SKÄRTORSDAGEN – DET NYA FÖRBUNDET INSTIFTAS


Det som en gång gick förlorat för människan återupprättas. En ny skapelsedag sker med Kristi uppståndelse.

Jesus tvår sina lärjungars fötter rena. Allt blir rent för dem. Skärstorsdagen är reningens dag.

Jesus står i sina sista timmar och instiftar det ny förbundet med Gud och människor genom sitt heliga Offer av kropp och blod. Hela meningen med kyrkan är detta för alla tider. Ett universellt förbund av Kristus själv och Hans kyrka.

Gud Fader i Himlen säger:

Jag uppenbarar Min Nåd för er och frälsning har getts åt er genom Min Son, Jesus Kristus; för att göra er fria offrade Han Sig för er; för att ni skulle få del av Gudomligt Liv instiftade Han den Heliga Eukaristin för att helga er med Sin Kropp och Sitt Blod; ni tar inte del av vilket bröd eller vin som helst, utan ni tar del av Gud Själv; om ni bara ville begrunda detta Mysterium och förstå det helt och fullt!

den Oåtkomlige Guden är Åtkomlig för er, den Osynlige Guden är synlig för er, redo att gudomliggöra er; Han vars storhet övergår alla änglahärar och alla varelser och allt som har skapats, står till ditt förfogande, skapelse! Gud Själv erbjuds åt er för att ge er tillbaka er gudomlighet och gudomliggöra er själ så att ni kan gå in i det Eviga Livet;

om ni tillåter Mig att flöda i er, skall Jag låta er förstå alla de ting som är osynliga för er, och därigenom föra er själ till fullständig omvändelse, denna omvändelse kommer att förvandla ert så ömkliga och nedsmutsade tillstånd genom en ren, upphöjd förvandling av kropp och själ, så att ni blir redo att ta del av Honom som ni anser vara Ouppnåelig och Oåtkomlig;

Han som sitter i ära på Min högra Sida, Han som du, dotter, kallar ’min Liturgi!’ ger Sig Själv åt er, för att ni skall äta Hans Kött och dricka Hans Blod, och så bli kött av Hans Kött och ben av Hans Ben;

Jag skall utföra Min Kärleks verk, när som helst och för den som önskar, om de ropar till Mig:

”kom, och gör mig till Din egendomoch till ditt adoptivbarn!”

och innan någon i Himmelen gör en rörelse, kommer Mitt Rop att höras av alla:

”frikänd!”

då kommer också du, Mitt barn, att växa från Mina källor och bli till gud genom delaktighet;

Jag skall inte vara som ett fartyg som skär genom vågornas svall utan att lämna något spår efter sig; nej, Jag skall låta alla höra dig och veta att den Treenige Guden nu lever i dig och är fördold i dig; Vår livgivande väg genom dig kommer inte att gå obemärkt förbi, för du kommer att prisa Mig och säga:

”av min Fader har jag fått lära mig att äga Gud; Gud är min Fader, det är Han som har fött mig och gjort Sig känd för mig, utan att förlora Sin transcendens; Han, vars Storslagenhet är upphöjd i hela Hans skapelse, har fyllt mig med Sin Kunskap; den Treenige Guden som omsluter alla varelser och fyller alla ting med Sin Klarhet utan att rymmas inom deras gränser, har gett Sig Själv åt mig och befallt allt inom mig att vara gott, och nu är min själ nöjd och tillfreds över att, trots min uselhet, ha blivit fylld med Gud;”

ja, var glad! gläd er, alla ni som hör det melodiska ljudet av Min Röst och mätta er av Mig;

http://www.tlig.org/sv/messages/1050/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kärlek, Kyrkan, Livet. Bokmärk permalänken.