JESUS OCH MARIA, JAG ÄLSKAR ER. RÄDDA SJÄLARNA

Den största kärleksgärning vi kan göra är att rädda själar.

Jesus gav denna bön till syster Maria Consolata Bertone, en klarissa som levde första hälften av 1900-talet.

Jesus lärde henne en kort bön på åtta ord som, som rymmer hemligheten i att kontinuerlig gottgörelse och bot för världens synder och hädelser.

”Jesus och Maria, jag älskar er, rädda själarna”

”Förlora inte tid för varje ’akt av kärlek’ betyder en själs frälsning!” ”Ett ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ gottgör för tusen hädelser.”

”När du har uttalat ditt sista ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ då ska jag samla ihop alla dessa böner och ge dem vidare genom det du skrivit ner till miljoner själar.

Även om de är syndare ska de välkomna denna kärlekens väg och följa den på ett enkelt sätt genom förtroende och kärlek och på denna väg ska de älska mig.
___________
Stora kulan 1.

Min Gud, jag tror på Dig, jag tillber Dig , jag hoppas på Dig och jag älskar Dig.
Jag ber Dig om förlåtelse för alla de gånger som vi inte ha trott på Dig, inte ha tillbett Dig, inte ha hoppats på Dig och inte ha älskat Dig.

10 små kulor

2-11 JESUS, MARIA JAG ÄLSKAR ER. RÄDDA SJÄLAR Därefter stor kula igen.

Avslutning

 

Evige Fader, Du sände Din enfödde Son Jesus Kristus för att vi skulle få liv i överfldö. Förbarma Dig över vår mänsklighet som oftast strävar efter motsatsen till det liv som Du vill ge. Rena oss med Jesu Dyrbara Blod och hela oss med Hans frälsningsbringande Sår. Se till Din Sons tillbedjansvärda Hjärta, som brinner av längtan att efter själarna frälsning. Se inte till våra synder utan till Din Kyrkas tro och skänk frälsningensgåva till många människor genom Kyrkans förmedling.
Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss och särskilt ber vi för dem som är döende. Jesus vi litar på Dig.

Heliga Guds Moder, du överger aldrig dina barn. Därför ber vi Dig särskilt för dem som är i fara att förlora sin plats i Dins Sons Rike, vi litar på Dig.

Heliga Josef, Du har med kärlek tagit Dig ann Jesus och har varit en far Honom som själv är Fader för alla. Vissa nu Din fadesrskärleks starka makt för de själar som idag och denna natt ska stå inför den evige Domaren. Hjälp dem att saga ja till Honom i detta livet, så att de får delta i det Himmelska livet för evigt. Josef vi litar på dig. Amen.

Helige Ärkeängeln Mikael, beskydda våra själar. Helige Petrus öppna för oss Himmelens Portar.

Heliga Skyddsänglar, bed för vår och all människors frälsning.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Människan, Människan och värdet, Maria. Bokmärk permalänken.