MARIA ÄR JESU MODER OCH VÅR MODER I HIMLEN

Sedan 1981 pågår det stora Mariaundret i Medjugorje i Bosnien där Maria vittnar från Himlen som rör vår tid på jorden!

Över 40 milj besökare har kommit hit under dessa år. De som kommer har vittnat om många under hur de botas från sjukdomar av alla de slag. Blinda ser. De som är sjuka i AIDS botas. Rullstolsbundna reser sig och går. Icke troende blir troende.

De har upplevt övernaturliga fenomen i på himlen som solundret likt en flammande sol som rör sig till och från jorden. Bilden på himlen med Maria med Jeususbarn är från nyårsaftonen 2020. Maria med Jesusbarnet hälsar oss alla.

Belackare finns som söker en förklaring  i en datorframställd bild i Photoshop.

Men det räcket inte som förklaring då mångfalden av vittnade tecken finns under 40 års från alla nationaliteter. Parallellt pågår  Kristi egen uppenbarelse sedan 1985 i True Life in God. Jesus talar om hur viktig Medjugorje är för mänskligheten och kyrkan.

Påven hörsammar dess goda frukter för människor och hindrar ingen att resa hit

Medjugorje är en fortsättning från Marie uppenbarelse Garabandal 1961 i Spanien och Fatima 1917 i Portugal. De finns i Guds frälsningsplan.

Maria är Guds moder som gör det möjligt att Gud blev människa för att visa oss livets väg. Vår fysiska verklighet är slutet med död. I Kristi kärlek och barmhärtighet finns nåden till det eviga livet. Jordelivets slut är då en födelse för det Himmelska riket.

Kristus själv öppnade vägen och segrade över döden och materians makt. Kristi uppståndelse gäller även vårt liv om vi tror och följer vägen Målet är en förening med Gud. Hjärtats förening. Guds makt är att kunna förlåta och ge liv om vänder åter.

Kristi återkomst innebär då att det mörka väldets tidsålder och makter störtas för en kommande tid med Gud.  Guds fred.  Därför att budskapen så livsavgörande för att återvända medan tiden ännu finns kvar.

Att Gud föds på jorden som människa genom en kvinna är en ofantlig händelse. Maria är av Gud den fulländad skapelsen utan arvsynden som “smittade” mänskligheten genom fallet. En väg utan Gud och sanning. En väg efter egen huvud.

Maria är Jesu Moder och vår Moder i himlen. Hon är så även Himlens drottning

Jesus talar om Maria som är klädd i Solens klädnad den 20 mars 1996 i True Life in God.

“Min älskade, kom och lär: vem har upphöjt Mig mest? Jag skall säga dig vem som har upphöjt Mig mest; det har den Nya Eva; ja! Kvinnan klädd i solen, Hon som står på månen och bär tolv stjärnor som en krans på Sitt Huvud; 1 ty Jag som har skapat himmelen och allt som är i den, och jorden och allt som den bär och havet med allt som finns i det 2 har satt Henne över alla dessa ting; 3

Himmelens Drottning står alltid inför den Allra Högstes tron, Hennes stora Namn är lika upphöjt som Himmelen är över jorden; Hennes Namn är svept i en klädnad av ljus; må hela världen böja knä inför Henne som bär det Heliga Namnet:

Guds Moder;

i sitt Obefläckade sköte ärade Hon Mig genom att ta emot Mig, det rena Lammet, och så bli en helgedom åt Helgedomen; kom och sjung en ny sång till Hennes ära, låt alla som bor på jorden vörda Hennes Obefläckade Hjärta, det Altare där Jag avlades och blev Guda-Människa också; 4 ingen har förhärligat Mig så mycket som Kvinnan klädd i solen;

ja! Hon är så strålande vacker i Sin fullkomliga Kärlek att alla öar, berg, höjder, dalar och källor bugar sig djupt när Hon går förbi; och idag liksom igår, när Den Skönaste Kärleken går över jorden, åtföljd av Mina Änglar, vilkas ögon aldrig upphör att beundra den Beundransvärda, den Heligaste av alla Jungfrur, i förundran inför Skönheten hos Min Faders Mästerverk, när Hon vandrar över jorden, griper Hon in och besvarar kärleksfullt era enträgna böner;

låt Mig säga er: Mitt Heliga Hjärta är er himmel; skapelse, Mitt Heliga Hjärta, som så många av er förnekar och avvisar, är er Himmel; ert Paradis, ert Rike; er Arvedel, er Viloplats i Evighet; så kom nära detta Hjärta som älskar er så högt, och Jag skall ösa oräkneliga välsignelser ur Mitt Hjärta in i ert hjärta, göra er själ vacker som våren och förvandla er själ till ett elfenbenstorn, en himmel åt Mig ensam; hur kan någon tvivla på Min Kärlek? ack, älskade, varje gång ni tvivlar på Min Kärlek, förmörkas solen av Min sorg ….

