SANT LIV I GUD:S EKUMENISKA PILGRIMSFÄRD TILL GREKLAND 2019

“En upptäcktsfärd i de heligas land”

Pilgrimsresa som äger rum den 26 oktober – 3 november 2019, och går till Grekland. En inbjudan av Vassula Rydén arrangerad av föreningen True Life in God. Det blir besök både på kyrkliga och arkeologiskt intressanta platser i Aten, inlandet och i den grekiska övärlden. Boendet blir på ett hotell i Marathon Bay, Attica.

Vi uppmanar dig att se videon nedan som visar några av platser som vi kommer att besöka:

Vi ses i Grekland!

Guds välsignelse till er alla!

Vad är är Sant Liv i Gud? En påminnelsen om vad Bibeln säger och hur profetian går i uppfyllelse. Gud är barmhärtig och vill rädda varje själ.

Kristus talar rakt in i vår tid och ger oss genom Vassula Rydén Guds personliga fredsverk sedan 1986. Kärleksbrev till oss alla. Handskrivna brev.

Guds hand leder Vassulas. ar arna skildrar två olika handstilar som skildrar en dialog med frågor och svar.

En är majestätisk. Den andra tillhör Vassula. Guds ljus och närvaro i henne på ett inre plan. Ibland ser Vassula Jesus eller Maria. Jesus har bl.a. blå ögon

Gud kallar sitt Guds folk nu världen över. Vår andliga förening med Kristus själv. Guds andra ankomst skall ske.Nya budskap kommer än idag. Pilgrimsfärden är den 12:e i ordningen och är arrangerad av föreningen “True Life in God.”

Vår Pilgrimsfärd tar oss på en unik andlig rundtur på de mest historiskt signifikanta och heliga kristna platserna på Greklands fastland, som Aten, Korint, Mykene, Delphi, Naflpio, Epidaurus och kända kloster i Meteora och Hosios Loukas kloster i Viotia.

Vi kommer också att njuta av en dagars kryssningstur till två vackra öar vid det kristallblå vattnet i Saroniska havet.

Registrering är nu öppen – vänligen registrera dig på:

www.tlig.net/greece

Frågor till: pilgrimage@tlig.org

Villkor för registrering

Se webbplatsens registreringssida för fullständiga villkor

Eftersom hotellet har gett oss ett begränsat antal rum kommer prioritet att ges till dem som registrerar sig tidigt och betalar vid sin registrering.

Vi uppmanas att lämna den slutgiltiga förteckningen över registranter till hotellet två och en halv månad före själva pilgrimsfärden

Priserna

Dubbelrum (per person): 995 euro / US $ 1130
Enkelrum: 1350 euro / 1530 USD
Barn 0-2.99yr: GRATIS
Barn 3-11,99 år: 450euros / 510 dollar

Ovanstående priser inkluderar: boende, helpension (frukost,
lunch, middag), en dag Kryssning, transfer till och från Aten International Airport (Eleftherios Venizelos), professionella värdinnor och guider, utflykter och transport.

Priset inkluderar inte: flyg till och från Aten, extras hos
Hotell, reseförsäkring, viseringskostnader, tips.

Hur började det

Ja det började när Vassula Ryden fick erfara sin skyddsängel Daniel 1985 att Gud förberedde henne för en stor mission i världen. Kristus vill samla sitt folk. Gud skänker en väldig  barmhärtighet till den som vill följa honom. Han önskar att alla är förberedda. Hans andra ankomst är nära i vår livstid för att rädda själar till evig liv.

Men många går i fel riktning i en villfarelse bortom sanningen. Den sanna vägen Kristus gav oss på jorden.

Kristus gav sitt liv för oss på Korset och segrade över dödsmakten. Den gamla människa dör med Kristus på Korset. Jesus är nu den sanna människan med Gud men också i sig en sann Gud. . Endast Gud finns kvar i oss när vi går ur tiden.

Kyrkan instiftades för att samla Guds folket till att blir ett folk med Gud. Kristi kyrka för alla. Kyrkans enhet är det central motivet med en gemensam Påsk. Den nya evangelisering.

