ORDET SOM BLEV EN MÄNNISKA. ORDET SOM VAR BEGYNNELSEN

Vid en mässa tog en munk i Ungern ett foto av Eukaristin (Nattvarden) när prästen lyfter upp den välsignade Hostian (Brödet).

När han sedan såg fotot fick han istället se Jesubarnet. Bilden handlar om en 5-årig liten Jesus i nattbönen.

Jesus sade senare till munken: “Jag lovar att skicka mina välsignelser och frid till alla hem där denna bild kan hittas.“

Ordet som skapat allt tog boning hos oss som en människa. Den förstfödde. i hela skapelsen Den nya människan föddes här. Guds ende son. Fredens furste. I himlen finns inga regioner. Endast sanningen finns som är ursprunget.

Genom Honom skulle mänskligheten pånyttfödas. Vad världen aldrig sett är Han har berett frälsning av folket. Han kom som en Människoson att leva bland folket såsom de men förlösa allt för dem som ett felfritt Offer som bar allt på sig.

Genom Honom som är Livet skall all synd och död tas bort. Tar bort vårt slavok. . Kastar  alla synder i havets djup En ny människa med en ny natur och en kropp utan fel och brister i Kristus. I Honom skall vi få se en väldig Konung och härlighet.

Dem som tager emot Honom äger rätten att bli Guds barn. Varför? Han kom inte som Gud son för att vara den fattiges son utan istället göra många rika att bli Guds söner och döttrar.

I detta livet är vi blinda sedan människan fördrevs från paradisets ljus och lyder under fördömelsens mörker. Vi blev också döva då vi inte kan höra det eviga löftet som änglarna sjunger. Även om förnuftet kan ge den rätta vägen så vacklar kroppen av svaghet. Då blir vi slavar under syndens lag.

Tyranners söner styr och har styrt världen. Historien visar hur kungar, furstar och tyranner störtas. Guds ord återkommer till liv i rättfärdighet, barmhärtighet och fred med varandra. Gäller även nationer. Gudlösa kommer att få uppleva fruktan och störtas på frälsningens dag.

Med Jesu ankomst skall blindas ögon öppnas. Läkedom kom till folk till kropp och själ. Blinda ser, döva hör, lama går och döda uppstår. Ja hjärtats öron öppnar sig och höra Guds ord.

Med Honom skall ett rike  komma med rättvisa, fred och frihet. Den nya skapelsen. Ett Gudomligt beslut i visdom och nåd.  En barmhärtighet av vår Treenige Gud. Må vi prisa och tacka för löftet.

Genom den köttsliga födelsen kan vi aldrig värdigas det eviga livet. Den är fördärvade genom den första människans synd. Avlad i lystnad och ett leverne som invecklar oss i att göra onda verk. Därför måste vi födas på nytt. Att vi blir Ande istället för kött.

Dopets vatten renar oss. Den helige Ande renar oss invärtes. Genom att blir döpt i Faderns, Sonen och den helige Andens namn då öppnas Himlens port genom Kristi dop i Jordan. De värdigas bli Guds barn. Kristi dop är att vattnet  förenas med Kristus.

Kyrkans finns som en andlig födelseplats. Vi får ta emot dopet. Vi får att ta emot Livets måltid. Kristi kropp och blod. Vi förenas med Kristus själv.

Gud räddar oss mörkrets välde och för oss till Jesu eviga rike. Han har friköpt oss och äger makten att förlåta.

Det här inlägget postades i Dopet, Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.