EGOTS FULLMAKT

Människan är skapad och född med fria vilja. Hon kan sätta mål och skapa nytt. Hon är en självständig varelse. Om inte då vore människan en robot. Frivilligt kan hon söka Gud och vinna livet.

Det skiljer henne från djuren som är bestämda för sin uppgift i naturen. Gräsätarna gör sitt och rovdjuren har sin uppgift.

Människan lever i valet i mellan gör det goda eller det onda. Hon skulle ärva jorden, förvalta och råda över den.

Fallet för människan  innebar att hon valde kunskapens väg istället för livets väg.  En skilsmässa med skapelsen och Skaparen. Hon valde sin egna gudar som vägledare. Stumma och döda gudar. Människans ego tar vid i självintressen och begär. Ett slaveri där frihet förloras

Idag kan vi se vad som skett i världen med nya läror. En dödskultur har utvecklas istället för en livskultur. Världens furste skildrar Kriget och dödens furste,

Gud övergav oss aldrig. Olika förbund gällde. Med Exodus ser vi israeliterna offrade djur på altaret. Varför då? I forna Egyptens dyrkades djur som halvgudar. Genom detta offer var Gud större än alla andra gudar. Det var också ett offer av det bästa människan kunde ge.

När Jesus föddes som människa på jorden, gjorde han sig sig själv till offer. Gav sitt liv i Kärlek så att människan skulle räddas för det tillkommande livet. Den gamla människan med egot dog. Jesus var som en människa men helt utan synd.

Med uppståndelsen finns den nya människan och den nye Adam. Hans moder Maria är den nya Eva. Fallet är återupprättat. Han skall komma åter som Fredens furste

  • Jag har gett er alla frihet och egen vilja; om ni tror och erbjuder Mig er vilja, och överlämnar er till Mig, så skall Jag stiga in i ert hjärta och bota er; Jag skall inte stiga in med våld; Jag står vid deras dörr och väntar på att de skall öppna den och välkomna Mig in. Jesus den 18 aug 1988

Vi behöver inte var fullkomliga och perfekta säger Jesus den 19 aug 1988

  • stöd dig mot Mig, Jag skall ge även till de mest eländiga; Jag är en Avgrund av Barmhärtighet, men till Min sorg har många av er glömt hurdan Jag verkligen är; Jag är inte en partisk Gud, Jag är Rättvis; och Jag ger även till de mest syndiga av er;
  • ge Mig din kärlek och även om den ibland är ljum, så skall Jag ta emot den; ge Mig din kärlek och Jag skall fullkomna den i Min Gudomlighet; kom till Mig som nu, utan egenintressen och ge Mig din kärlek; vänta inte på att bli fullkomlig för att kunna ge Mig din kärlek
  • vänta inte på att bli ett helgon för att ge Mig din kärlek; kom som du är, med alla dina brister, så skall Jag i Min Renhet förvandla din kärlek till en ren kärlek, som återspeglas på dig ovanifrån; lilla själ, Jag skall försköna allt som du ger Mig, så kom till Mig som du är och ge Mig din kärlek, denna kärlek som saknas bland så många!

Vår tid här på jorden är så fundamental viktig framtid. Jesus varnar för vad som gäller för många. Ett mörker utan Guds närvaro.

  • Själ! om du bara visste hur många själar som nu lider i skärselden … befria dem ur skärselden så att de kan komma till Mig; de längtar efter att vara med Mig, men kan inte på grund av sin fläckade själ; befria dem genom böner och offer;…
  • befria dem genom kärleksgärningar; befria dem genom att dela Mina lidanden; Vassula, dessa själar hungrar efter Mig och efter att vara förenade med Mig igen och för evigt

Skärselden finns för en rening av själen

  • Jag har befriat deras själ från deras kropp, Jag har visat dem Mitt Heliga Ansikte för ett enda ögonblick, och i detta ögonblick, inför Mig i Min Renhet och Mitt Ljus, utan slöja för sina ögon, såg de omedelbart Sanningen ansikte mot ansikte, och förstod hur fläckad av synd deras själ är; och trots deras brinnande längtan att få falla i Min öppna famn1 och följa Mig, förstår de att detta är omöjligt innan deras själ har renats; så med en genomträngande smärta av sorg faller de tillbaka och förbereder sig för reningen; detta gör ont och bränner dem obeskrivligt, eftersom de inte kan se Mig, Min frånvaro brinner i dem, och orsaken till deras största lidande i skärselden är Min Frånvaro; de genomgår även andra sorters lidanden, med eld, beroende på deras synder;
Det här inlägget postades i Förlåtelse, Förnyelse, Jesus Kristus., Kärlek, Maffia, Sät, Skärseldem, skärt, SLiG. Bokmärk permalänken.