mer.
 
Ett löfte finns om en ny framtid för oss.
 
En ny himmel och jord skall komma. Ett nytt Jerusalem. En ny fredsstad för hela mänskligheten. En era i fred och enhet med Kristus själv.
 
Vårt samhälle vara ämnat för att vara en plats för rättvisa, kärlek och fred.
 
Påsken innehåller ett nytt förbund för oss och är blir den absolut största händelsen för mänsklighetens framtid. En förnyelse av det mänskliga livet.
 
Kristus led nederlag på Korset men segrade för rädda oss. Människan blir i Kristus en ny skapelse. Kristus infriar alla lagar. Tron förenar oss.
 
Ingen är rättfärdig men Kristus skänker oss i nåd rättfärdighet om vi kommer åter och tro Kristi gärning.
 
Med Påsken fick vi Guds livsmåltid i Mässan som ger oss andlig kropp och blod för ett tillkommande liv. Jordelivet är en förberedelse för detta.
 
Vår tid innehåller också profetior som visar att Gud finns och vill rädda.
 
Ett mörker kom i tre dagar i Egypten. Detta skall ske även i en framtid. De rättfärdiga skall skyddas. Jorden skall renas. Alla kommer att förstå att Gud fullbordar.
 
Gud vill i första hand rädda och att vi återvänder. Vi har redan fått förvarningar om det gudlösa livets konsekvenser. Guds vrede kommer att gälla.
 
I modern tid kommer Jungfru Maria som Guds stora sändebud till oss som ett vittne och förmedlare av Guds budskap till räddning
 
Fatima 1917 är detta. Då kom budskapet vikten av tror och förenar oss med Gud. En gudlös värld leder till olyckor för människor och samhället.
 
Guds moder Maria förvarnade via 3 herdebarn att om ingen förändring sker skulle världen få en irrlära som skulle förstöra många länder.
 
Läran blev kommunismen och dess diktatur. Människor skulle bli förföljda och dö. Kyrkan skulle förföljas. Fatima 1917 återspeglar det som skildras i Uppenbarelseboken 12. 1-5.
 
”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i … Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda. Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake … Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det.”
 
Maria förvarnade även om ett nytt världskrig (VK II). Allt kunde ha stoppats om ett gehör funnits. Öst- och västkyrkan skulle ha förenats, vilket är den stora fredsfrågan.
 
Ingen fred på jorden kan ske utan fred med Gud. Splittringen är den monementala fråga.
 

Om Påskens delning med olika kalendrar i öst och väst som gällt under 500 års tid kunde förenas till ett gemensamt datum, skulle ofreden i världen röjas bort. Enhet skulle fullbordas

Maria påminde om Rosenkransens betydelse som det andens vapen. Ju fler som deltar kan rädda människor och även förgöra mörkrets makter. Himlen finns men även djävulen och helvetet existerar.
 
Maria har även framträtt i Garabandal 1961 och Medjugroje 1981 som pågår än idag. Miljoner pilgrimer kommer hit. Sjuka botas. Många blir omvända. Under sker här. Medjugorje är Marias sista innan den mörka tidens avslut.
 
Gud har gett vår tids vägledning i True Life i God från 1985, www.slig.se. Profetior besannas här.
 
Kristus meddelade bl.a 1988 att kommunismen i öst skulle falla. Berlinmuren föll den 9 nov 1989.
 
Den 11 sept 1991 kom förutsägelsen om 911 i New York om de två tornens fall.
 
Två händelser förvarnades den 14 dec 2009; 5 mån innan det skedde
 
Den 14 april 2010 sågs en lysande ”stjärna” över horisonten i Mellanvästern i USA. Den var iögonfallande! Många videofilmer gjordes och man kan se meteoren på You Tube.
 

https://youtu.be/ZsMse4EwPxw

 

Den 14 april 2010 utbröt vulkanen Eyjafjällajökull och producerade som vi alla hört, ett askmoln. Regionen runt vulkanen evakuerades. Vissa personer filmade i närheten och man kunde inte se mer än ett par meter för de moln av aska som fanns i atmosfären. Allt var gråaktigt och täckt av aska. Ekonomin i lufttrafiken blev förödande då många plan fick inställas och miljontals dollar gick förlorade dagligen. Frukt, fisk och andra varor ruttnade i väntan på transport. Resenärer blev strandsatta över hela världen.

 
Gud även en bön till oss den 14 dec 2009. En bön vi alla kan bedja. Guds fruktan finns som väg till vishet.
 
– ”Kärleksrike Fader, låt inte Din vrede slå ner på detta släkte, så att de allesammans förgås; Låt inte Din hjord drabbas av ångest och nöd, ty vattnen kommer att torka ut och naturen vissna; allt kommer att gå under för Din vrede utan att lämna något spår efter sig; Din Andedräkts hetta kommer att antända jorden och förvandla den till en ödemark!
 
En stjärna kommer att synas vid horisonten;
 
Natten kommer att läggas öde och aska falla som snö om vintern,
så att Ditt folk täcks som vålnader;
 
Förbarma Dig över oss, Gud, och döm oss inte hårt; Kom ihåg de hjärtan som har sin glädje i Dig och Du i dem! Kom ihåg Dina trogna och låt inte Din Hand falla över oss med kraft, utan lyft upp oss i Din Barmhärtighet, och lägg Dina stadgar i varje hjärta”.

 

Det här inlägget postades i Profetior, SLiG. Bokmärk permalänken.