HAN SOM ÄR JESUS KOM, BETALADE VÅR SKULD OCH VILL RÄDDA OSS TILL EVIGA LIVET

Vi går in i påskens tid? Vad betyder den? Skärtorsdagen är för många är en halv arbetsdag. En högtid med påskris, målade påskägg, påskliljor på bordet och påskbrasan på kvällen. Den sekulära påskens tradition.

Ursprunget är något helt annat. En påminnelse av ytterst vikt för livet. Liv för evigt.

Själva ordet påsk kommer från det hebreiska ordet pesach som betyder ”övergång”. En räddning av ett folk från slaveri som skildras Exodus. En gudomlig räddningsoperation.

2021 är ett år präglat av pandemin i världen. Nutidens utvecklingen har gett oss farsoter, svält krig och naturkatastrofer. Vår existens är hotad. Avfallet från Gud är fruktansvärd. Bortglömd. Han finns inte.

Allt är förvarnat. Kristus kom till jorden för att inte mänsklighetens skulle gå under. Kom i människogestalt som Guds son. Bar på den fallna människans grund utan att begå synd.

Jordens ansikte är format efter en politisk och ekonomisk vanställdhet. Jordens furste sänder världen mörkret, lögn, söndring, maktlystnad girighet, rädsla, ras/könskamp, krig, förtvivlan eller misstag som får oss bryter oss loss från Gud. Satan har försökt isina manifestationer alltid att härma Gud.

Precis som Gud gav varje nation sin skyddande ängel, så gav Lucifer dem sin demon. De har burit namn i historien som Zeus, Jupiter, Oden eller som nu Mammon som kulturförstörare.

Ondskan makt ville förstöra människor från början och hela jorden. Själviskheten planterades i människans fall att söka sin egen väg.

Jesus kom som förlåtelsens makt och Frälsaren. Kristus kallar oss alla. Återvänd innan den gamla tiden tar slut. Gud vill förbarma sig över oss och förlåta oss i vår ånger.

Den mänskliga skulden skulle Jesus som Guds son betala med sitt egen kropp och blod för en ny existens. En seger över döden och mörkrets makt. Ingen människa på jorden förmår detta. Utan Kristus är vi tillspillogivna.

Hans självuppoffrande kärlek för rädda vår själar fick bära den enorma plågan och förnedringen. ”Fader förlåt den ty vet inte vad gör”.

Dömdes oskyldig. Pryglades nästan intill döds. Krönt med törnen. Bar på Korset upp till Golgata. Fastnaglades på Korset inför människors hån och förakt. Förlät rövaren på korset när han i sin sista stund bad om förlåtelse.

I filmen “Passion of Christ” skildras korsfästelsen i detalj. Övernaturliga händelser sker under filminspelningen. Uppenbarelsen av Kristi lidande gjordes till ett helgon. Katharina Emmerich

Intensiteten i Jesu Kristi lidande och medkänslan hos hans välsignade moder sker framför våra ögon. Inget mänskligt hjärta kan härdas så mycket att det inte bli berörd.

Så dog det som format den gamla människans ego till vår tid. Uppståndelsen på den tredje dagen är den nya människan i Kristus i anden. Den nye Adam

Allt skildrar den sanna Påsken för mänskligheten och vår räddning. Jesus offrade sig själv för oss. Jesus ber kyrkans ledare.

Ena min Påsk till en dag och låt den inte ske på olika tidpunkter i öst och väst.  Allt förutsätter enhet. Så är kyrkan en uppdelad kyrkan. Den är endast EN i den första kyrkan!!!

Gud söker Kärleken hos oss och vår bön. Kärleken till Gud. Kärleken till medmänniskor   Hjärtats kärlek. En enhet i kärlek. Gud söker även den mest eländiga. Ett förkrossat hjärta i ånger, ger Guds förbarmande och förlåtelse.

Vi kan be för varandra. “Jesus och Maria, jag älskar er. Förbarma er över oss. Rädda själarna.”

