VAR FINNS LYCKAN?


En svarvare kan forma ett grovt trästycke till en  smäcker ljusstake och trästycket blir det som det var tänkt. Vårt jordeliv är likt ett trädstycke som mejslas.

Livet innehåller såväl glädje som framgångar men också motgångar och lidandet. Vi ser en värld med stort våld.

Oro och fruktan för framtiden kan ta vid för många. Men också att ta mot och känna förtröstan i det hela och förlåta. Livet är mer än det som är på jorden.

Det liv vi möter är osynligt. Ovetande formas vi av det vi möter. Felsteg smärtar men ger lärdom.

En olycka kan leda oss in på allt andra banor. Att upptäcka en ny livsdimension. Det finns en mening med mitt liv. Även lidandet innehåller en mening.

Att formas till en mer fulländning. Att ta emot livet som det kommer. De stora helgonen talar om den goda viljan. Att möta det onda med den goda viljan. Att tjäna. Även om vi förolämpas eller såras möter vi det onda med det goda. En väg att bli vän med Gud i ödmjukhet:

“…. en själ som har överlämnat sin vilja till Guds Vilja oroar sig inte, känner ingen rädsla, och lever inte i ängslan över vad som skulle kunna ske, den själen förblir bekymmerslös och i ro, accepterar Guds beslut och förlorar aldrig sin frid; men en person som bara bryr sig om sitt eget liv och denna jordens alla materiella ting, denna själ kommer oupphörligt att leva i bedrövelse, rädsla och oro och inte förrän han överlämnar sig till Guds Vilja, kommer han att förmå leva i frid och veta Guds Vilja;”

Detta är ett av många budskap till vägledning i vår livsvandring i denna tid. Den andliga livsvägen. Att förenas med Kristus i den eviga glädjen. Bön bygger på tro och Guds räddande Nåd.

Budskapet är daterat till den 8 dec 2011.
http://www.tlig.org/sv/messages/1129/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., SLiG. Bokmärk permalänken.