HIMLENS PORTAR ÄR ÖPPNA MED KRISTI HIMMELSFÄRD!

KRISTI LIV, UPPSTÅNDELSE OCH HIMMELSFÄRD VISADE VÄGEN FÖR MÄNNISKA TILL EVIGHETEN

Den 21 maj firades Kristi himmelsfärdsdagen som har firats sedan mitten av 300-talet.

Jesus kom från himlen till jorden, född genom Maria och levde som en människa. En sann människa i tiden. Det sanna livet med.Gud. Verkade inte i teorier utan i makt och myndighet. Makt över naturens element, sjukdomar och över dödens makt. Ord som väckte själen till liv.

Blinda som blev seende jublade. Inte bara att de såg fysiskt . De såg Guds härlighet.

Jesus växte upp och lärde sig av sin fosterfar ett yrke som timmerman och byggmästare.

Men han var Guds son och byggde Guds hus på jorden. En port till Livet. Och allt han sa kom från hans egen Fader i himlen. Ursprunget till sanningen och livet till vårt liv.

Vårt allra första ögonblick är när Fadern i himlen skapar vår själ. Det korta ögonblicket är inpräntat i i vår odödliga själ. En Gudagnista. Varje människa, vän eller ovän, bär så Gud i sig.

Kärleken gäller därför såväl Gud som mänskan vi möter. Att älska kunna förlåta likt Gud. Möta missnöje, motstånd och motgångar i ödmjukhet. Den goda viljan leder, danar oss och utvecklar dygden i vår själ.

Jesus levde här i barmhärtighet, botade och tjänade mänskan. I dopet i Jordan inleds Kristi mission under ca 3 års tid. Himlens port skulle öppnas.

Jesus segrade över döden och materian; och är Livets furste. En seger för människan. Hans väg avslöjar vår egen väg här på jorden till den absoluta frihet och fullkomligheten.

Efter sig finns Kristi instiftade Kyrkan för vårt arv. Hjärtat i Kyrkan är det andlig Livets måltid med LIVETS BRÖD OCH FRÄLSNINGENS KALK. Kristi Kropp och Blod.  Vår andligt levande förening med Kristus.

Det förste som bar Kristi ämbete på jorden var Petrus. Varje mässa är en fortsättning in i modern tid.

Den fysiska döden blir tillsammans med Kristus den himmelska födelsen.

Vi är inte fullkomliga i livet jordens mörka tid.

Guds kärlek och barmhärtighet är gränslös stor. Gud älskar oss som sina barn. Vill inte att någon får möta dödsrikets djup. Att fria oss från dödens nöd.

Därför kom Guds son till oss. Ingen annan makt finns för oss. Vårt hopp Han bar våra brott med Korsets grymma död. Kristus känner våra mörka hemligheter. Inget vi kan dölja men vi kan renas med Gud hjälp och förlåtelse.

 

Och i Nåd finns förlåtelsen för oss om vi ber och tro på Kristus som är vår allra käraste vän som finns. ”Jag är den som älskar er allra mest”

Kristi uppståndne kropp består en total förvandling av den fysiska kroppen Lärjungarna, Maria Magdalena och Jesu moder fick se honom i en kroppslig gestalt. De talade med honom. De åt med Honom. Hans gestalt kunde stråla i ljus likt solens sken utan att bränna

Han var annorlunda och kunde passera genom väggar och lyckta dörrar. Han kunde förflytta sig till andra platser. Och till sist for han upp till himlen och gjorde klar för oss Hans kropp var förhärligad.

 

Han fick inte bara den naturliga kroppens fysiska liv med kroppens atomer, molekyler hormoner vävnader etc. utan även en övernaturlig kropp ämnad för himlen och jorden. En kropp som de troende skall få vid den allmänna uppståndelsen.

En andlig kropp som vi sett med Maria som en lysande kropp i hennes uppenbarelser på som Hon kan förflytta sig över tid och rum.  I Himlen finns oförgänglig kropp med Kristis som inte kan skadas av sjukdom.

JESUS SÄNDER OSS HJÄLPAREN – DEN HELIGE ANDE

Profeter deras profetior sker inte som om det vore nedtecknat som ett personligt verk utan genom Livgivaren som är den helige Ande. En personlig upplysning i vår ande.  Skildrat som mystik. Det gäller även för uppenbarelse och ingår Kyrkans hela väsen.