Nyligen översatta budskap

“Varje god och generös handling i kärlek räknas i Mina Ögon; på Min Dag kommer Jag att bedöma varje själ, granska alla deras handlingar och vad de bär i sitt hjärta; Jag gläder Mig över själar som visar Mig uppskattning, och som kommer ihåg att tacka Mig inte bara genom böner utan även genom kärleksfulla handlingar…Detta påminner mig om de tio leprasjuka som Du botade men bara en vände tillbaka för att tacka Dig, eller hur?

Ja, du har läst i Skriften om när Jag var på väg till Jerusalem, där fanns tio leprasjuka som väntade på Mig; de ropade på Mig eftersom de inte vågade komma nära Mig på grund av sin sjukdom; när jag såg dem ropade jag tillbaka till dem att skynda till prästerna för att visa upp sig; innerst inne visste de att de skulle helas på vägen dit; men, ingen utom en brydde sig om att komma tillbaka och tacka Mig, det var en Samarit som visade sin uppskattning genom att lovprisa Gud och falla ned framför Mina Fötter….”
(Ur den 3/2 2016)

6 nya budskap utlagda, alla från 2016.
Läs på hemsidan:
3/2
…. Min Vassula, redan från födseln är alla kallade att få en vision av Gud, deras Skapare! men få är de som följer den väg som Jag har stakat ut åt dem; om de vänder sig bort från Mig, till Min stora bedrövelse och smärta, hur ska de då kunna lära känna Mig och älska Mig? Jag kallar ständigt till ånger; en handling som renar deras hjärtan till att födas på nytt i Mig; Jag vill förenas med deras själ och omvända den till ljus; du frågar hur man kan omvända dem; har du glömt hur? lyssna noga! genom böner… genom kärleksfulla handlingar, genom stor ånger, genom den offerkärlek som erbjuds dem! genom Rosenkransen! och genom många ’Kyrie eleison’ så att Jag kan visa Min Barmhärtighet mot dem, genom Min Nåd kommer deras förhärdade hjärtan att mjukna…
9/2

Vassula, har du rätt att vara otålig?

ondskan brer ut sig, vi blir förföljda;

skall Jag redan nu radera ut livet på tre tredjedelar av jordens innevånare från jordens yta för att uppslukas i Min Eld? eller skall jag hellre avvakta?

Herre, ser Du några som helst tecken från oss att avsäga oss våra synder och ångra oss?

Jag håller tillbaka Min vrede,

hänger den på en skör tråd?

nej, den hänger på de hjärtan som ångestfullt ber för världens omvändelse och som erbjuder Mig offer av kärlek; och som följer Mina Blodstänkta Fotspår; dessa själar har överlämnat sig själva helt och hållet, till både kropp och själ, för sina landsmäns välmående och för omvändelsens skull; Jag skall besöka er snart, men att skicka en för tidig Dom kommer inte att vara bra för någon; emellertid, Min Dom genom Eld är inte långt borta; Jag har inte lagt Min Dom på hyllan! Min Dom kommer att frigöras; du förstår Vassula, människans hängivenhet är begränsad, så även tålamodet, båda räcker inte längre än till den egna sfären, men min medkänsla omfattar allt som lever; mod! tålamod! det kommer du inte att må dåligt av!

Herre, skapa fred i världen, skapa enhet i Ditt Hus och försoning;

se, för Mitt Heliga Namns skull skall Jag sammanföra det Östra Huset med det Västra Huset; har Jag inte sagt dig det förut?1Jag har sagt dig att du kan räkna dig själv som välsignad för snart kommer Min Fader att göra ett mirakel inför dem som söker enhet, en seger som aldrig tidigare uppnåtts; det är resultatet, dotter, av de hjärtan som uppriktigt bett om enhet, ja! Guds ynnest ska snart visa sig….

därefter skall Mina Murar återuppbyggas, uppresas på samma sätt som de var en gång, och du, Mitt lilla skott från det Östra Huset, stå fast, var som en diamant innefattad i Min Krona; ingen kan vara mer sann i sitt ord än Jag, Jesus Kristus, som är Sanningen; Dela Min Vänskap och var inte som ett hinder mellan dig och Mig; Jag gläder Mig i din närhet till Mig; hedra Mig och fortsätt vara trogen din mission att påminna länder om Min överflödande Kärlek, Min oändliga Nåd, och Min Ömhet; förhärliga Mig…

bed och älska Mig; Jag, Jesus är allt du behöver; ic

12/2

 

