PROFETIAN: TVÅ VITTNEN KOMMER INNAN TIDENS SLUT

Så mycket händer runt omkring oss. Med Fatima 1917 kan vi se att vi är i Uppenbarelsenbokens tid. Vi ser det  i visionen i Uppenbarelseboken kap 12 om Kvinnan och Draken. Hon har framträtt många gånger Hon har sagt att Medjugorje blir den sista. Hittills har hon framträtt den 2:dre och 25:te i varje månad. Nu upphör hon komma den 2:dre.

True Life in God omtalar det det två vittnen som skall komma

Allt sker i en olivlund. Getsemane betyder oljepress. Där grips Kristus och döms därefter till döden på ett Kors

Getsemaneskildrar en värld där vår ande trängs bort som vår innersta kärna som förenar oss med Gud.

Fallet skedde en gång i Edens lustgård. Det kan onekligen vara så att Edens lustgård förvandlades till Getsemane enligtAnne Catherine Emmerich enligt hennes vision är  boken som blev underlaget till filmen Passion of Christ.

Uppenbarelseboken ha tillkommit omkring 90 e.Kr.  av aposteln Johannes, Sebedaios son, en av Jesus tolv lärjungar Jesu lärjunge. Han blev förvisa till Roms fångläger på Patmos.  I en grotta fick de väldiga visioner som utgör Uppenbarelseboken i Bibeln.

De visioner som han får handlar om att ondskan kommer att fördrivas och besegras av Gud själv Ett himmelskt rike ska öppna sig för alla människor som vill följa Gud.  Där skall evig fred råda “och det skall inte mer bli natt, ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem” (Upp 22:1-5).

Uppenbarelseboken 12 skildrar en kvinna i solens klädnad. Den röde Draken från urtiden vill sluka hennes andliga barn når Himlen. Vi är de andliga barnen och hon vår Andlig moder. Hon är moder till Jesus och är Maria och vittnet i vår tid genom Fatima 1917, Garabandal 1961 och nu Medjugorje 1981 till i dag.

Jesus själv vittnar själ i vår tid i True Life in God som började 1985. Guds sändebud är Vassula Ryden

Den 24 dec 1991 avslöjar Jesus om det två vittnena.

Våra Hjärtan lyser som Två Lampor

Samtalet sker mellan Vassula och Kristus

(Julafton)

Min Herre?

Jag Är; luta dig mot Mig, barn;

(Jag såg Jesu heliga Ansikte med själens ögon. Han såg ut som ett barn med stora oskuldsfulla ögon.)

oerhörda gottgörelser behövs för att läka denna jordens sår; sår och skador tillfogade av ondska och synd;

– gläd din Frälsares Ögon och väx till;

Må det ske

att Mitt Budskap blir så vittomfattande, så väldigt, och bevisar sin äkthet, så att Ondskan, Liknöjdheten och Gudlösheten fångas och ångrar sig; barn! håll fast vid fållen på Mina kläder och bred ut dig 1 ännu mer nu, från jordens ena ände till den andra; gå in i Mina Helgedomar om de välkomnar dig i Mina Helgedomar;

om människor förbjuder dig, låt inte detta plåga dig eller ge dig sorg; dina förtryckare kommer att se tillbaka på dessa scener på Reningens dag och de kommer att gråta när de minns hur de avvisade dig; de kommer att förstå hur de avvisade Våra Gudomliga Hjärtan, inte dig; Våra Två Hjärtan som profeterade;

dotter, följ Mina blodfläckade Fotspår och förkunna Mitt Heliga Namn överallt; tiden har kommit då du inte skall tveka längre; plantera Vingårdar överallt där du kan, gör trädgårdar av öknar; Jag har välsignat Mina Budskap till att blomstra och slå rot, så fatta mod, Min dotter;

(Plötsligt kände jag ‘ett svärd av eld’ genomborra mig, och jag ropade: “Herre, jag saknar Dig!”)

du saknar Mig därför att du såg Min Härlighet … skriv:

