VAD HAR FBI, JUSTIEDEPARTEMENTEN I USA, THE SECRET SOCIETY & VÅR FRU MARIA GEMENSAMT?

MER ÄN DU TROR. MER ÄN DU VET.

The Mysterious Message # 456 from “The Marian Movement of Priests” Are Secret Societies and the so called “Deep State” of the USA Soon to See Their Own Chastisement?

Efter att USA hade sett blodbadet under Andra världskriget, då ca 60 miljoner människor dog  runt om i alla nationer under kriget, inrättade den amerikanska kongressen National Security Act från 1947.

Målet med lagen var att övervaka världshändelser för att inte bli infångad av någon utländsk makt som hade onda avsikter gentemot mot USA:s framtid.

Office of Strategic Services (OSS) blev organisation grundat 1942 och dess första chef var “Wild Bill” Donovan.

President Franklin D. Roosevelt var bekymrad över amerikanska underrättelsens brister. Han begärde att William J. Donovan utarbeta en plan för en underrättelsetjänst baserad på den brittiska underrättelsetjänsten (MI6) och Special Operations Executive (SOE). Överste Donovan användes för att utvärdera den globala militära möjligheten att erbjuda förslag om amerikanska behov

Tidigt ingick aktivitet att underminera utvecklingen i Asien och Kina och det fortsatte.

En hemlig regering kom att inrättats. Utan tvekan antog politikerna att de hade USA:s bästa intressen inför sina ögon.

Byrån kom senare heta CIA (Central Intelligence Agency).

Med tiden har de nu sjutton amerikanska underrättelsebyråerna och andra organ för institutionell styrning i USA blivit en grupp av subversiva hemliga regeringar var och för sig själva, som inte stod ansvariga inför någon. Det kallas av många för Deep State, eller the Shadow

Är detta den konspirationsteori som många har hävdat?

Nej, det är ett informerat yttrande som bygger på historiska fakta som nu uppdagas för vad det exakt är: en korrupt hemlig grupp kollapsar inför våra ögon – i realtid.

Den har skett och Himlen griper in. Kampen är våldsam. Kraftfulla människor och organisationer ger inte upp sina positioner lätt utan strid.

En strid råder mellan Mörkrets barn och Ljusets barn, då det är den hårdaste striden som sker genom tiderna.

Ondska existerar under en tid, men inte för evigt.

Dessa underrättelseverksamheter tycktes ha haft Amerika bästa intressen i åtanke när de inrättades, men med tiden har de omvandlats till en skuggregering vi ser idag.

Under de senaste 70 åren har underrättelsemiljön i kombination med en stor regering, storföretag och The Secret Society blivit en förstörande kraft i USA som undergräver hela den demokratiska rättsstaten.

Hur kunde detta ske?

Svaret på det är andligt och är ett ganska enkelt svar. Det är förankrat i det som ligger i det mänskliga hjärtat.

Det händer när makt och myndighet förblir okontrollerad av en annan person eller enhet.

De ursprungliga ramarna för den amerikanska konstitutionen var medvetna om att en obehörig myndighet i slutändan resulterade i maktmissbruk.

Ett system inrättades med kontroller och balans av befogenheter för att motverka detta missbruk som de visste skulle komma utan ett system fanns med övervakning.

Som det vanliga ordspråket säger:

“Makt korrumperar och absolut makt förstör absolut.” James Madison, USA:s fjärde president.sa:
“Män är inte änglar, därför behöver vi övervaka regeringen.”

En republik kan endast bli uthållig när en frivillig efterlevnad av lagen utövas då dygd söks i kombination med uppriktig religiös undervisning och tro.

Idag har vi lite av varken det ena eller andra på det offentliga torget, och särskilt i statliga skolor (offentliga skolor) som har varit på snabb väg att utrota Gud från människans liv i alla möjliga livsförutsättningar.

Hitler var  tydlig med tesen att om du hjärntvättar ungdomen, kommer du att äga nästa generation.

