ONDSKANS TIDER. LJUSETS SEGER

Mörkret är frånvaron av ljus. Det första ljuset besegrade mörkret och har gett liv. Ondskan är det som fördärvar liv. Den ondskan som sprider sig idag är allmän och verkade förr i människor.

Ett nytt ljus skall komma att övervinna och radera ut det andliga mörkret. Stundens tider råder.

Människor hålls i okunnighet trots informationssamhällets välde och ökar istället blindheten. Vi går in i en mer teknokratisk värld. Den sekulära tiden är frånvaron den övernaturliga verkligheten för vår existens och framtid 

Allmänt sprids den nya vägen genom tidens avveckling av moral, människovärde, en politik som trumfas som det politiskt korrekta (PK) och en marknaden som vill ta sig ann en övergripanden världsordning som hotar naturens framtid i vinstjakt.

Förr verkade onda andar i människors själar och blev besatta och gjorde dem tokiga.

Vad heter du?”, frågade Jesus mannen vid gravarna i Gerasa. Mannen svarade: ”Legion heter jag, för vi är många.” Flera gånger hade han bundits till händer och fötter, men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna, och ingen kunde få bukt med honom.

Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt: ”Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Demoner vet och fruktar Gud.

“Plåga mig inte!” Jesus hade nämligen just sagt åt honom: ”Far ut ur mannen, du orena ande!”. Och de orena andarna for ut ur mannen .

På den tiden kunde så människor bli besatta. Ondskan andar kunde ta kontroll över en människans liv. Jesu apostlar fick Guds förmåga att bota människor och driva ut onda andar.

De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: “Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.”

Han sade till dem: “Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.

 

Detta mötte mellan Ljusets och Livets makt och Mörkrets och Dödens makt på jorden sker inför människors ögon. Det väckte människor till tro och lycka. Jesu myndighet rådde över naturen, liv och död. Ordet från Gud är en sådd till det eviga livet. Jesus som blev den ny Adam uppenbarade sanningen.

Trots vår brister finns en nåd för alla ännu en tid till, men inte för alltid. Han skall komma som en tjuv om natten. Alla kommer att förstå att det är Gud. En stor ånger väcks när vi får se oss själva i Guds ögon.

Jesu dop i Jordan blir centralt i mänsklighetens frälsning. Han framträder nu som en människa likt oss i allt men utan synd.

Jesus säger:

• ”Min kropp är inte tagen av änglar och därför ska jag inte kalla på en ängel att döpa mig. Jag är iklädd Adams kropp och därför ska du Johannes som är Adams barn döpa mig.”

• ”Vattnet kommer att helgas genom mitt dop. Det kommer att ta eld och ande från mig. Om jag inte döps, då kommer vattnen inte att vara fullkomliga nog att föda barn som är odödliga.”

• ”Slavar kommer att befrias genom mitt dop. Friheten kommer att ges genom vatten. Skuldens dokument kommer att rivas genom att jag stiger ner i vattnet. Om jag inte döps, då kommer inget av detta att ske.”

När Apostlarna spred Guds Ord efter Pingsten stred Mörkrets makt mot dem. De vandrade ut i alla riktningar och grundade församlingar. Paulus som en gång var förföljare av kristna omvänds av Kristus själv och Paulis omvänder senare hedningar i väst och öst.

Profeter, apostlarna och kristna fick gå martyrdöden till mötes på de mest ohyggliga sätt. Martyrerna blev så Kristi blodsvittnen som fick plikta med sitt liv utan att känna fruktan. Istället prisade de Gud och tackade.

Både män och unga kvinnor, präster och nunnor har blivit martyrer under 2000 år i tortyr och sedan bli avrättade med svärd, på korset eller brända på bål.

De vittnade då i sin totala övertygelser inför människorna att dö orädda i Kristi namn. Kroppen dör men inte själen. De uppstår i Kristus.

Banemännen får då stå de med skam att de inte kunde förstöra deras tro. Martyrerna lägger en grund att kristendomen sprids. De blev sedan helgon i himlen och kan hjälpa oss på jorden. Bönen är vårt medel. Rosenkransen från Maria är vapnet mot det onda.

Jesus valde enkla människor till sina lärjungar. De var fiskare men inte perfekta. När Simon insåg vem Jesus var blev han skamsen. “Mästare , jag är en syndare”.

