EN NY HIMMEL OCH JORD SKALL KOMMA

Vi längtar efter fred men ingen kommer med den. Vi längtar efter rättvisa. Ingen kan längre hela oss.
 
Vi har haft ledare som försökte. Fd president John F Kennedy talade om rättvisa, och mänskliga rättigheter och lika värde oavsett hudfärg i samband med 60-talets rasoroligheter. Han talade om vikten av moral i samhället. Vem gör det idag, när pengar är målet???

Vi ser ideal som bryter ned människovärdet i det vi kallar för liberalism. En förnekelse om vem vi egentligen är.

 
Vi ser hur våldet bryter in i samhället. Vi ser en frihet som sker på andras bekostnad. Vi ser en ekonomi som plundrar jorden och människor i en skuldekonomi.
 
I himlarymderna råder den stora striden. Makter som inte är av kött och blod utan där har ondskans andemakter rått mot det goda.
 
Historien berättar att en gång tvättades jorden ren. Det fallna riket dränktes.
 
Ett dop i vatten skedde. En liten rest av människor, familj och natur räddades i en ark för en ny tid.
 
En duva flög ut över jorden. Kom tillbaka med en grön kvist. En framtidsbild. En vision.
 
Arken är funnen och den återfanns på Ararat som det var sagt. Gömt i lavamassor under lång tid Också förnekat idag som en verklig händelse.
 
Det är inte bara vatten som renar utan även Ande. Vattnet har en andlig innebörd i livet som livgivare.
 
Dopet är tecknet på att en människa tar emot Kristus. Vi är ämnade att leva ett i Honom och vara med Honom efter jordelivet.
 
Dopet sker i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Vi är döda för världen men Kristus uppstår vi genom Anden.
 
Gud sade till Johannes döpare : “Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande.” och han såg en en duva komma ned över Jesus och han blev Kristus, som tog och bar alla vår brister, misslyckande och synder och betalade allt med sitt Blod.
 
Med detta finns en seger över döden och för uppståndelsen. Frälsningen finns genom Anden. vattnet och blodet.
 
En ny tid skall komma med en Ny Himmel och en Ny Jord.
 
Ett ny Jerusalem som betyder fredens stad. Fred i och med oss med Gud. Kristus väckte döda men Kristus ska väcka nytt liv för människan.
 
Bakom det finns Ny Himmel och en Ny Jord som innehåller en ofattbar Nåd . Utan den finns ingen räddning.
 
Nåden är Korsets djupa hemlighet. Kristus är på återväg och säger detta den 29 aug. 1989 i True Life in Gud – ett liv som ett med Kristus. Ett sant liv tillsammans med Gud.

LÖFTET DEN 29 AUG 1989 AV JESUS KRISTUS I TRUE LIFE IN GOD:

Jag är Skördens Herre och eftersom du har bett om arbetare för att bärga denna rika Skörd, skall Jag sända medhjälpare till dig; kom närmare Mig nu, närma dig;

1Jag Är Uppståndelsen och Livet och Jag lovar er att Hängivenhetens Dag inte är långt borta nu; era döda skall återvända till livet igen och alla som ännu ligger under jord, begravda genom sina synder, skall Jag väcka till liv igen; Jag skall utbreda Mitt Rike och Jag skall förnya era länder som nu ligger ofruktsamma och är en sorglig syn; Jag skall upprepa dessa Ord ur Skriften: “glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, så glömmer Jag aldrig dig;” 2

Jag förbereder en Ny Himmel och en Ny Jord för er, och Kärleken skall återvända till er och leva bland återstoden av er som kärlek; och alla dessa döda kroppar som ni möter i varje gathörn, skall Jag låta uppstå;

och liksom burna av vinden skall Jag föra era herdar tillbaka till Nya Ängar och med herdestaven skall de föra Min hjord i bet som i forna dagar; för även om deras ondska smög sig in i Mitt Eget Hus och förledde många och trots att deras synder fick gudlösheten att breda ut sig över hela landet, är Jag beredd att förlåta och glömma och Min vrede skulle vika, som om den aldrig funnits, om de bara idag skulle inse sitt fel;

men, än idag är Mitt Heliga Hjärta nedbrutet av bristen på kärlek och genom de oräkneliga synder ert släkte begår, synder som har genomborrat Mitt Hjärta och fått Himlen att blygas, synder som besudlat Min Helgedom och vanhelgat Mitt Heliga Namn; och ändå, om ni bara visste hur Jag är redo att förlåta ert släktes brott bara genom en vänlig blick på Mig, ett ögonblick av ånger, en tveksamhetens suck, ett uns av omprövning; ett leende mot Mitt Heliga Ansikte och Jag skall förlåta och glömma, Jag skall inte ens se på Mina Sår; Jag skulle utplåna från Min åsyn alla era missgärningar och synder, om ni bara visade ett ögonblicks ånger; och hela Himlen skulle fira den gesten, för ert leende och er vänliga blick skulle tas emot som rökelse av Mig, och det ögonblicket av ånger skulle ljuda som en ny sång för Mig;