Hitlers fruktade att SS-folket med urspring  från det tidigare katolska Schwaben i södra Tyskland, som hade blivit så korrumperad med ond lärdom under flera generationer med Hitler.

Den 27 april 1961 höll president John F. Kennedy ett tal inför Newspaper Publisher of America på Waldorf Astoria Hotel i New York.

Han talade om det hur det hemliga samhällen undergräver en demokrati. Att lyssna på det talet idag på Youtube ger kalla kårar i kroppen med den aktualitet i hans uttalanden ger om en subversivt verkande samhällskropp med människor som har sådant stort inflytande över kongressen.

Han sa att de utövar kontroll genom sin stora ekonomiska styrka och lojalitet till ett hemliga sammankopplade nätverk. Samtidigt arbetar de helt öppet och åtnjuter den överdådiga festen med ”enkla karriärer”.

Även 1961, inte ens femton år efter upprättandet av CIA och födelsen av det moderna odjuret som tidens leviata med tentakler i en underrättelsemiljö, som växt till en uppblåst arroganta enhet med svarta operativa budgetar utanför protokollet.

En statskupp genomfördes inom regeringen för att mörda Kennedy.

De bar på ett arv och privilegier från The Secret Society som tillsatta människor i makten för att i slutändan kunna kontrollera regeringen genom sitt fördolda nätverk – nämligen genom klubben och ordnar för frimureri, som driver en verksamhet utanför regeringens inflytande och arbetar med sina egna uppsättningar av regler.

På hotell Waldorf  hade president Kennedy tillgång av talskribenter från de bästa och skickligaste världen. Han sa :

– ”Själva ordet ”hemlighet” är så motbjudande i ett fritt och öppet samhälle då vi tillsammans är ett folk som är den historiska motsatsen till det hemliga samhället med sina hemliga eder och sitt hemliga förfarande.

Vi beslutade för länge sedan att farorna med överdrivna och orättvisa beslut i lönndom om relevanta villkor överväger de faror som citeras för att motivera deras giltighet.

Även i dag är det av ringa värde att motverka hotet av ett slutet samhälle genom att initiera godtyckliga begränsningar av dessa organ.

Även i dag är det föga värt att försäkra vår nationers överlevnad när våra traditioner inte kan överleva med dem längre.

Och det finns en mycket allvarlig fara att ett aviserat behov av ökad säkerhet som då kommer att utnyttjas av dem som är angelägna om att utöka sin egen betydelsen av tillgång till en officiell censur och förmågan kunna dölja uppgifter.

Kennedy riktade sig direkta kritik till den grupp av människor som bar på en agenda tillsammans med sina allierade utanför den konstitutionella processen. Man behöver inte vara historiker för att inse att en konstitutionell kris nu pågår just.

Vad exakt är ”The Secret Society”? Är det det svarta Odjuret?

Innan Donald Trump blev presidentnominerad,  sade före detta talmannen i representanthuset Newt Gingrich till Bill O’Reilly på The O’Reilly Factor:

 – “Bill, du måste komma ihåg att Trump har inte blivit initierad, han är inte en medlem i The Secret Society. ”

Han använde den bestämda artikeln THE. Så vad exakt är då THE Secret Society?  Om du talar om det, kan du få bli betecknad som en byfåne som spyr ut konspirationsteorier?

Det är frimureriet.

Frimureriet är den mest virulenta, diaboliska och destruktiva maktkällan som arbetar mot den katolska kyrkan inifrån och utanför.

De ha en aktiv agenda för att demontera den.

Namnet på logen i Rom är P2 där en uppskattningsvis en tredjedel av den ledande Curian är frimurare. P2 betyder på italienska Propaganda Due,  eller Propaganda 2

I budskapet 405 i Marian Priest Movement instruera Vår Fru:

– ”Framför allt blir mitt Obefläckade hjärta idag tecknet för min säkra seger, I den stora kampen som utkämpas mellan efterföljarna till den väldige Röda draken och efterföljarna till ”Kvinnan klädd solens klädnad”.

I denna fruktansvärda kamp stiger det upp ur havet ett vilddjur, en leopard, för att hjälpa Draken.