Jesus svarade honom: “Var inte rädd”. Simon blev Petrus. Klippan. Ledare för Kristi kyrka. En kyrka för alla och universellt. Med Kristi Offermåltid som grund.

Kristus själv betalade ju själv Kyrkan med sitt eget Blod. Petrus blev så Kristi efterträdare på jorden och blev den första påven. Han blev senare avrättad på ett kors med huvudet nedåt

Blivande nationer i Europa kristnas runt år 1000 som i Nordens länder. Olika folk och folkstammar som tidigare stred mot varandra kunde bygga nationer baserad på en kristen grundval. De valda en ledare till kung.

Kyrkbyggen stärkte utvecklingen av byggkonst, hantverk och konstnärer. Mörkrets rök spred sig i samhället. Kyrkans delas i öst väst och senare i rad andra versioner som avviker från den kristna grunder.

Nya läror utvecklas på materialistiska grunder i ismer. Antiken och forntida hedendom återuppväcks.

Samhället förgiftas med samhällsfientliga organisationer och hemliga sällskap för en antiutveckling att störta en tro på den Gudomlig verkligheten. Även de nationella regeringarna. Söndra familjelivet. Ny världsordning för en världsunion med en enda makt.  

Endast det materiella livet är hela verkligheten. Under 1700-talet verkar dessa organ nationellt och startat upp revolutioner. Kaos ingick i förändringen av Europa och världen. Därefter kom kontrarevolutioner.

Steg är:

•1776 när USA bildas och när bankväsendet börja erövras på allvar

•1789 den franska revolutionen

•Napoleonkrigen

•VK I 1914

•Ryska Revolutionen 1917

•30-tals krisen

•VK II 1939

•Asienkrisen 1997

•när EU bildas 2007 med Lissabonavtalet

•finanskrisen 2008

•911

För att förändra världen kan en förtryckande makt resas upp som kommunismen, nazismen eller terrorgrupper som med allierades hjälp bekämpas för fred.

Genom att sprida fruktan hos den egna befolkningen kan vapenrustningen genomföras i stor skala. Genom skuldekonomier kan nationer tvingas på knä att sälja ut nationella tillgångar för en internationell privat kontroll.

Det stora angreppet sker mot människans rätt att leva och hennes värdighet. Staten griper in där kyrkan rått. Miljontals aborter sker varje.

Senast är det finns en ny abortlag i New York som gör att det möjligt ett spädbarn kan aborteras senast vecka 24 dvs i 8:nde månaden. Lagar om rätt till dödshjälp kommer i länder.

Kön behöver inte längre vara biologiskt bundet. Man och kvinna är från början två skapelseprinciper.

Mannen som fadern ger liv. Kvinnan som modern föder liv. Denna symbios gäller i natur och kosmos. Solen ger liv i ljus och jorden föder växtlighet.

Jungfru Maria uppenbarelse i San Francisco de Quito, Equador, 1634, 

“I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament.

Tyskland är det första europeiska land som inför ett juridiskt tredje kön. Regeringen och parlamentets underhus har redan godkänt den nya lagen och under fredagen gick överhuset på samma linje och röstade för.

Den nya lagen innebär att föräldrar till barn med oklar könsidentitet inte behöver välja mellan könsbestämningarna kvinna och man till sitt barn. I Maryland i USA kan föräldrar få tillstånd att fostra ett barn till att vara en kvinna eller man redan från start.

Förändringarna i naturen är så omfattande. Arter hotas. Däggdjur, skog, växter, bin och insekter hotas av att marknadslagen överordnas naturlagar för vinstjaktens ändamål

Kyrkoråden i Svenska kyrkan består av politiska ombud. Kristendomen anpassas för var vad det moderna samhället kräver. 

Sekulär tid förvandlar sant till falskt och ont blir gott. Vi är i en synnerligen viktig tid.

Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, “Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!

 

“Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.”

 

Framför oss finns en ny tid när den gamla är borta. Alla kommer att får erfara Gud. Det skall ske få sig själva i Guds ögon och ångra sig. När vet ingen, men det kommer att ske. Ångra innan det är försent.

Addressing New York’s New Abortion Law

 

Det här inlägget postades i Bibeln, Europa, Informationssamhället, Internationalism, Kalla kriget, Krig, Kristendom, Kyrkan, Makt, Människan och värdet, Marknadspolitik, Materialism, NVO, Okategoriserade, Petrus, Sekterism. Bokmärk permalänken.