– citadell efter citadell håller på att intas av Upprorsmannen; Jag kommer idag och erbjuder hela mänskligheten Min Frid, men mycket få lyssnar; idag kommer Jag med fredsvillkor och ett Kärlekens Budskap, men den Fred Jag erbjuder blir hädad på jorden och Kärleken Jag ger dem förlöjligas och smädas under denna afton före Min Födelse; människor firar dessa dagar utan Mitt Heliga Namn; Mitt Heliga Namn har avskaffats och de gör Min Födelses dag till en stor helg då man är ledig för att tillbe avgudar;

Satan har stigit in i Mina barns hjärtan och funnit dem svaga och sovande; Jag har varnat världen; Fatimas Budskap talar: på Min Dag skall Jag låta solen gå ner vid middagstid och jorden förmörkas mitt på ljusa dagen; Jag skall tillåta Draken att bita detta syndfulla släkte och slunga ut en Eld som världen aldrig förr har skådat och aldrig någonsin kommer att skåda, för att förgöra hennes oräkneliga brott;

ni kommer att fråga: ”kommer alla jordens invånare att förgås, de goda såväl som de onda?” Jag säger er: de levande kommer att avundas de döda; av två män kommer en att tas bort; somliga kommer att fråga: ”var är Elia och Mose som skulle komma?” Jag säger dig, du onda släkte: Vi2 har inte talat i liknelser alla dessa år; Elia och Mose har redan kommit men ni kände inte igen dem utan behandlade dem som det behagade er;

du lyssnade inte till Våra Två Hjärtan, Min Moders Obefläckade Hjärta och Mitt Heliga Hjärta, du trolösa släkte … Våra Två Hjärtan har inte talat till er i liknelser och inte heller i gåtor; alla Våra Ord var Ljus och Våra Hjärtan lyser som Två Lampor som brinner tätt intill varandra så klart att var och en kan se; men ni har inte förstått; Våra Hjärtan, som Två Olivträd,3 det ena till höger och det andra till vänster, har i så många år försökt att återuppväcka er; som Två Olivkvistar ur vilka olja4 rinner för att bota ert sjuka släkte och förbinda era sår, men ert släkte behandlade våra Två Hjärtan som det behagade dem; Våra Två Hjärtan är smorda5 och levande, De är som ett skarpt svärd, tveeggat, 6 de profeterar, men upprorets ande i detta släkte korsfäster på nytt Mitt Ord,7 det tveeggade svärdet, och förkastar Våra Två Hjärtan som talar till er idag; på samma sätt som Sodom och Egypten avvisade Mina budbärare;

denna tidsålders envishet har överträffat Faraos, ty deras anspråk på kunskap har blivit ett slagfält där man kämpar mot Min Kunskap, 8Våra Två Hjärtan har i sanning blivit en plåga för världens människor;9 men snart, mycket snart nu skall Min Röst höras igen, Jag skall komma till er med åska och eld; Rättvisan är nära; Våra Två Hjärtan som ni har bekämpat skall segra 10 och denna världens rike skall bli Mitt Rike; 11 allt detta är mycket nära nu;

öppna era ögon och se er omkring; Jag ger Tidens tecken åt er alla; och ni, ni som arbetar för att låta hängivenheten till de Två Förenade Hjärtana föras fram i ljuset, tappa inte modet; Uppenbarelseboken, liksom Sakarjas bok, talar om denna Sanning; frukta inte, sprid denna hängivenhet med förtröstan och mod;

1 Jesus menar att tänja gränserna för vår förmåga att sprida Hans brådskande budskap.
2 Kristus menar de Två Hjärtana, som är de två vittnena i Upp. 11:1-13 och i  Sak. 4:1-14.
3 Upp. 11:4 och  Sak. 4:3.
4 Sak. 4:12.
5 Sak. 4:14.
6 Upp. 1:16.
7 Anspelning på  Rv. 11:8-10.
8 Anspelning på Upp. 11:7.
9 Upp. 11:10.
10 Anspelning på Upp. 11:11.
11 Upp. 11:15.

Det här inlägget postades i Historia, Jesus Kristus., Människan och värdet, Maria, Materialism, Medjugoreje, Medvetande, Okategoriserade, Profetior, Skapelsen, SLiG, Vassula, Vision. Bokmärk permalänken.