Om den Röda draken är en marxistisk ateism så är det svarta Odjuret frimureri.

Draken manifesterar sig i sin kraft. Det svarta Odjuret å andra sidan verkar i skymundan håller sig bortom insynen och gömmer sig på ett sådant sätt att han kan ta sig  in överallt.

Odjuret har klor som en björn och mun som ett lejon, eftersom den arbetar överallt med list och med hjälp av social kommunikation, dvs. propaganda. Dess sju huvuden anger de olika husen av frimureri som fungerar överallt i världen.

FBI och underrättelsegemenskapen idag

Det visade sig främst genom e-postmeddelandena från FBI-personalen Peter Strzok & Lisa Paige när det fanns ett försök att hindra Trump från att väljas in på de högsta nivåerna i underrättelsetjänsten.

När Trump blev vald fanns det en agenda för att få bort honom genom den turbulens som rådde under krisen rörande den rysk samverkan.

Eftersom detta inte kunde stoppa hans seger, blev nästa steg i deras plan att väcka Riksrätt mot presidenten.

Peter Strzok skrev i det allmänt kända e-postmeddelandet att ett möte skulle äga rum dagen efter valet, ett inofficiellt möte.  för att inleda en kampanj för att forma en strategi hur man får bort Trump. Strzok sa:

–       THE Secret Society skulle träffas inofficiellt.

Tillfällighet? Knappast. Vi hamnade inte där vi är idag genom misstag. Det planerades av ett nätverk av onda människor som har planerat detta länge.

Det har rått ett inre krig som motsätter värderingar om underrättelsegemenskapen under en lång tid.

Som vi nu vet finns det många personer med hög rang och som tillhör underättelsegmenskapen som tror på det ursprungligen utformade uppdraget.

Men vi lär oss också att det finns även många väletablerade människor som följer uppdraget från The Secret Society och deras ideologi.

Uppmärksammat är övervakning av utländska underrättelser genom FISA. Toppen på isberget när det gäller hur djupt denna fråga verkligen tränger in i näringslivet och regeringen.

FISA reglerar fysiskt såväl som elektroniskt underrättelsearbete riktat mot “främmande makter” och deras agenter

Det har reducerat livet att det inte längre vara en demokrat eller republikan, utan en tro i vantro – om ljus och mörker.

Under Watergate-skandalen närmade sig Deep Throat Bob Woodward i ett parkeringsgarage och sa till honom:
”Det är djupare än du kan någonsin kan föreställa dig. FBI, rättvisan och hela underrättelsegemenskapen är involvera. Så ditt liv är i fara.”

Och det fanns under åren 1973 och 1974 en förankrade grupp av människor som drev  en hemlig samarbetsregering med en betydande myndighet över andra myndigheter inom hela regeringsarbetet.

Nixon hade rasat i gillande hos den globala eliten och han var då tvungen att avlägsnas eftersom han inte var överens med deras planer.

Nixon hade i villfarelsens ögonblick trott att han var den ansvarige. Så länge som ledaren är medgörlig, kommer de att arbeta med varandra

Tänk er hur Bill Clinton under två mandatperioder, George W. Bush som under sina två och Obama med sina två perioder fick bära fram vattnet till The Secret Society och den globala eliten.

Att gå emot dem, är en tuff  resa. Trump kämpar nu över mer än hundra års gammal institutionell rutt, som inte  kommer inte vändas om inte folkets böner och det gudomliga ingripandet sker

Vår Fru deltar i att avslöja frimurarnas onda planer på ett betydande sätt för sitt folk.

 

Himlen ingriper vid denna tidpunkt – Hennes mål

Mycket av hela underrättelsegemenskapen och de högre nivåerna inom regeringen och företag är grundligt inflätade i varandra.

Regeringens och storföretagens roterande dörrar främjar varandra inifrån för att säkerställa lojaliteten till sina svurna eder för att uppnå planerna i anonymitet.

Himlens ingripande nu i denna tidpunkt är att demontera denna makt. Vi har några starka indikationer på vad den gudomliga planen för mänskligheten är.
Herren hör sina folks rop som har varit i bön och fasta.