…. frihet finns att få i Anden; Jag kallar alla människor till Mig; Jag kallar till ånger först; Jag kallar på dem för att dricka av Livets Källa! Välsignad är den själ som har kommit att älska Mig; var lycklig Min Vassula, tveka aldrig att komma och be, min älskade, känn smärtan, kom då till Mig, i alla tider, arbeta för Mig med glädje, med frid och Kärlek;

Herre, min Formare, och Skapare, ha förbarmande med mig…

Jag nekar aldrig en ångerfull själ; Jag vill lyssna till alla era böner om de följer Min Vilja; väx i Min Kärlek, dotter, Jag Jahve, välsignar dig;

1/7
….

öppna ditt hjärta, barn, gör rum för Min Helighet och utrusta dig med Min Styrka, din mission är smord av Oss; 1därför, sjung Min Kärlekshymn för världen, visa Min Kärlek för mänskligheten; säg dem att Jag, Jahve, har böjt Mig ned hela vägen från Himlen, från Min Tron, för att nå er alla och för att vara bland er alla; Min räddning ges helt fritt till er;

…. idag, i er tid, leder jag er generation med Nåd, skänker er eviga välsignelser; se hur Jag gör Mina Vägar kända för er, genom Visheten undervisar Jag om Min Stig, och som vägskyltar har Jag placerat Mina Änglar vid varje vägskäl för att leda er till Mig, till Sanningen, så att ni tillber Mig i Sanning; då Jag, i Min tur, skapar ett nytt hjärta i er; var lycklig, dotter, och be oavbrutet; utför dina sysslor, och glöm aldrig Min Närvaro!

8/7

Mitt Ord säger att Min Mystiska Kropp är En!

Min Vassula, du ger Mig ära när du söker Mig; Jag är din Frälsare och Min Kärlek har fört Mig till jorden för att återlösa er alla; Jag är alltigenom förlåtelse och Mina Budskap till er handlar om förlåtelse; det är därför, när Jag förlåtit er, ni får djärvheten att nalkas Mig med intima samtal, med förtroende, med ett barns tro, i vetskap om att Jag aldrig kommer att skada er, eller fördöma er, tvärtom får Jag er att känna Min totala Kärlek och den glädje Jag har över att slutligen ha dragit er in i Mitt Hjärta! där arbetar Min Kraft i er, för att Mina Budskap skall tala genom er, detta har blivit givet till er som en nådegåva; det spelar ingen roll för Mig att ni är de minsta av alla Mina helgon, Min Makt lyfte upp er och höll er kvar genom nåd;

när Jag kallade dig, fick jag dig att förstå att Min Kropp är En, och om en Helig Ande; att Jag är En, att det finns En Tro, Ett Dop och att Gud är Fader till allt, över allt, genom allt och inom alla, detta skall upphöjas och behållas på det viset; lilla barn, att du förstår att enheten är Min mission, den skall göra Mig fullständigt lycklig och ärad och röra vid Mitt Hjärta på djupet; anledningen är att enhet får hela världen att leva i fred, och inte bara det, utöver det vill Jag leda hela världen till att se Mig som

Kristus…

som blivit sänd av Gud; eller hur?

Är den enhet som Du vill ha en sammanjämkning av alla Kyrkor? Utom att deras regler att förbjuda medlemmar från andra Kyrkor att ta emot Dig i Eukaristin? Eller är den enhet Du vill ha att samla alla präster från olika kyrkor och fira Eukaristin kring ett Altare?

