JUNGFRU MARIA – VEM ÄR HON?

Maria, Fredens drottning, Medjugorje

Det var genom den allra saligaste Jungfru Mara som som Jesus trädde in världen och det är också genom henne som han blev utsedd att härska i världen.

Ett Traktat av Louis Marie Grignion de Montfort

Eftersom Maria förblev helt undangömd under sitt jordeliv, kallades  hon av den Heliga Ande och Kyrkan för Alma Mater. Den gömda och hemliga modern. Hennes ödmjukhet var så stor att hon inte begärde någonting annat än att vara okänd för sig själv och andra samt att vara känd av Gud ensam.

Hennes enträgna böner  var att förbli gömd, fattig och ringaktad. Denna ödmjukhet är det raka motsatsen till högmodet och den Onde själv.

Gud lät henne vara fördold för nästa alla människor vid hennes avelse, födsel, liv, hennes mysterium, vid hennes uppståndelse och upptagning i himlen. Änglarna brukade ofta fråga varandra, “Vem är hon?”

Gud, Fadern, vill att hon aldrig skulle utföra några underverk på jorden, åteminstone inget offentligt, trots Han givit henne makten att göra det. Gud, Sonen, vill att hon skulle tala ytterst lite trots att Han givit henne sin vishet.

Maria är Guds mästerverk. Hon är den strålande Gudsmodern. Hon är den förseglade källan och trofasta hustrun den Helige Ande, där endast Han kan inträda. Hon är en helgedom  och viloplats för Den Heliga Treenigheten. Hon är den nye Adams jordiska paradis där Han blev kött genom den Helige Ande för att i henne åstadkomma ofattbara underverk.

I Lukas 1:49 står det: “Den Allamäktige har gjort stora ting med mig. Miljontals gånger hälsar änglarna.”Var hälsade Maria…”. För de kristna är hon en väktare och bekyddarinna. Även bland muslimer är Hon den sanna Kvinna

Själva djävlarna i helvetet fruktar henne och visar respekt. Marias skönhet, storhet, och fullkomlighet är nådens, naturens härlighetens underverks underverk. Hennes rike är inget annat än en nödvändig förutsättning för kunskapen om Jesus Kristus och Hans rike som skall komma in i världen. Hon som först gav Honom världen skall låta Hans Andra ankomst ståla i härlighet.

Människa fall bestod i göra sig själv till “gud” och ära sig själv i självintressen i världslig makt och väg i högmod. Marias stora dygd i ödmjukhet är en väg för människa, förlossning från den gamla människa till den nya i Kristus.

Maria har visat en väg genom henne till Kristus.

  1. Med god och rätt avsikt att behaga Gud allena och efter och eftersträva förening med Jesus Kristus som slutmål och i avsikt att bygga upp min nästa
  2. Med uppmärksamhet utan att viljemässigt distraheras
  3. Med hängivelse utan stress och vårdslöshet
  4. Med blygsam uppbygglig kroppshållning

Eftersom all fullkomlighet består  i att efterliknar, förenas och vigs till Jesus Kristus. Av alla varelser så är Maria den som som efterliknar Jesus mest. Ju mer vi har vigts till Maria desto mer har man vigts åt Jesus Kristus. Den fullkomliga vigningen.

Andakten består i att man överlåter sig själv fullständigt till Maria för att fullständigt tillhöra Kristus genom henne.

  1. Vår kropp med dess sinnen och lemmar
  2. Vår själ med dess förmåga
  3. Våra materiella tillgångar och det vi kommer att förvärva i framtiden
  4. Våra inre och andliga tillgångar, alltså vår meriter, dygder och goda gärningar, förflutna, nuvarande och framtida.

Källa: Louis Marie Grignion de Montfort (1671 -1716)
ÖVERSÄTTNING SAMUEL CAVALIN

ISBN:978-83-949291-0-7

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kärlek, Maria, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.