Hans rest, Guds folk, som är trogna evangeliet har mobiliserats och medverkar i den andliga kampen.

Lögnens och bedrägeriets slöja lyfts undan för dem som är närvarande i detta, och det blir en glad och härlig dag. Herren och Hans välsignade Moder lyser nu fram med ett ljus som avslöjar sanningens fiender.

Vi har en meritlista från en mycket tillförlitlig källa – den välsignade Modern själv – som är profeten i vår tid och som har utsetts av Treenigheten i hennes roll i denna tid att besegra frimureriet, på samma sätt som hon vann andra slag för hennes barn i det förflutna.

Så vad säger exakt den välsignade modern om sitt nästa mål?

Till Marian Movement of Priests identifierar hon sitt nästa mål för erövring. I budskapet nummer 456, ”In The Name of Mary”, meddelade Vår Fru  strax innan Sovjetunionens fall 1991 i Slovakien och säger detta:

“I namnet för din himmelska Moder, ja, i Marias namn, besegrades turkarna när de belägrade staden Wien och hotade att invadera och förstöra hela den kristna världen.

De hade då en mycket överlägsna i styrka, i antal och i vapen, och de kände att deras seger var i en säker sits.

Men jag åberopades offentligt och uppmanades. Mitt namn var inskriven på deras banderoller och ropades ut av soldaterna, och därmed genom min förbön skedde miraklet  till denna seger som räddade den kristna världen från att förstöras

Det är av detta skäl som påven, som inrättades på denna dag  högtiden för Marias namn.

I Marias namn har marxistisk kommunism besegrats i dessa länder som i årtionden utövat sitt styre och hållit så många av mina fattiga barn i förtryck och blodigt slaveri,

Inte på grund av politiska rörelser eller personer, utan genom mitt personliga ingripande har er befrielse äntligen skett.

”Det kommer att ske igen i Marias namn som jag kommer att fullborda mitt arbetet att tillintetgöra frimureriet med alla dess diaboliska krafter, i materialism och i praktisk ateism. Hela mänskligheten kommer att kunna uppleva sitt möte med Herren och så renas och förnyas helt genom triumfen av mitt Obefläckade hjärta i världen.

Det är av den anledningen som jag önskar att festen till vördnad för Marias namn ska återställas, nu när du går in i den hårdaste stunden i kampen och det mest smärtsamma skedet i denna stora prövning.”

Flera mycket viktiga saker sägs.

1. Det här budskap handlar inte om Ryssland som i Fatima, det handlar inte om regionen i Persiska viken, Nordkorea, Koreahalvön, Kina, Iran, Irak, Saudiarabien eller län i framkant av geopolitiken som dominerar nyheter.

Maria talar inte om HBTQ, islam, migration, invandring, könshandel eller trosförfall.

Det handlar specifikt om frimureriet. Hur intressant är detta ämne i insikt hos den genomsnittliga personen som nästan inte vet något om den fördolda agendan.

Dess tentakler sträcker sig långt bort, brett och djupare än de flesta kan föreställa sig som alltid arbetar helt i hemlighet.

Människan stöter på de onda grenarna, men Himlen når ända ner i den onda roten.

2. Den kristna världen besegrade mot stora odds de islamiska makterna vid slaget vid Lepanto 1571 och turkarnas belägringen av Wien 1683 efter att ha åberopat Marias namn.

På samma sätt besegrades sovjetriket som sträckte sig från Vladivostok i öst till St. Petersburg i väst utan blodsutgjutelse trots enormt dåliga odds. Systemet kollapsade och ingen såg det ske mer än Marias hängivna vänner.

CIA sa aldrig att det skulle ske. En motsägelse i underrättelse – en oxymoron

3. När vi marscherar under hennes banderoll och ropar ut Maria namn finns det skydd och seger. Segern är snabb och avgörande om vi följer hennes direktiv under hennes mantel.

Det är hennes personliga ingripande som säkerställer denna seger, inte orden från politiska härskare och vitsord, utan på grund av hennes kärlek till alla människor.

