DEN MODERNA KULTURENS LIVSORDNING?

Vår tids kultur och frihet, i vad som kallas postmodernism, innehåller upplösningar  av livets kärnvärden. Vi kan se det på film med rätten att döda eller när en maskinvärld tar över våra livsvillkor.

Läkarstöd för självmord erbjuds på vissa ställen. Patienten trycker på en POD för att avsluta sitt liv. Även aktiv dödshjälp av läkare utvecklas. Organisationer finns för rätten att dö som “The World Federation of Right to Die Societies”.

Vad gäller rätt till sitt liv?

För dem som aldrig blev födda. Vad gäller vår natur som ställs under nya lagar. Marknadens lagar Är detta utveckling eller en avveckling?  Vår tids frågor är stora.
Vad är sanning och vad är villfarelse?

Parlamentariker kan inte eller vill inget göra. Sanning blir det “politiskt korrekta”. Medier blir tidens megafoner. En fördold makt verkar för att förblinda verkligheten.

Europa bildades en gång ur de kristna grunderna och om en vision en kristen kultur för fred och gemenskap för folken. Sverige bestod i början av många folk

Rätt att få leva eller dö glider nu över till lagstiftarna myndigheternas händer. Att försvara liv är inte längre det primära. En ateistisk hållning upplöser nödvändigheten av livets ursprung och hela vår existens tillblivelse.

Assistans för att dö är nu en modell som utvecklas i väst inkluderar både vad som har kallats läkarstödda “självmord” och frivillig aktiv dödshjälp – eutanasi.

Läkarstödda självmord medför att dödliga medel är tillgängliga för patienten att användas vid en tidpunkt då patienten själv väljer att avsluta sitt liv. Han genom att trycka knappen på POD för att avlida.

Däremot innebär frivillig aktiv dödshjälp att läkaren tar en aktiv roll för att utföra patientens begäran att få dö i förtid och brukar innefatta intravenös leverans av en dödlig substans.

Människors värde reduceras inte bara till att bli en kostnadsfaktor eller till bli ett medel en vinstalstring utan även vad som gör oss att vara människor. Vad är nu mänskligt eller omänskligt? I detta ligger det är som är en handling mot omvärlden. En skapad handling till gagn eller skada.

Begreppet man och kvinna är under upplösning. Biologiska kön ersättas med en förening av valfria kön. Tredje könet är ett begrepp som avser individer som inte vill kategoriseras som man eller kvinna utan som intersex.

Äktenskapet för den biologiska familjen som gällt i tusentals år stöps nu om. Ett barn kan nu kalla två män eller två kvinnor för deras pappa resp mamma.  Nu gäller pronomenet hen.

Kan tanken om människan som en utväxt i kvinnan vara korrekt??? Vågar vi ställa den frågan?

Är växterna, blommorna eller träden en utväxt ur jorden?

Inget växer utan att det finns ett frö som är bestämd att bli ett äppelträd eller ett päronträd. Allt liv bär ett frö till det den ska bli.

Men även naturen ställs under nya lagar. Den fria marknadslagarna ersätter naturlagar för jordens livssystem. Varje år skövlas flera miljoner hektar regnskog och många arter riskerar att utrotas för att ge vinsterna.

Mål har blivit pengar och vinster medan människor, nationer och jorden blir i ny tid ett förbrukningsmedel. Denna helomvändning sker efter Andra världskriget i det som danat globalisering och monopol.

Utan solen finns inget liv. Ljuset ger liv och jorden föder liv. Solen och jord verkar i en samverkan – som ett par.

Det förhållande gäller även människan. Det gäller mannen som fadern och kvinna som modern. Den nya människa tar boning i en kropp genom sin biologiska pappa och mamma.

Den människa som tar sin boning i moderlivet är en själ som inte kommer från jorden utan från livet har sitt ursprung och hem i himlen. Hon föds med ande. Ande av och med Gud. Under ett mycket kort ögonblick fick själen se Gud.

