PROFETIOR, UPPENBARELSER OCH MIRAKLER I VÅR TID

Det finns en historia som inte nått fram till människor. Den mörkas i vår tidsålder. Kort sagt har en revolution pågått i världen sedan 1000-talets början efter Kristi födelse. Källor finns här och om några viktiga Maria-tilldragelser inför folk och enskilda. Ja även inför barn som förmedlat vad Gud söker, vill och varnar för.
Se http://uppenbar.info

Som vägledning för folk i olika länder och kulturer har Jungfru Maria uppenbarats sig världen över. Hon grundat kyrkor som i Guadalope 1531.

Mindre än 20 år senare har 9 miljoner invånare omvänt sig till kristen tro i detta land, där man i århundraden bedrivit mångguderi och offer av människor.

Jungfru Maria uppenbarelse i San Francisco de Quito, Equador, 1634, berättar för moder Marianna om det 20.nde århundradet och talar om den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

– “I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament.

I La Salette i Frankrike 1846 kom Maria i en svår tid när kommunismens tid är på väg. Hon talar om framtiden. En förbrytelser kommer att ske mot jorden, som förändrar årstiderna och jordens rytm.

Uppenbarelsen i Fatima 1917 i Portugal sker när Första världskriget på går. Människor söker fred i en så blodig tid. Utan fred med Gud går det inte. Ingen på jorden är rik att förta ofriden utan Gud allena

Hon kallar människor och talar om att Hennes son Jesus kallar alla i denna tid som innehåller den mörka tidens avslut.

Kristi återkomst är nära i vår tid. Världens furste och fördärvarna störtas. Allt skall se oväntat. En fredsepok skall begynna med Kristus. Vår tid idag är en tid i Nåd. Kristus vill att ingen ska går förlorad. Kom som du är. Vänd om. Kom.

Jesus dog för oss för att ge oss liv och älskar även syndare. På Korset förlät han rövaren.

Ett av många himlafenomen i Medjugorje.

… för Mitt heliga Namns skull, visar Jag er Människosonens tecken i skyn, fullt synligt för alla
– är detta himmelska baner inte nog för er?

Jesus den 12 april 1994 i budskapen Sant Liv I Gud och Matt 24:30

Fatima, Garabandal och Medjugorje är 1900-talets stora Maria-uppenbarelser. Från tid till tid har Jungfru Maria kommit till olika platser i världen. Ca 400 profetiska uppenbarelser är kända. Hon kommer som vägvisare. Platser vördas och kyrkor byggs. Medjugorje har pågått sedan 1981. Milljoner har rest hit. Många mirakler har skett och måga har botats från svåra sjukdomar. Samtidigt kommer Jesus Kristi kärleksbudskap till mänskligheten 1985 om True Life in God som är översatt till mer än 40 språk. Flera förutsägelser har nu besannats som kommunismens fall 1989.

Vi lever i en extraordinär tid.

Ett av många himlafenomen i Medjugorje.

… för Mitt heliga Namns skull, visar Jag er Människosonens tecken i skyn, fullt synligt för alla
– är detta himmelska baner inte nog för er?

Jesus den 12 april 1994 i budskapen Sant Liv I Gud och Matt 24:30

” … var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud;
vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn.”

Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995 i budskapen
Sant Liv i Gud

Det här inlägget postades i Bibeln, Bön, Europa, Finanskrisen, Framtid, Frankrike, Fred, Garabandal, Globalisering, Gudsbevis, Historia, Jesus Kristus., Klimatförändring, Kristendom, Människan, Maria, Marx, Mirakler, Modernism, Ny tid, Påsken, Profetior, religion, ryska revolutionen, Samhälle, SLiG. Bokmärk permalänken.