Vassula, allt står skrivet i Skriften; det står skrivet i Mitt Ord att Min Mystiska kropp är En! Ingen ska säga till någon annan, ’gå, jag behöver inte dig’ eller ’gå, du tillhör inte denna Kyrka,’ det är som att säga till dem: ’gå, du tillhör inte den Mystiska Kroppen’, ögat kan inte säga till handen att den inte är behövd eller att den inte tillhör denna Kropp, den Enade Kroppen; därför blir Mitt svar på din fråga följande:

en fullkomlig enhet inträder när alla herdar, oavsett vilket kyrkosamfund de tillhör, samlas kring ett Altare och koncelebrerar tillsammans… men så länge som Kärlek saknas i dem har de inte denna strävan, på grund av rädsla, rivalitet, fördomar, stolthet och liknande, kommer Min Kropp att vara splittrad och världen att fortsätta att lida och förkasta fred och förkasta Min Kärleks Lag, medan de lätt tas i anspråk av all ondskans mörka krafter som finns inom dem; därför, om någon hävdar att han är inspirerad och har tilltro men ändå inte känner igen Mig, Herren, som vill ha enhet och att det är Jag som talar… blir det ingen fred…

ja, det finns många som inte verkar känna igen Mig över huvud taget; Jag Är med dig på detta vis, därför att Jag har valt det, och Jag behöver inte auktoritet, råd eller tillstånd från någon av Mina varelser; Jag har kommit för att bygga upp Min Kyrkas ruiner, genom svaghet, för i den fungerar Min Makt som bäst! Kärleken är nära dig, så, Vassula, förminska inte din önskan att vara med Mig, fortsätt tjäna Mig och Jag skall ge dig styrka att utmana denna slumrande generation… ic

3/8

Att älska Mig leder dig till ständig bön

3 augusti 2016

Jag Är, älskade själ; i din generation är det få som ber, ännu färre kommer för att ångra sig; en del bland dina vänner fortsätter fråga dig: ”vill Jahve, vår Fader, fortfarande inte låta sig bevekas? tänker Han fortfarande kalla ned en eld över oss som straff?;

som aldrig förr i historien har Jag, här och nu, uppfyllt denna generation med Min Helige Ande, Nådens Helige Ande, för att förnya er genom Min Kallelse; för att påminna er om er sanna härkomst; Jag har gett folk över hela världen visioner om Min Härlighet, och att Jag Är den Jag Är; från var och en har Jag bett om gottgörelser, Jag har bett om självutgivande kärlek men mycket få har svarat Mig; mycket få;

Jag ser från ovan hur många vissnar bort som träd som inte vattnats ordentligt; Jag ser hur världen förvildas, torkar ut, och de vackra träden, som Jag planterat, fulla med grönt bladverk och dignande med frukt som mättar alla, ligger nu som skräp; Jag hör hårda röster som ursinnigt ropar ut: ”Gud har ingen makt över oss,” samtidigt som de aldrig skulle tillstå sitt elände; de upptäcker inte att deras grenverk håller på att torka ut, smulas sönder som pergament; man tycker att detta skulle väcka till eftertanke och erkännande att de förstör sig själva med sin självdestruktiva fåfänga, och då besluta sig för att kliva ned från sina höga hästar som de placerat sig på och erkänna att utan Mig finns det inget liv; men nej, djävulen hemsöker dem och driver på, ännu mer angelägen än tidigare att fortsätta vara upproriska mot Mig;

Jag är här och ger er tecken, Vassula, för att återupprätta alla; Jag sänder er Heliga Moder till er för att på nytt lära er det fundamentala om Min Lag, för att påminna er alla att ni inte är ensamma, och att livet här på jorden bara är som en skugga som inte varar för evigt; ni dör bara en gång och efter det kommer domen; ska Jag hugga ned de förtorkade träden? hugga av deras grenar? eller bränna ner dem? eller ska Min Hand dra upp dem med rötterna;