Den tid som är framledes skall avslutas. Vi stårt för Jesus andra ankomst Det 6:te sigillet bryts och innehåller det som Jesus förutsade i Matt. 24:29, 30 och i vår tid när solen förmörkas och månen inte ger sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. En 8 timmar lång jordbävning och jordaxeln kommer att luta 23 grader innan det återgår till sitt lägen.

Ingen kommer undan. Kristus talar genom sin budbärare:

men Jag, Segraren, skall böja dem djupt… se, Vassula-av-Mitt-Lidande, ta emot Min Frid, sök ingen annan än Mig! Mitt-Lidandes-själ, gå ut bland folken och överlåt motståndet till Mig, Jag skall få dem som motsätter sig Mig att resa sig från sina säten och böja sig djupt; lita på Mig, gå ut bland folken och påminn var och en om Min Kärlek och att Jesus betyder Frälsare, Återlösare, och att storheten i Min Kärlek till er alla överskrider allt… ”

”Jag har stigit ned från Himmelen för att nå er, men har ni lyssnat på Mig? Jag har stigit ned från Min Tron för att komma hela vägen till era rum för att uppvakta er och påminna er om att ni är Mitt Rikes arvingar; Jag har stigit ut ur Min Boning och har genomkorsat ödemarken för att söka efter er; himlarnas Härskare har inte nekat er Sin Kärlek, aldrig! Jag har tillåtit dina ögon, skapelse, att se en Konung i Hans Skönhet, för att dra dig till Mig; ”

” en stor ångest skall falla över alla invånare; och ve den otroende! hör Mig: och skulle människor säga till er idag: ”åh, men Den Levande kommer att Förbarma Sig över oss, din profetia är inte från Gud utan från din egen ande;” så säg dem: fastän man säger om er att ni lever, är ni döda; er otro fördömer er, för ni vägrade att tro under Min tid av Barmhärtighet och förbjöd Min Röst att spridas genom Mina språkrör som ville varna och rädda Min skapelse, ni skall också dö som de onda;

” när Mörkrets Stund kommer skall Jag visa er era insidor; Jag skall vända ut och in på era själar, och när ni ser er själ svart som kol, kommer ni inte bara att erfara en smärta som aldrig förr, utan ni skall slå er mot bröstet i ångest och säga att ert eget mörker är mycket värre än det mörker som omger er;

Än mer förutsägs http://www.tlig.org/sv/messages/779/

Vår Herre ger oss en viktig bön (13 februari 2016)

Be och låt inte era ögon bli tyngda av sömn! Så här bör ni be:

“Jahve, min Gud, låt min bön komma inför Dig,
hör vårt rop om barmhärtighet och hjälp,
förlåt dem som inte har någon tro på Dig, min Gud,
och inte någon tillit till Din makt att rädda oss;

låt inte ljusen slockna i våra dagar,
låt inte jorden förgå i ett plötsligt eldsken;
men i Din Faderliga Omsorg,
förbarma Dig över oss, och förlåt oss;

tillåt inte den onde att utgjuta vårt blod som vatten;
förlåt oss vår skuld, vänd bort Din vrede,
se till vår svaghet;

håll tillbaka Dina olycksbringande änglar,
låt oss få en ny möjlighet att visa oss värdiga Din Godhet;

jag litar helt på Dig; amen”

hur glad kommer Jag inte att vara när Jag tar emot denna bön; denna bön kommer att beveka Mig! dotter, Jag skall välsigna alla som uppriktigt ber denna bön; må denna profetia åter bli uttalad; ”dagen och stunden tillhör Mig, er Gud,” detta är vad du skall säga till dem som frågar dig om dagen och tiden för Min Rättvisa! Kärleken älskar er;

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kristendom, Människan, Materialism, Påsk, Påsken, Profetior, slavdom, SLiG, Utveckling, Vassula. Bokmärk permalänken.