idag stiger Jag ned över er, full av Barmhärtighet, för att rädda er i Min Kärlek; Nådens Helige Ande kommer att vara som dimma och övertäcka hela jorden; sannerligen säger Jag er, Jag skall mångdubbla Mina Nådegåvor över er, Mitt Ord skall bli uppenbarat och många kommer att höra det, och Jag skall mångdubbla era visioner, så alla de som inte bryr sig om Min Nåds Helige Ande och försöker hålla Honom tillbaka endast spjärnar mot udden; alla deras ansträngningar kommer att vara förgäves, ty Jag, Herren, tänker låta er uppstå och Jag skall odla denna öken som ni lever i och låta oaser springa fram istället för era vilseledande hägringar;

Jag, er Gud, står framför er och frågar dem som ännu undertrycker Min Helige Ande detta: hur kommer det sig att ni inte kan tyda Tidens Tecken? hur kommer det sig att ni har beslutat att inte erkänna Mina Tecken och Mina Underverk? varför tystar ni ständigt Min Röst och förföljer Mina profeter? varför är ni rädda och varför så ivriga att utsläcka den lilla låga ni ser som lyser upp ert mörker? varför skyndar ni fram för att trampa ned och utplåna varje blomma som växer genom Min Nåd i er ödemark och torka? varför önskar ni Mig, er Gud, tyst och död? låt mig då påminna er om Vem Jag Är:

Jag Är Ordet och Levande
Jag skall Handla

medan Jag var på jorden, mångfaldigade Jag Mitt Bröd och Mina Fiskar och mättade en stor mängd människor, och när Mose gick genom öknen med tusentals, och inte hade någonting att äta, öppnade Himmelen sina Förråd och mättade dem alla med manna;

och så är det idag, eftersom förödelse råder över jorden och den inte förmår frambringa tillräckligt med Bröd för att livnära er, skall Jag, med Min Nåds Ande, mångfaldiga Mitt Bröd för att nära er, Mina älskade, ni som är utsvultna och försummade; i era dagar kallas detta: Utgjutandet av Min Helige Ande; ni kommer att livnäras direkt genom Mig, för Jag tänker fortsätta att mångfaldiga Mitt Bröd och inte lämna någon hungrig; ve dem som försöker hindra Mina barn från att komma till Mig i dessa Nådens tider! så öppna ert hjärta, ni som ännu tvivlar, inte ert förstånd;

Min undervisning är sund och helande; var inte rädda, tro med hjärtats enkelhet; döm inte och skymfa inte Mina änglar som är utsända av Mig med Min Ande; inte ens Ärkeängeln Mikael tillät sig att skymfa djävulen, när han diskuterade med honom om Mose döda kropp, allt han sade var: ”må Herren tillrättavisa dig”; 3

hoppas på Mig, Tro på Mig och Älska Mig; lev Heligt ty Jag är Helig; fasta och gör bot, ångra er och ge Mig er överlåtelse dagligen; överlämna er i Mina Händer så skall Jag göra er till levande pelare av ljus; be oavlåtligen, be med ert hjärta; ta emot Mig4i renhet så skall Mina nådegåvor flöda över er, kom vid tiden för tillbedjan och tillbe Mig, bekänn era många synder; behaga Mig, er Gud, och vandra med Mig; följ Mina föreskrifter och se varken åt höger eller vänster; var fullkomliga! var Min Himmel!

O skapelse, om du bara visste hur Jag, din Gud, älskar dig, så skulle du inte tveka att följa Mig i Mina Fotspår! varför söka tröst någon annanstans? Mitt Heliga Hjärta är balsam för era sår, Mitt Heliga Hjärta är ert Hem; Mina Ögon vilar på er alla;

Jag välsignar var och en av er; Jag välsignar era familjer; Jag välsignar alla dem som läser detta Budskap och lämnar Min Kärleks Suck på er panna, Kärleken älskar er alla;

var ett;

Det här inlägget postades i Fred, Frihet, Globalisering, Gudsbevis, Hedendom, Historia, Jesus Kristus., Kärlek, Krig, Kristendom, Liberalism, Makt, Människan, Mirakler, Noak, NVO, Ny tid, Okategoriserade, SLiG. Bokmärk permalänken.