Genom inre ord, nämligen ’locutions’ (inre samtal) är dessa ord som Vassula uppfattar är substantiella. De är mycket tydligare än om hon skulle höra dem med egna öron. Ett enda ord ensamt kan innehålla innebörd av en värld av så att förståelsen av ordet i sig självt aldrig snabbt skulle kunna kläs i mänskligt språk. I sitt inre kan även se den hon talar med. Fr Gobbi talar om ‘luction’ som en form av kommunikation som finns i Kyrkans tradition.

Hon hör budskapen samtidigt som hon skriver ner dem. Det sker det med en unik och mycket vacker handstil. Vassula är som Guds sekreterare då är hon skriver. Det är en varsam hand som lede hennes Så vill Jesus ha det har Han sagt.

HUR KAN VI GÅ DEN INRE VÄGEN – VÄGEN FÖR TRO?

Genom True Life in God och Vassulas Rydéns självupplevelse kan vi erfara en utveckling i tre steg när en människa kommer till tro:

1.    Detachment-Lösgörande

Dö från materialism, omvandla själen från öken till en trädgård

2.    Dispassion-Lidelsefri

Herrens sinne, sinnet alltid hos Gud. Palats där Jag kan vara som en kung och regera. Totalt mot allt ont. Mycket hög nivå av kontemplation. Vara i oss i meditation
Uttala i oss namnet Jesus som innehåller närvaron  i lungna andetag Likaså Fader -Abba

Om någon ber denna Rosenkrans till Mig, kommer himmelen att öppnas för honom och Min Nåd skall rädda honom
(budskap till Vassula, 18 januari 1990 ) (se nedan)

3.    Impassibility – Oberördhet

Själen vänder till himlen för att glorifiera honom. Gudomlig förening.
Hjärtat rent som en ängel, förvandla din själ till en himmel
-endast i denna himmel är du kapabel att glorifiera Mig.

Oberördhet: Se budskapet True Life in God:3/2 2003)
Metanoia: 17/1 2003, 28/1997); 13/112001)

“Herre Jesus Kristus, – Guds Son, – förbarma dig över mig – syndare”

Andas lugnt in den första delen och sedan lugnt ut den andra delen efter ”-”  …tredje delen … fjärde delen

Jesusbönen är en bön som är förbluffande användbar. Det är en bön för nybörjare, Den kan användas av vem som helst, när som helst och var som helst, när man står i kö, går, reser med buss eller tåg, när man arbetar, när man inte kan sova på natten, i ögonblick av särskild oro när man inte kan koncentrera sig på någon annan sorts bön. Varje kristen kan naturligtvis använda bönen vid enstaka tillfällen på detta sätt, men en annan sak är att läsa den mer eller mindre ständigt och använda de fysiska övningar som förbundits med den. Ortodoxa andliga författare understryker att de som använder Jesusbönen systematiskt bör om möjligt ställa sig under en erfaren mentors ledning och inte göra någonting på eget initiativ.

För några människor kommer en stund då Jesusbönen “träder in i hjärtat” så att den inte längre läses med medveten ansträngning utan flyter fram av sig själv, och till och med fortsätter när en person talar eller skriver, finns i hans drömmar, väcker honom på morgonen. Med den helige Isak syrierns ord: “När Anden tar sin boning i någon upphör han inte att bedja, för Anden ber ständigt i honom. Varken när han sover eller är vaken avbryts då bönen i hans själ. När han äter och när han dricker, när han lägger sig ner eller när han utfört ett arbete, till och med när han är försjunken i sömn, sprider sig bönens väldoft av sig självt i hans hjärta.” (Mystic Treaties, utg. av Wensinck, s. 174).

De ortodoxa tror att Guds kraft är närvarande i namnet Jesus, så att åkallandet av detta gudomliga namn blir till ett verkligt tecken på Guds verk och medför sakramental nåd.

 

… var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud;

vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.

Ära alltid Mitt Namn.”

 

Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995 i budskapen Sant Liv i Gud

 

KÄLLA Budskapen Sant Liv i Gud
Artikel i Duvan, Franciskusbröderna T.O.R, Jonsered, Påsken 2020

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kärlek, Kyrkan, Livet, Människan, Materialism, Mirakler, SLiG, Vassula, Vision. Bokmärk permalänken.