JESUS VILL RÄDDA OSS UR UPPRORETS TIDEVARV

Jesus besitter en makt större än allt annat. Besegrade döden och materian och uppstod till livet.

I Honom finns vår själs räddning om vår tro är uppriktig. Ingen är fullkomlig. Men Gud är den Barmhärtige besitter Förlåtelsens makt till dem som kommer åter.
Han förlät rövaren på Korset i hans sista stund.

Den gamla tiden skall ersättas med en ny tid. Det och dem som gör Uppror mot Gud går under.

Jorden kommer döpas i Eld. All laglöshet, allt ont som tillhör det gudlösa försvinner från jorden.

Jesus talar till oss personligen om vår räddning av vår själ i sitt Fred och Kärleksbrev sedan 1985 i True Live in God, –

Jesus talar till oss personligen och vår räddning av vår själ i sitt Fred och Kärleksbrev sedan 1985 i True Live in God,https://ww3.tlig.org/en/ Budskap till mänsklighet om ett liv i kärlek, fred och enhet.

Att leva ett sant liv med Gud  men varnar även för det måste ske före den nya tidens ankomst med Kristus själv. Kärleken är på väg tillbaka genom Kristi återkomst. Tecken ges som förvarnar.

Jesus besitter en makt större än allt annat. Besegrade döden och materian och uppstod till livet.

I Honom finns vår själs räddning om vår tro är uppriktig. Ingen är fullkomlig. Men Gud är den Barmhärtige besitter Förlåtelsens makt till dem som kommer åter.
Han förlät rövaren på Korset i hans sista stund.

Den gamla tiden skall ersättas med en ny tid. Det och dem som gör Uppror mot Gud går under.

Jorden kommer i en framtid döpas i Eld. All laglöshet, allt ont som tillhör det gudlösa försvinner från jorden. Den tids slut inför den nya.

Jesus talar till oss personligen om vår räddning av vår själ i sitt Fred och Kärleksbrev sedan 1985 i True Live in God, –

Den 27 juni 1991 kommer ett genomskådande av vår moderna tid. UPPRORETS TID.

idag, dotter, är Antikrist Upprorets ande, som kommer från Satan, så som Skriften definierar honom: den Laglöse,1 som är den vanhelgande skändlighet som ställts upp i Mitt Tempel som profeten Daniel talade om – var och en av er är Mitt Tempel … den som Skriften kallar den Laglöse och som definieras som den vanhelgande skändligheten är ett av de två förebådande tecknen på Tidens slut; det andra tecknet är ert stora avfall;

din tidsålder, Mitt barn, har brustit genom att inte ge Mig den tillbedjan ni är skyldiga Mig, men som också är ert Liv; Satans plan var att erövra denna tidsålder och få er att tro att ni kan klara er utan Mig; därför trängde Upprorets Ande, som är Antikrist, in i Min Boning; det är Laglöshetens ande, för att inte säga mer, och den har idag ställa sin tron i Min Helgedoms innersta; denna Upprorets ande får dem som har den inom sig att ropa: “Jag är en gud!” människor har avfallit och genom deras avfall öppnades vägen för Satan att gå in i dem och leda dem alla mot en våldsam död;

denna Upprorets ande som ödelägger själen, sinnet och hjärtat, är Motståndaren som aposteln Paulus talade om; han som gör anspråk på att vara så mycket större än allt det som människor kallar ”gud”, så mycket större än någonting som tillbeds; han som säger: ”Jag vill utmana Makten” och så sätter de sig alltså själva i Mitt ställe och utfärdar sin egen lag för att föra krig mot Min Lag och allt som kommer från Min Ande;

dag efter dag, timme efter timme fortsätter de att vålla Mig sorg och förolämpa Min Helige Ande; O stoft och aska, ni som avlägsnade Mitt Eviga Offer från ert inre, vill ni dö?

varför konkurrerar ni med Mig? varför avvisar ni Nådens Helige Ande? var och en som förnekar Mig är Antikrist, ty han förnekar Fadern, Sonen och den Helige Ande som är en och densamme, för Vi tre är alla eniga;

Jag är den Helige som de så ondskefullt förråder, och Jag är den förste att förlåta dem, om de bara för ett ögonblick ångrade sig … men så länge de håller fast vid sin självtillräcklighet kommer de inte att höra Mig, inte heller kommer de att kunna se hur Jag idag fullständigt träder fram och som aldrig förr uppenbarar Mitt Heliga Ansikte för hela världen;

Jag, Herren, skall fortsätta att lysa över dig, skapelse, och Jag skall sprida Mitt Ljus över jordens anlete; över solen som förmörkats och månen som mist sitt sken12 i er tidsålder och som fick er att avfalla i ert mörker, snart skall era vedermödor vara över;

Jag avser att förvandla era träskmarker13 till en trädgård; natten till dag; era städer som idag ligger i spillror till städer av Ljus; era nerrivna altaren15 skall åter byggas upp och med Min Egen Hand skall Jag lägga grunden i era tempel;16 Jag skall förnya hela skapelsen; 17Jag skall förnya er alla med Min Helige Ande; kom, Vassula, Mitt lamm, allt skall bli skrivet och på det sätt Jag vill att det skall skrivas;

Kärleken är vid din sida;

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Jorden, Kristendom, Kultur, Ledarskap, Livet, Makt, Människan, Människan och värdet, Ny tid, Samhälle, sekulariseng, slavdom, SLiG, Tid, Tortyr, Tyranni, Världsbilden, Vassula. Bokmärk permalänken.