VARDANDE TID – HESEKIELS PROFETIA

Inget annat än politik gäller för framtiden. Inget annat skall vi inse. Består världsordningen??? “New World Order” är vägen enligt världstesen.

Novus Ordo Secolorumden nya tidens ordning eller de nya seklernas ordning.

I denna nya världsordningen ska all makt läggas i händerna hos de upplysta, som då har nått fram och blir de fullständigt upplysta. En vision från 1782 riktat till framtida generationer.

De upplysta verkar inom finansmakten, de ultrarikas rike och genom politiska makthavare. Politiska teser gäller som “Globaliseringen” eller “Internationalen”. Kapitalism vs kommunism är i modern historia två vägar är en strävan till samma mål – till den ekonomisk världspyramidens styre över alla.

En värld byggd i lögn genom seklerna. Samtidigt är tiden  en upprepning av vad som skett i forna till när folk levde i fångenskap men befriades.  Exodus är ett utträdde från ett slaveri i forna Egypten som var den ateistiska materialismens moder. Vår tids upprepning

Den värld som nu är går mot sitt slut.  Guds rike är nära.

Vad menas med det? Guds rike i vårt hjärta. Vi står inför en tid som är vardande.

Så säger Herren Gud: Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er hem till Israels land.

När jag öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem, mitt folk, då skall ni inse att jag är Herren.

Jag skall fylla er med min ande och ge er liv och låta er bo i ert eget land. Då skall ni inse att jag är Herren. Jag har talat, och jag skall göra som jag har sagt, säger Herren.

Profetian: Hes 37 12-124 kommer genom Hesekiel som tillhörde de israeliter, som år 597 f.Kr. deporterades till Babylonien i Den babyloniska fångenskapen, och under tiden i fångenskap blev Hesekiel en ansedd profet bland de sina. Han såg som sin uppgift att varna sitt folk. Omvändelse är inte förgäves; man behöver inte lida för fädernas synder, utan var och en har sitt eget ansvar.

Den profetiska gåvan lär oss att läsa historien med Guds ögon, att i den finna hans frälsande plan och främja dess förverkligande. Den är samtidigt en kungörelse och ett angivande: tillrättavisning och tröst. När Gregorius den Store förklarade Hesekiels profetior undervisade han att ”tre är profetians tider: det förgångna, det närvarande och framtiden” och att ”profetians specifika ändamål inte är att förutsäga framtiden utan att uppenbara det som är dolt” och att ”det tillhör profetians ande att erfara framtiden med hjälp av det förflutna True Life in God: “http://www.tlig.org/sv/spirituality/essays/birgitta/)

TRUE LIFE IN GOD: DEN SANNA OCH FALSKA RELIGIONEN. JESUS DEN 19 APRIL 1992

be för era bröder och systrar som följer en falsk religion,2 en falsk avbild av Mig; djävulen har stigit ned till ert släkte i raseri; dessa sekter har förutsagts i Skriften; Vassula, dessa falska religioner har spridit sig i Min Kyrka likt cancer i en kropp; dessa sekter är cancern i Min Kropp;

de kan argumentera för att den sanna visheten finns hos dem men Satan försöker att om möjligt vilseleda hela världen, även de utvalda;

världens envisa vägran till ånger har fört den vilse; ert släkte kände Mig, ändå vägrade de att erkänna Mig; de föredrog att följa Satans läror i sitt förmörkade förstånd;

Jag har gett Min Frid men världen förkastade Min Frid; världen bytte i stället ut Min Härlighet mot en Lögn, den bytte bort Mitt Eviga Offer mot förödelsens styggelse:

upprorets andEgiven av Upprorsmannen;

världen har bytt ut Min Gudomlighet mot en värdelös imitation: en dödlig människa, den har övergivit den Gudomliga Sanningen för en Lögn; men det har blivit sagt att vid Tidens slut kommer Satan att vara verksam och det kommer att ske mirakler av alla slag, och en hel del bedrägliga uppvisningar av tecken  och underverk och allt ont som kan bedra dem som är på väg mot undergången, därför att de inte ville omfatta Kärleken till Sanningen som kunde ha räddat dem;

orsaken till att Jag sänder en makt att vilseleda dem och få dem att tro på vad som inte är sant, är; att fördöma alla som vägrade tro på sanningen och istället valde ondskan;

Upprorsmannens makt är sådan att han utan någon fruktan nu har framträtt öppet för alla; det är om denne profeten Hesekiel talade, den som är uppblåst av stolthet, den som gör anspråk på att vara Gud, den som efterapar Sanningen, den som betraktar sig själv som Min jämlike och säger att han sitter på Min Tron; Upprorsmannen är verkligen Min Kyrkas Fiende, Antikrist, den människa som förnekar den Heliga Treenigheten;

har ni inte läst: ”vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? – han är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen, ty den som förnekar Sonen har heller inte Fadern och den som erkänner Sonen har också Fadern;”8

dessa Satans läror lär er att tro på reinkarnation, fastän det inte finns någon reinkarnation;

de håller uppe ett yttre sken av religion men har förkastat dess inre styrka: den Helige Ande och den Heliga Kommunionen, Mitt barn; Satan går förklädd som en ljusets ängel för att bedra många, och tillsammans med Upprorsmannen kommer han att tilldela stora hedersbetygelser åt dem som vill erkänna honom, genom att ge dem stor makt och myndighet och genom att utskifta landområden till belöning; 10

men Jag säger er i sanning, att snart skall himlen öppnas och Min Eld skall komma ned över dem och förtära dem,

Jag Är
Trofast och Sann;
Jag Är
Domare och Rättrådighet;
Jag Är
Guds Ord;
Jag Är konungarnas Konung och herrarnas Herre;

och Jag upprepar Mitt Löfte till er:
Jag skall verkligen vara hos er snart;

Det här inlägget postades i Antikrist, Babylon, Fred, Helgon, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Makt, NVO, Opinionsbildning, Paradigm, Rationalism, religion, Skapelsen, SLiG, Treenighet, Världsbilden. Bokmärk permalänken.