VIGNING TILL DET HELIGA HJÄRTAT

Jesus ber oss ofta be denna bön:

Jesu Heliga Hjärta,
kom och ta mig helt i besittning,
så att mina motiv blir Dina Motiv,
mina önskningar Dina Önskningar,
mina ord Dina Ord
mina tankar Dina Tankar,
tillåt mig sedan att gömma mig
i den djupaste vrån av Ditt Heliga Hjärta;
tillintetgör mig helt och hållet;

Jag, (…),
skall tillbe Ditt Heliga Hjärta från mitt innersta,
jag lovar att tjäna Ditt Heliga Hjärta med en eld inom mig,
jag skall med iver tjäna Dig mer innerligt än tidigare;

Jag är svag
men jag vet att Din Styrka skall upprätthålla mig;
tillåt mig inte att förlora Dig ur sikte,
inte heller mitt hjärta att förirra sig på avvägar;

Jag, (…),
skall endast söka Ditt Heliga Hjärta
och längta bara efter Dig;

Jesu Heliga Hjärta,
gör mig ovillig till allt
som är emot Din Helighet och Din Vilja;
sålla mig om och om igen
se till att ingen rival finns kvar i mig;
förstärk från och med idag de Kärlekens band
med vilka Du har bundit mig,
och låt min själ törsta efter Dig
och gör mitt hjärta sjukt av kärlek till Dig;

Jesu Heliga Hjärta,
vänta inte,
kom och förtär hela min varelse
med Din brinnande Kärlekslåga;
vadhelst jag gör från denna stund,
skall jag göra endast för Dina Intressen och Din Ära,
inte för mig själv;

Jag, (…),
viger mitt liv till Dig
och från denna dag är jag villig
att vara Din Kärleks slav,
ett offer för Dina Brinnande Önskningar och Ditt Lidande,
en tillgång för Din Kyrka
och Din Själs glädje;

låt mig likna Dig vid Din Korsfästelse
genom den bitterhet jag kommer att möta
i döva själar och i att se dem falla;
ge min själ sin andel;

Jesu Heliga Hjärta,
bespara mig inte Ditt Kors,
liksom Fadern inte besparade Dig;
håll fast mina ögon, mina tankar och mina önskningar
som fångar i ditt Heliga Hjärta;

ovärdig är jag, och förtjänar inget,
men hjälp mig att leva efter mitt vigningsbeslut
genom att vara lojal
och outtröttligt åkalla Ditt Heliga Namn;
låt min ande avsky allt som inte är av Dig;

Jesu Heliga Hjärta,
låt min själ mer än någonsin tidigare
bära Din Kropps Märken för själarnas omvändelse;

Jag, (…),
lägger frivilligt min vilja under Din Vilja,
nu och för evigt;
amen;

och nu kommer Min Ande att vila i dig; (…), det gläder Mig att se dig använda din tid för Mig; alla de uppoffringar du har gjort i Mitt Namn är inte förgäves;

http://www.tlig.org/sv/messages/692/

Det här inlägget postades i Förlåtelse, Förnyelse, Jesus Kristus., Kärlek, Kyrkan, Människan, SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.