JESU BUDSKAP TILL SVERIGE, DANMARK OCH NORGE 1995


Vi firar Sveriges nationaldag idag den 6 juni. Svenska flaggan är en symbol för vår identitet och vårt ursprung till att vara Sverige.  Korset representerar Kristus och den blå bakgrunden gäller den Jungfruliga Maria.

Det urgermanska benämningen på oss är ‘swihoniz’ som betyder “sveafolket”. Men vi var många folk

Ur detta kommer det som blir Svea rike eller Sverige på 1200-talet. Andra folk är gutar bosatta på Gotland, rusar. svear, tydaler (dallänningar) m.fl. Redan under Romartiden stred folk mot varandra. Kontakten med kristna skedde i både Öst- och Västrom

Svenska flaggan har sitt ursprung i den kristen innebörd.

Enligt en vision 1157 inför Erik den Helige. De blå-gula färgerna har  använts som svenska färger i folkungaättens vapen som blev Magnus Ladulås kungavapen 1275. Symbolen “Tre kronor”  finns i ett sigill, som användes av Magnus Ladulås. Symbolen kommer från Köln om representerar de tre heliga konungarna. Tre kronor återfinns i Sveriges riksvapen 1341

Under sin regering utfärdade Magnus ett stort antal stadgar. Avskaffade träldomen, sökte förhindra våldgästning och avgränsa den kungliga domsrätten. Tillsammans med valda delar av landskapslagarna kom dessa stadgar att utgöra stommen i den landslag som utarbetades på Magnus order.

I valstadgan står det. År 1319 {…] blev den ädle herren Magnus, Sveriges, Skånes och Norges konung, vald och tagen till konung på samma sätt som är sagt förut …

Magnus Erikssons landslag är Sveriges första riksomfattande lagsamling som trädde i kraft på 1350-talet. Svea och Göta rike förenades. Tidigare gäller landskapslagar. I Konungastyrelsen deklarerades relation mellan Gud, kungen och folket. Bl.a står det:

  • Älska Gud och den heliga kyrkan
  • Styrka, älska och vårda all rättvisa och sanning och undertrycka all vrånghet och orätt
  • Vara sin allmoge trogen, icke fördärva någon fattig eller rik, till liv eller lemmar, ej heller ta något gods från honom

Sverige bildades med den fria Allmogen baserad på kristna grunder. som gav ett fredligt samförstånd. Kristna valde ledare som  Jarlen eller senare en vald kung.

Ett annat Sverige råder idag. Det är sant att Sverige avkristnas. Men det är också sant att Sverige påkristnas. Det är sant att många kyrkor står tomma. Men det är också sant att andra kyrkor är överfulla. På en del platser bygger man nya och större kyrkor, för de gamla blev för små.

Det gäller brottningen mellan troende och ateister, om sökande efter andlig mening i en allt mer materialistisk omvärld.

Men det handlar också om utvecklingen inom kyrkligheten det bisarra svenska systemet där politiker bestämmer över kyrkan och lärans innehåll, att centrala kyrkliga krafter verkar skämmas för evangeliet och önskar kasta stora delar av Bibeln på historiens soptipp. Men det handlar också om att det idag sker historiskt viktiga närmanden mellan olika riktningar som tidigare stått långt från varandra.

Till Sverige kommer både ortodoxa romerska katoliker.

Vassula Rydén förmedlade detta Jesu budskap i Vasakyrkan, Göteborg den 6 september 1995

Ett budskap som Gud gav till Vassula inför besöket i Oslo, Göteborg, Stockholm och Köpenhamn

– “Även om du alltjämt är slagen med blindhet och trevar efter din väg i denna vildmark, utblottad, utsvulten och bränd; även om du känner dig fruktansvärt och bittert plågad, vänd tillbaka till Mig sådan du är!

Ty jag har vänt Mig från Min Heliga Vrede genom att påminna Mig att Jag är ditt upphov. Jag skall bistå dig alltid och överallt där du går. Närma dig Den Levande och Jag skall visa Min Mildhet mot dig och lära dig att gudsfruktan är starkare än allt annat. Gudsfruktan skall hålla dig borta från synd.

Kom och slå rot i Mig så att Jag kan förvandla också dig till ett Träd med grenar som bär frukt. Min inskrift skall ristas in i var och en av dina frukter, för att de som äter skall hungra efter mer. Hädanefter skall du lyssna på Sanningen, trefalt Helig, och genom att du vänder ditt hjärta till Sanningen så skall du leva.”

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Kyrkans sociallära, SLiG, Sverige, Vassula. Bokmärk permalänken.