“FACES OF ICONS” – RYSSLAND ÅTERBYGGER KYRKAN EFTER KOMMUNISMENS FALL 1991.

Ett hundra år efter den ryska revolutionen – när bolsjevikerna och Vladimir Lenin störtade tsaren och tog kontroll över den ryska staten, så småningom ledde till att Sovjetunionen bildades. Rysslands folk söker nu åter sina rötter. Väst söker väldet.

Världen delades i öst och väst i det kalla kriget. Väst sökte sig in i en ny frihet i liberalism och postmodernismens avreglingar av kön och moral men också i spridning av högerextrema rörelser. Konflikten i Ukraina har gällt detta.

Ryssland stänger dörren till den fälla av dessa kulturella och sekulära erövringar för det politisk korrekta.

Efter revolutionen stod ryska troende inför allvarlig förföljelse. Medan de exakta siffrorna är okända dödades är uppskattat till 12-20 miljoner ryska troende för sin tro under hela det tjugonde århundradet.

I filmdokumentären ”Faces among Icons” berättas det att: “Det fanns fler martyrer i Ryssland under 1900-talet än det fanns under alla tidigare epoker.”

https://www.facebook.com/CatholicNewsService/videos/10154710212390723/

Ändå trots förföljelsen av troende behöll de troende kyrkan vid liv under denna svåra tid. Alla ikoner blir ett vittnesbörd om trons motståndskraft och bevis på att “martyrens blod blev kyrkans frö” som kyrkans far Tertullian sa en gång. Lidandet gav andlig styrka.

Det har aldrig varit en tid så stor när så många kyrkor och kloster öppnas utan förföljelse.

De ryska utvecklingen hos folken är en motbild till västerländsk tro och kultur.

Under de senaste trettio åren har 20 000 kyrkor restaurerats och över 800 kloster restaurerats eller blivit öppnades igen. Man talar 3 nya kyrkor per dag

Vi är moderna, men vi håller våra traditioner”, säger en annan rysk-ortodox i filmen.

Ungefär 80 procent av landets 144 miljoner invånare sig som rysk-ortodoxa, men bara en uppskattad fem till åtta procent deltar på tjänster på påsken, kyrkans största fest, en indikation på att förnyelsearbetet är en pågående insats.

Dock fokuserar dokumentären främst på de yngre generationernas tro, som fortfarande påverkas av landets senaste historia, men man är angelägen om att inte låta sig blir styrd av det forna  systemet

“För oss yngre troende, blev hela kyrkans idé vår sökning efter något unikt, något annat än den sovjetiska miljön”, säger en

• Han fortsätter att tillägga att det är “inte bara en sökande efter tro, utan en sökning efter det sanna Ryssland.”

Efter Sovjetunionens fall 1991 har tron gradvis återupplivat sig. Men filmen påminner om att det finns fortfarande en spänning över hur mycket inflytande en stat bör ha över kyrkan.

Mot filmens slutsatser finns det bilder när Rysslands president Vladimir Putin talar i en ortodox kyrka och säger: “Vår stat är inte anti-religiös längre”.

En annan av filmens teman återspeglar dessa känslor och säger: “Det är en glädjande sak att i det moderna Ryssland kan man uttrycka sig inom kyrkan både på ett andligt och kreativt sätt.”

Putins regering har dock starkt kritiserats för att undertrycka samvetsfrihet och andra demokratiska ideal, vilka flera av filmens intervjuer beskriver som “kristna värderingar” som idag är strid med dagens ryska stat.

Trots sådana konflikter har påven Franciskus och den ryska patriarken Krill haft ett särskilt varmt samarbetsförhållande – vilket har resulterat i det första mötet mellan en påven och en patriark på över 1000 år.

Tillsammans har de drivit rysk-ortodox och katolskt samarbetet för både gemensamma kristna orsaker och internationellt samarbete på olika fronter.

Kanske är det av den anledningen att katoliker borde ha ett ökat intresse för den rysk-ortodoxa kyrkan.