4. Det är Vår Fru som kommer att fullborda sitt arbete besegra murverket och allt som följer med detta; varje diabolisk kraft, praktisk ateism och materialism tillintetgörs.

Dessa händelser kommer att äga rum.

5. Vi befinner oss i kampens hårdaste tid. Liksom födelsevärkarna ökar i intensitet före barnets födelse kommer striden för tillfället att öka och kommer att vara smärtsam och är det för många.

Långfredagen föregår Påsksöndagen.

Vi bevittnar det onda står mot det goda, goda dygden mot det motsatta, Guds kohort vs. Satans kohort, Ljusets vs Mörkrets barn och kampen sker på ett andligt plan på de högsta nivåerna i Himlen.

Satans regering håller på att krossas av hälen från kvinna som kliver på Ormens huvud

Liksom drottning Esther förmedlande till sin kung Xerxes på uppdrag av sitt folk att Haman skulle döda henne och hennes folk.

Vår välsignade moder förmedlar till Kungarnas kung, vår Herre Jesus Kristus. Hon är Fredens drottning.

På samma sätt släpptes inte Fatimas tredje hemlighet med stöd från  biskoparna i världen som vår Fru bad om Så skedde det igen mot ”Vår fru av Amerika” 1956 då starka frimuriska krafter blockerade hennes önskan eftersom Maria himmelska löfte var så stort. Vår fru lovade att ett större mirakel än de som beviljats vid Lourdes och Fatima skulle beviljas här för Amerika, särskilt USA, om vi gjord som hon önskade.

Maria löfte gällde en renhet som skulle återställs i Amerika om biskoparna gjorde som Vår Fru önskade Den välsignade jungfruliga Maria har lovat att när hennes staty Our Lady of America en gång placerades i National Shrine of the Immaculate Conception skulle detta vara en skyddsåtgärd för USA . När hennes bild eller staty  hedras skulle i alla hem, då finns en skydd för familjen.

Hon lovade också att medaljen om henne skulle vara en skydd i själen mot det onda för dem som bär den med stor tro och hängivenhet.

Hon gav detta underbart löfte för hela USA, men ett prästerskap hade stort inflytande blockerade hennes begäran till vördnad.

I augusti 1957 sade den välsignade jungfrun;

Vad ska jag göra, mitt hjärta, när mina barn vänder sig från mig? Den här falska freden i denna värld lockar dem och kommer i slutändan att förstöra dem. De tror att de har gjort tillräckligt med att invigda sig till mittObefläckade hjärta. Det är inte tillräckligt. Det jag ber om som är viktigast har många inte gett mig. Det jag frågar, har frågat och kommer att fortsätta att fråga är reformering av livet. Det måste vara heligad inifrån. Jag kommer att utföra mina nådens underverk endast för de som ber om dem som tömmr sin själar i kärleken och beroendet till synd och allt som skänker missnöje för min Son. Själar som håller sig fast vid synd kan inte ha sina händer fria att ta emot nådens skatter som jag håller fram till dem.

I budskapet  457 till Marian Movement of Priests säger Our Lady:

– ”Således kan jag med er fortsätta mitt moderliga barmhärtighetsgärning, som jag har påbörjat i dessa länder, som jag måste fullborda i alla delar av världen för mitt Obefläckad hjärtas triumf. ”

“Således med dig.” Vår Fru säger att hon behöver oss för att delta i hennes förlossningsplan för mänskligheten.

Dina böner, ditt fasta, dina offer … Himlen behöver att du talar ut och stoppar detta bedrägeri. Det är din tid.

Jesus Jag litar på dig

Källa Mystic Post

Det här inlägget postades i Antikrist, Barmhärtihet, Bön, CIA, Demokrati, Donald Trump, Eliten, Fatima, Framtid, Gudsbevis, Jesus Kristus., Kärlek, Konspiration, Kristendom, Kyrkan, Makt, Maria, Materialism, Mirakler, religion, Tankesmedjor, Treenighet. Bokmärk permalänken.