FAMILJ, JÄMLIKHET OCH RÄTTVISA

Vårt familjeliv skiljer sig åtskilligt i vad som idag är en postmodern uppfattning och den ursprungliga intentionen om äktenskap, familj, kön och ekonomi. Vi brottas idag med jämlikheten mellan man och kvinna.

Uppfattningarna är många. En könskamp råder. Det påverkar hela samhällets sammanhållning och fostran av barn till framtidens  medborgare.

Den heliga Familjen skildrar förebilden till enhet.

Maria var en singelmamma utan en fysisk pappa till barnet. En stor fara rådde för henne som kunde kostat henne livet och dömas till äktenskapsbrott. Men hon sa ja att vara Herrens tjänarinna.

Josef blev Marias make. Hans bror Alfaios hade barn som blev Jesus kusiner. Begreppet för syskon resp kusiner benämns på samma sätt med “adelfos”.

Barnet och familjen kom att hotas av en annan stor fara. Kung Herodes tyckte han det var säkrast att ta livet av alla små gossar under två års ålder i trakten kring Betlehem. Genom stjärntydare hade han fått veta att en blivande mäktig konung skulle ha fötts. Rädslan skydde inga gränser att behålla makten och beslöt att döda de många barnen. Ramaskriket ekade i världen.

Josef blev så  Jesu fosterfar och beskyddare för den som skapat jorden och himlavalvet Jesusbarnet fick nu växa upp och lyda sin föräldrar. Josef lärde honom sitt yrke som byggmästare.

Den postmoderna tiden ingjuter en ny frihet utan skyldigheter mer än till att skapa pengar. En ny människosyn har introducerats. Människor som förvandlas till ett medel för att  skapa förtjänster för en exklusive grupp. En animal människosyn att tillgodose begär och makt. En människa som konsumera och som kan förslavas. Flykten innehåller människohandel och trafficing.

Vad är syftet med äktenskapet? Idag kan en man gifta sig med annan man och kvinna med en annan kvinna och kalla sig mamma resp pappa.

Det finanskapitalistiska systemet kräver att alla arbetar, producerar och konsumerar. Moral kuvas och människor fångas i en hård skuldsättning. Ekonomin kallas för skuldekonomi.  Växande skuld ger ränteintäkter.

Bostadspriser rasar i höjden och storbanker hovar in miljardvinster. Tunga bördor splittrar familjeliv och sprider stress och sjukdomar.

Vad är ett kön idag. En mångfald varianter finns och att det är mentalt. En man kan läggas sig på operationsbordet för att bli likt en kvinna. Men för den saken förblir han ändå en man men blir stympad. Den fysiska kvinnan finns inte i honom med en livmoder. Könet är en biologiskt organ med biologisk funktion.

När blir  barnet en människa? Vid födseln? X veckor efter befruktningen? Vid befruktningen?

Om vi inte tror på människors lika värd då faller grundvalar för samhällets rättfärdighet. Vi har hört dem som bär på funktionsnedsättningar att de vill leva även de är utan armar eller ben.

Miljontals blir ofödda barn varje år och kallas oönskade barn.Vad händer med själen för ett aborterat barn? Själen för ett spädbarn går vidare men inte till himlen utan till barnens limbo infantium.

Dopet finns för att skydda människan att inte gå förlorad och innebär att barnet eller den vuxne upptas i kyrkan. Människan är då död från det gamla livet och bär i sitt jordeliv grunden till en uppståndelse i livet med Kristus.

Människovärdet är vår kärnfråga för både till kristna livet och för samhällets bestånd. Samhället är en fortsättning på människan och familjen.

Vad är då man och kvinna?? I begynnelsen kom världen till Gud när skapar ur sig själv. Ett givande. Ett ständig givande pågår.

På hebreiska används ordet “barah” som betyder “ursprung”. Här finns ursprunget till det manliga och kvinnliga principen.

Det faderliga och moderliga ursprunget är två skapelseprinciper. Gud är ursprunget till familjen i Fader, Sonen och Anden. Fader ger till Sonen och Sonen till Fadern. Anden är relationen, livet och kraften.

Det faderliga bringar liv och det moderliga föder liv.

Parsamheten genomtränger allt i naturens tillväxt. Solen bringar liv genom ljuset och jorden föder liv i grönskan och naturen som föder oss. Fotosyntesen beskriver enhetens process. Solen ger soljuset och växten frambringar det andra till omvärlden.

Ursprunget till vår ekonomi ingår i naturen där den sanna tillväxten sker. Grekerna kallade jorden och universum för oikonomia dvs “huset att bruka” eller “huset med dess livslagar”

Äktenskapet innehåller urpsrungligan både en teologisk och biologisk akt. Vi är som människor, man eller kvinna, Guds avbild. Alla människor är då lika värda i Gudsvärdet även om utseende och talangerna är för oss olika. Vi finns för varandra. Kärleken skall fullkomna oss som människor.

Äktenskapet är en förening. Man och kvinna är då två halvor som bildar en kropp tillsamman att älska varandra och för att skapa nytt liv tillsammans.

Som människa är vi också i Ande till Guds avbild. Människans själ finns innan konceptionen och tar boning i sin modern liksom Jesus tog boning i Maria.

På jorden är vårt hem familjen. Allt på jorden är en utbildning av vår inre människa för att nå det tillkommande livet I Guds rike. Fysisk död bildar då en passage.  Jesus är vägen, sanningen och livet. Att dö i Kristus innehåller vår uppståndelse.

Föräldrarna finns för att vägleda barnet som ännu inte utvecklat alla förmögenheter. Föräldrarna varnar ett barn att leka på motorvägen. Varje person har talanger som kan utvecklas. Skola lägger en viktig grund för att vi  skall bli en samhällsmedborgare.

Samhället innehåller en strävan till en högre civilisation för en gemensam samvaro, skapande sammanhållning för fred och rättvisa.

PS: Bilden har sitt ursprung i ett foto som en person tog när prästen förvandlade Brödet och Kalken till Kristi kropp och blod. Istället för en bild av prästen fanns den heliga Familjen.

Det här inlägget postades i civilitet, Demokrati, Ekonomi, Familj, Finanskapitalism, Flykt, Förnyelse, Framtid, Frihet, Jämlike, Jämnlikhet och feminism, Jesus Kristus., Jorden, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.