idag vill Jag, i Min stora Kärlek, visa er Min Moders Hjärta, 5

6 “O Min Faders Mästerverk! O Jahves Enastående Mästerverk! Min Helige Andes Brud! Mitt Strålande Tabernakel! Ditt Hjärta, den Älskades, 7 Älskade, är Ett med Vårt! Ditt Hjärta är Min tillslutna lustgård, en förseglad källa; ditt Hjärta är en Källa som gör trädgårdarna fruktbara; ditt Hjärta, Du Beundransvärda, är Min Tron, på vilken Jag har blivit förhärligad; Hjärta av Mitt Hjärta, som Jag krönte i Vår närvaro och inför hela Mitt himmelska hov, 8 hur kan någon av Mina skapade varelser avvisa Ditt Hjärta? 9 Du, kraftens Ark, klädd i idel dygd, Min Nya Sång, 10 Min Harpa, Min Borg, i vars glans Himmelens och jordens Skapare hänförs, Du som står i Vår Närhet, stå lika nära alla som anropar Dig; men hur har människan kunnat falla så djupt och slagit in på en så bedräglig väg att hon avvisar Ditt Hjärta?”

har du inte hört, skapelse, att Jag är Hennes Hjärtas Hjärta, Hennes Själs Själ, Hennes Andes Ande? har du inte hört att Våra Två Hjärtan är förenade till Ett? betrakta Mitt Frälsande Hjärta, och betrakta Hennes Med-Frälsande Hjärta, betrakta Mitt Hjärtas Fröjd, som stiger likt morgonrodnaden för att lysa upp jordens mörker, betrakta Drottningens Hjärta som lyser över människosläktet mer strålande i Sin glans än alla stjärnbilder tillsammans; mer strålande än solen; strålande som Min Härlighet på grund av Sin enastående fullkomlighet; betrakta er Guds Tabernakel; betrakta och högakta så som Jag högaktar Min Tron;

fråga inte: ”hur skulle den Allra Högste ha byggt Henne en så upphöjd tron i Sina Himmelska Gårdar?” se, Jag har inte bara utsett Henne till Drottning över Mina Änglar och Mina skapade varelser, Jag har också utsett Henne att vara Min Tron; himmelens och jordens Drottning är Tronen för konungarnas Konung, ty Jag, Alltets Herre, har satt Henne främst i Mitt Heliga Hjärta;

född att vara Min Härlighets Krona, att vara Min Strålande Krona, född att vara det Sanna Ljusets Kärl som antog kött och blev människa av Davids ätt, född att vara Min ära och Min stolthet; Anden tillsammans med Mig och Fadern sade:

“Maria, full av nåd, Vi är med Dig; inga mysterier skall Vi dölja för Dig, Vår Andedräkt skall vara din andedräkt, det rena utflödet av Vår Härlighet, Maria, Avbild av Vår Godhet, Vi ger Dig Vår Frid i Ditt Hjärta; i detta fullkomliga Hjärta skall Jag, Sonen, triumfera; Vårt Hjärta skall vara Ditt Hjärta, en brinnande låga av gudomlig kärlek; Vår Själ skall vara Din Själ, 11 en vördnadsvärd skatt, ett Paradis för Oss; Vår Ande skall vara Din Ande; ja, var och en som är förenad med Oss är en ande med Oss;”

detta är Hon som är så högt benådad, Hon som avvisas av så många trots att Hon är salva för era ögon, balsam för era sår, den barmhärtiga bönen för era böner till den Evige Fadern; förebedjare och förespråkare för era själar;

svaga människa …. Min Helige Andes Brud är Templets Tempel, de svagas och de eländigas förlovade land, återskenet av Mitt eviga Ljus; Er Tröstares tröst skänker er tröst i era sorger …. vad har människan att säga? vad kan människan säga i sitt tält? hur kan hon upptäcka någonting himmelskt i sin förgängliga kropp när hennes själ är tyngd av synd, hur kan hon upptäcka vad Min Faders allsmäktiga Hand har gjort? människa, du styr ditt sinne utan ljus, utan förstånd;

människa, om du idag öppnar ditt hjärta, skall alla de hemligheter som föreföll ofattbara för dig, bli uppenbarade för dig genom Mitt Gudomliga Ljus, trefalt Heligt, och du skall förstå vem Kvinnan klädd i solen är; då skall hela din varelse upplyftas och ditt hjärta skall jubla i hänryckning, när slöjan lyfts bort och dina ögon ser det mest Välsignade Hjärtat, det Heligaste av alla helgon, det Oförlikneliga Hjärtat, brinnande av gränslös kärlek, en eld så lysande klar;

En del av budskapet  i True Life in God

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kärlek, Kyrkan, Makt, Människan, Maria, Materialism, Medjugoreje, Mirakler. Bokmärk permalänken.