Filmen sammanfaller dels  med att den ryska revolutionen bröt ut för 100 år sedan , dels att katoliker markerar att 2017 också är ett 100-årsjubileet när Our Lady of Fatima uppenbarar sig 1917, som just förvarnade om irrlära som skulle fördärva många länder och förfölja kyrkan och människor samt om ett nytt storkrig skulle bryta ut i Pius XI´ s Pontifikat om inte fredskallelsen fullbordas, som är Guds frälsningsplan

• “För hundra år sedan kallade Our Lady of Fatima om att Ryssland skulle vigas till Marias Obefläckade Hjärtats beskydd och till Kristus” , säger Greg Erlandson, chef för katolska nyhetstjänsten.

• “Efter sju decennier av ateistisk kommunism verkar det nu finnas plantor kvar till en kristen förnyelse, som är föremål för den här anmärkningsvärda filmen”, berättade Erlandson för Crux.

“Trots både kyrka-statliga spänningar i Ryssland och dess alltmer brutna förhållande till USA , så är det här nyheter som vi kan stödja.”

https://cruxnow.com/global-church/2017/10/29/documentary-captures-ruin-rebirth-russian-orthodox-church/

Det har senare skett en ny Gudomlig uppenbarelse genom ”True Life in God” 1985 , www.slig.se, som anger att Ryssland kommer att få en mycket stor roll i framtiden för en kristnad värld.

Den stora fredsfrågan är att Husen i öst och väst förenas med Kristus som det var i fornkyrkan och att ett en påskdatum gäller i världen. Idag gäller två kalendrar. Kristus ber om ödmjukhet.

I brevet den 29 augusti 1989 avslöjade syster Lucia, en av visionärerna i Fatima, skälet till vigningen av Ryssland till Marias Obefläckade Hjärta, som nationernas moder. Det gällde Kyrkans hela återförening:

• “Vigningen med alla biskoparna var en kallelse till att ena hela kristenheten – Kristi Mystiska Kropp – vars huvud är Påven, som är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och skall världen tro på att Du har sänt Mig. Joh 17:21”

http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Fatima.html

Påven Johannes Paulus II bar på en vision att Kyrkan i öst och väst är likt två lungor som andas tillsammans i en och samma kropp.

Denna fredsfrågan med Kristus återstår. Fatima skall fullbordas.
Påskens enhet är av ofantlig betydelse. Utan detta kan inte enhet ske.

Påsken kan förenas om kyrkans ledare blir eniga. Det behöver inte var rätt datum. Endast gemensam beslut är en avgörande fråga för hela freden med Gud.

Sker detta med Påsken, då kommer kyrkans enhet lika plötsligt som när Berlinmuren föll. Guds löfte.

Kristus meddelar i  True Life in God (sök på datum på www,slig.se) världen:

• ”Varje Påsk måste Jag dricka från er splittrings bägare eftersom denna bägare tvingas på Mig; men också du, dotter, skall dricka av den, du skall dela med Mig det som är bittert – givet av människohand; ju längre tiden går för dem att ena Påskens datum, desto strängare kommer domen att bli som detta släkte skall få;”
Jesus den 31 maj 1994

• … Därför besvär Jag dig, du Mitt västra hus, att gå och omintetgör den Onde genom att förena Påskdatumen, så som det var i fornkyrkan
(Jesus den 27 november 1996)

•…bed att det östra och det västra huset förenas som man knäpper sina händer i bön, två händer, likadana och sköna när de är knäppta tillsammans och pekande uppåt mot himlen i bön. Låt dessa två händer, som tillhör samma kropp arbeta tillsammans och förena sin förmåga och sina tillgångar med varandra… Låt dessa två händer lyfta Mig tillsammans, åh… när skall Min kropps båda händer lyfta Mig och hålla Mig över altare.
(Jesu 15 juni 1995)

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Maria, Ny tid, Påven Franciskus, Postmodernism, Putin, Ryssland, sekulariseng, SLiG. Bokmärk permalänken.