älskade själ, som Jag håller så kär, för dem som älskar Mig och för dem som aldrig upphört att törsta efter Mig, ska Jag skära ned dem och hugga av dem grenarna, och sedan vill Jag vattna dem med Himmelsk dagg, och de som en gång grävde en vanärans grav åt sig själva kommer att bli räddade av Min Närvaro;

hör Mig: Jag är känd för att vara Nådefull och känd för att överse med elände och uselhet, men Jag vill att denna generation bevisar sin goda vilja för Mig, då vill Jag förlåta dem, fylla deras bord och bli deras Allt;

har ni inte läst: ’Herrens Blick vakar över dem som älskar Honom, Han är deras mäktiga sköld och deras kraftfulla stöd, deras skydd mot hettan och ger skugga i middagssolen och den som bevarar dem från att snubbla och falla. Han förnyar anden och ger ögonen ljus, Han ger läkedom, liv och välsignelse;’1akta dig för frestelser; du frågar dig, ’hur ska jag kunna skydda mig själv från frestelser? jag är som alla andra, en dödlig människa, svag i anden,’ Mitt svar på det är att vara i ständig bön, be utan uppehåll, genom att åtrå Mig, törsta efter Mig och längta efter Mig; detta är Mitt svar:

lär dig att älska,
att älska är din nyckel till Himmelriket;
kärleken till Mig leder dig till oavlåtlig bön;
kärlekens återkomst leder till Mitt Rike på jorden,
till underverk från skyn och frid bland alla innevånarna;
en jämbördig kärlek övervinner döden;
kärleken dör aldrig,
kärleken lär dig förstå Mig, din Gud, och erkänna Mig som den Högste;

eftersom Jag älskar er alla väldigt mycket och ni är så värdefulla i Mina Ögon, ska ni också älska varandra eftersom Min Ande bor i var och en av er; en del av er lever med rädsla, varför? om er kärlek fullkomnas, då kan det inte finnas någon rädsla i er, därför att rädsla betyder att dina tvivel får dig att känna skuld och frukta Min vrede, Min eld och Min Dom; rena dig från synd, och tillåt Min Ande att vara din glädje, din Heliga Följeslagare, dina fötters Lykta och den Enda som kan få dig att vinna Min Vänskap; Mina Ord, kära själ, är för dig, så att du lär dig att undvika överträdelser; varje människa har getts den Helige Ande, för en god saks skull; det är Han som ger dig sann Kunskap, uppfyller och genomtränger allt;

svaga släkte, sliten av synd, som styr världen mot kaos, lösgör dig och ändra ditt liv; kom inte och säg att Rättvisans Ljus aldrig har närmat sig dig, har undvikit dig, eller inte brytt sig om dig; vill du att Jag ska tro att ditt hopp är som agnarna, spridda för vinden? eller som fint stoft svept av stormen ut till havs? lyssna, släkte, det finns fortfarande tid och Jag kan mjukna totalt om ni tillstår er skuld och ångrar er, därför kan ingen säga att Jag, Gud, inte kan bevekas, vilken människa kan känna Mina Intentioner på djupet, leker de Gud?

idag säger Jag dig att, alla dem som har funnit skydd hos Mig och motstått skrämmande demoner, samt förblivit lojala mot Mig, kommer att lysa som ljus i denna mörka värld och leda många själar till Mig, med Korset i ena handen och Rosenkransen i den andra kommer de att vara pelare av ljus, en kontrast till mörkret; därför, Mitt barn, berätta för denna generation, när du vittnar vid deras sammankomster, att Jag, Gud, deras Fader, som är er Skapare, lade Min Krona åt sidan och inför Mina änglar skyndade ned från Himlarna, från Min Kungliga Tron rakt in i hjärtat på en fördömd generation, främmande inför Mitt Ord, för att påminna dem om att Jag födde dem och att de är ben av Mina ben, kött av Mitt kött, och om deras hopp är ute, deras handlingar ofruktbara, livet förtvivlat och olyckligt, så beror det på att de har övergett Mig;

Vassula, se på Mitt folk och tyck synd om deras öde; många begriper inget, inte heller kan de få in i sitt huvud att denna tid, den Yttersta Tiden, är en speciell tid av Nåd och Barmhärtighet som väntar varje enskild individ på jorden ; be för syndarna, be för dem som medvetet hållt sig borta från Sanningen; tala om för dem, påminn dem om att alla bara är en skugga som kommer att försvinna från denna jord; knappt född upphör de att finnas till, men deras själ kommer aldrig att dö; Jag älskar er alla;

Det här inlägget postades i SLiG. Bokmärk permalänken.