Vi bär Gud i oss som vår ande. Ande är vår enhet med Gud. Alla är vi då förenade med varandra och med Gud. Sammanväxta med det enda goda och med frälsningen.

Varje människa bär så en odödlig själ som gör henne till vara en människa. Då kommer vi inte från jorden men vi lever här för att växa i kärlek och göra det vi var ämnade för att göra och så nå fram till vårt verkliga hem som finns efter jordelivet. Hem till det utlovade löfteslandet.

Målet är Gud själv och att urskilja sann väg från villfarelse här på jorden. Utföra den goda viljan.

Även i motgångarna. Lidandet är ett Kors för alla tillsammans med Kristus som bar det stora för mänskligheten. Kristi uppståndelsen upphöjer Honom och oss i andens förening.

Om kärleken fullständigt fördriver rädslan, förvandlas fruktan till kärlek. Det kan vi se apostlarna och martyrerna.

Fysisk död är att vi lämnar kroppen och alla våra ägodelar. Kvar är dopets vatten, själen och trons förankring i Kristus som levde för oss

Vi kan se detta genom hela den kristna historien hur apostlarna och martyren aldrig fruktade döden. De såg sin verkliga födelse i Himlen.

Vissa människor har fått erfara det stora ljuset i en klinisk död. De kan återvända till jorden som förändrade allt för dem.

Kristus gick vägen. Kom från höjden. Kom från där hela existensen har sitt ursprung. Från Fadern i himlen. Kristus gav Ordet till för det sanna liv. Om människans mål att finna Gud i oss.

Jesus botade många. Lät sig dödas för att kunna uppstå. Segrade så över dödsmakten. Kristus som frälsaren tar med sig de själar till Himlen som tror på Honom.

Kyrkan finns för alla tider som ger oss Livets bröd och kalk i Mässan/Nattvarden i Guds  förbund med mänskligheten. En nåd och barmhärtighet bortom vår mänskliga förmåga att förstå.

Angreppet är nu stort.

Satan finns som världens furste som sprider sin gifta rök in i alla hus. Vill fördärva människan och tron.

Den stora striden åder nu mellan gott och ont. Vår tid är värre än under den Romerska tidens våld mot de kristna.

Blod flyter som vatten. Kyrkan förföljs i världen. Kristna och kristendom förföljs och människor och familjer dödas brutalt.

Miljoner oskyldiga barn dödas redan i moderlivet. Fostret betraktas till att vara en utväxt i moderliv. Barnet är ingen människa förrän efter X veckor enligt en bioetiken. I Sverige gränsen för abort fram den 18:nde veckan.

Sverige har en av Europas mest liberala abortlagar. Antalet är stor bland tonårsflickor. Total ca 37 000 aborter varje år. Sedan 1974 är det gjorts 1,2 miljoner aborter.

Det finns två sorters aborter, medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, som görs fram till och med 12 graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus.

Kirurgisk abort får endast utföras på sjukhus eller kliniker med särskilt tillstånd och går till så att livmodern töms med en vakuumsug. Vid sena aborter efter tolfte graviditetsveckan görs en kombination av medicinsk abort och kirurgisk abort. Hur denna död upplevs kan vi inte föreställa oss.

Det ofödda barnet måste respekteras som en människa ända från befruktningen.

Skapelsen skall en gång befrias och nå den frihet som tillhör Guds barn.

Det här inlägget postades i Europa, Filosofi, Frihet, Informationskriget, Jesus Kristus., Kristendom, Kultur, Kunskapssamhället, Kyrkan, Liberal revolution, Liberalism, Makt, Människan, Människan och värdet, Marknadspolitik, Modernism, monopol, Opinionsbildning, Paradigm, Pengar, Postmodernism, Rättvisa, religion, Robotisering, Samhällsvision, sekulariseng, Skapelsen, Värderingar. Bokmärk permalänken.