VÅR FRU I MEDJUGORJE BER OM VÅR OMVÄNDELSE INNAN DE TRE FÖRVARNINGRNA SKER PÅ JORDEN

När Vår Fru  har upphört att komma i Medjugorje kommer det att finnas tre varningar till världen från Gud.

Dessa varningar kommer att vara i form av händelser på jorden. De kommer att inträffa inom Mirjanas livstid, och Mirjana kommer att vara ett vittne för dem.

Tio dagar före varningarna kommer hon att ge råd till prästen som hon valde för denna uppgift (fader Petar Ljubicic), som sedan kommer att be och fasta med Mirjana i sju dagar.

Sedan, tre dagar innan varje varning ska äga rum, kommer Fr. Petar kommer att meddela världen vad, var och när varningen kommer att ske.

Fr. Petar har inget val och måste avslöja varje varning.

Efter den första varningen följer de andra två på en ganska kort tid. Det intervallet kommer att vara en period av stor Nåd och omvändelse.

Efter att det permanenta, synliga, övernaturliga och oförstörbara tecknet dyker upp på berget där Vår Fru först dök upp i Medjugorje, kommer det att finnas lite tid för omvändelse.

Av den anledningen inbjuder den välsignade jungfrun oss till omedelbar omvändelse och försoning.

Det permanenta tecknet kommer att leda till många helande och omvändelser innan hemligheterna blir verklighet.

Enligt Mirjana är de händelser som förutses av den välsignade jungfrun nära förestående. På grund av denna erfarenhet förkunnar Mirjana för världen: ‘

Skynda dig, omvänd dig; öppna ditt hjärtan för Gud.

_______________________________________-

English

Once Our Lady has stopped appearing there will be three warnings given to the world. These warnings will be in the form of events on earth. They will occur within Mirjana’s lifetime, and Mirjana will be a witness to them. Ten days before each of the warnings, she will advise the priest she chose for this task (Father Petar Ljubicic), who will then pray and fast with Mirjana for seven days. Then, three days before each warning is to take place, Fr. Petar will announce to the world what, where, and when the warning will take place. Fr. Petar has no choice, and must reveal each warning. After the first warning, the other two will follow in a rather short period of time. That interval will be a period of great grace and conversion. After the permanent, visible, supernatural, and indestructible sign appears on the mountain where Our Lady first appeared in Medjugorje, there will be little time for conversion. For that reason, the Blessed Virgin invites us to urgent conversion and reconciliation. The permanent sign will lead to many healings and conversions before the secrets become reality. According to Mirjana, the events predicted by the Blessed Virgin are near. By virtue of this experience, Mirjana proclaims to the world: ‘Hurry, be converted; open your hearts to God.

Det här inlägget postades i Framtid, Jesus Kristus., Jorden, Kristendom, Kyrkan, Livet, Människan, Maria, Medjugoreje, Mirakler. Bokmärk permalänken.