DEN VÄLSIGNADE MODERN OMTALAR SIN SONS ÅTERKOMST

Jungfruns  Marie namn hyllas idag. Hon födde sin Son utan att mista sin jungfrudom. Hon liknar en stjärna utan att förtäras. En glans av det renaste Inte heller av Sonens födelse- 

Vad betyder namnet? Det lär betyda “Havets stjärna”

Det finns en liknelse till Mose tid, till Egypten och till namnetMiriam som är syster till Aron och Mose. Mirjam var den som satte spädbarnet Mose i floden och såg till att faraos dotter adopterade barnet. Hon beskrivs också äga profetisk gåva.

Israeliterna bodde i Egypten i 210 år, inklusive 86 år av grymt förslavning som började vid den tidpunkt då Moses äldre syster föddes. Därför hette flickan Miriam, för att egyptierna gjorde livet bittert för sitt folk.

Vår moderna tid  till bär på stora likheter till den materialistiska eran i pyramidernas Egypten stod för. En verklighet med en evig materia. Ur kaos (revolution) kommer förändring. Så vår tid har upprepat. Den första frihet kom genom den för första Påsken.

Den andra Påsken sker Kristi död och uppståndelse. En världsmakt är besegrad.

———————————————————————

Budskap från vår Välsignade Moder den 10 okt 1990 i True Life in God

 

frid vare med er; ni Guds rökelse, fatta mod för Jag är med er; Jag är hos er och med Mina otaliga änglar omger Jag er, för att beskydda er; Jag stiger ned med helgonen för att leda er;

Jag är Himmelens Drottning; Jag är Fredens Drottning; Jag är er Frälsares Moder; Jag är Den som föregår Herrens ankomst;

Jag är Den som har öppnat en bred och jämn väg för er Frälsare, ty Han skall stiga ner på jorden, och idag sänder den Allra Högste Mig på nytt för att bana en rak och jämn Stig för Hans Återkomst;

fastän Satan använder människor för att försena Mitt Verk och lägga hinder i vägen, så frukta inte;

Herren är Allsmäktig och till sist skall Våra Hjärtan segra; lita på Hans väldiga Styrka för Han kan flytta berg och smälta klipporna; ingenting kan hejda Hans Mäktiga Hand;

– vad ser ni ovanför er?

 

lyft era huvuden och se vad Herren reser upp;

Herren reser över er Sin Stora Kärleks och Barmhärtighets Baner;

Han kommer för att upprätta er med Sin ömhet och mätta er med behag;

Han kommer för att omsluta er med Sin Myrras ljuvliga väldoft; Han kommer för att lindra era sår med Sin Ömhets balsam;

Han kommer ner för att utgjuta Sin olja över dig släkte, och smörja dig; Konungen vill föra er in i Sina Gemak för att trösta er och torka bort era tårar;

Han vakar över er som över Sin Ögonsten; och ni, vill ni i er tur återgälda Hans Kärlek? ge Honom ert hjärta och er vilja;

– många av er har glömt bort Guds vägar, ni har drivit iväg med strömmen, liksom bortförda av ett strömdrag i en sjö till en damm av liknöjdhet;

nedsmutsat av materialism har ert lopp ändrat riktning, och från helighet och den rätta Vägen har ni blivit ledda rakt in i djävulens nät och i lejonets gap!

ni har inte följt det Dyra Blodets märken som Jesus lämnade efter Sig som vägmärken för er att följa;

nej, ni har följt de smutsiga riktmärken som Satan satte upp åt er; riktmärken som alla leder till öknen där ingen skulle finnas som kunde ta hand om era sår, och ingen som tröstade er; och där ni skulle dö;

ert släkte har låtit bli att uppskatta Guds stora Kärlek;

det är därför era länder satts i lågor av egoism, gudlöshet och Satans raseri; och intill denna dag är hans hand lyft för att krossa er och sätta alla länder i brand;

genom er ateism och ert fördärv har ni svept in er själva i dödens svepning; ni har svept in era kära i ett hölje av hård sten;

Jag ropar i vånda från höjden till er alla att söka frid med Gud, och försona er med era familjer;

när ni kommer och ber på era pilgrimsfärder, kommer ni med rent hjärta?

har ni upphört att göra ont? är ni i frid med er nästa?

har ni bekänt och med uppriktigt sinne ångrat era synder? har ni välsignat era fiender och förlåtit dem?

har ni besvarat ont med kärlek? är ni verkligen redo att möta Herren med händerna fulla av goda gärningar?

– välsigna dem som förföljer er, och be för dem,

döm dem inte; fortsätt att be, för vad betyder era offer när ert hjärta inte förlåter,

utan fortsätter att hysa agg? var är då er helighet?

rena er och lev i Guds Ljus och i Guds Kärlek;

var sanna vittnen för Evangelium genom värmen och ljuset och glöden i ert hjärta;

var vittnen för Jesus genom att bära Hans Kors med Honom; var vittnen för Kyrkan genom att vara orubbliga i er tro och genom att vara förenade med Kristi Ställföreträdare;

låt aldrig er tunga slinta; var fullkomliga så som Herren är fullkomlig; låt det synas att ni verkligen är Guds stora Kärleks första skörd; l

åt varje öga bli vittne till ert goda uppträdande och förstå att ni är barn till den Allra Högste;

låt Hans Fem Sår bli synliga på er kropp också, låt dessa vara Tecknet på att ni är Hans elever och Han er Gudomlige Mästare;

lev Våra Budskap och var som utsäde för att sprida dem; låt ert kärleksrop nå ut över hela jorden och till världens ändar;

Jag välsignar var och en av er, och Jag tackar er för att ni gett Mig er tid; gå i frid;

 

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Makt, Människan, Materialism, Ny tid, Vassula. Bokmärk permalänken.