EN KORT TID KVAR. …. JESUS DEN 23 JULI 1991, TRUE LIFE IN GOD

dotter, se på Såren på Min Kropp …. Jag har en kort tid kvar nu innan Min Faders Hand slår detta släkte;

lyssna till er Fader som ni kommer ifrån, lyssna till Hans Röst: Jag prövade alla vägar för att samla er och påminna er om att ni skall leva heligt eftersom Jag är Helig, men bara en liten spillra av er är uppmärksam när Jag talar;

Jag har talat genom dem som föraktas hos er; Jag har talat genom svaghet och fattigdom, men ni har gjort det till en kult att förfölja Min Helige Ande som leder dem, som om ni vore galna!!

genom dem har Jag sänt er Elias ande och Mose ande, de två vittnena klädda i säckväv,6 för att profetera och påminna er om Min Lag, före Min stora Återkomst; de skall tala till er i Mitt Namn och föra er tillbaka till Sanningen och åter till besinning;

men över er föll ett tungt mörker och era anspråk på kunskap blev ett slagfält där Min Kunskap bekämpades: Lögnen har förföljt och förföljer fortfarande Sanningen, men

Skriften ljuger aldrig; det har sagts att ”odjuret7 som stiger upp ur Avgrunden skall börja krig mot dem och besegra dem och döda dem;”8 i sanning är ert slagfält nu indränkt med oskyldigt blod, ty profetians Helige Ande har blivit en plåga för dem som tillhör världen;

9 deras vanvettiga förföljelser och deras totala avvisande av Mina språkrör liknar Sodoms; deras envisa motstånd mot att öppna sina hjärtan och lyda, deras vägran att öppna sitt öra och lyssna till Min Röst idag, har överskridit Faraos hårdnackade envishet i Egypten; 10 idag ger

Jag er ”ting som inget öga har sett och inget öra hört, ting bortom människans förstånd,”11 allt detta som lyfter er ande så att ni ropar till Mig: Abba;

Min Helige Ande kallar er alla till sann tillbedjan och till bättre kunskap om Gud Själv, det är därför som Jag ständigt upprepar samma sanningar som givits till er; Jag skall fortsätta att kalla på er tills Jag tränger igenom din dövhet, släkte, Jag skall inte upphöra att ropa på er i vånda, inte förrän Jag från er hör ordet: Abba! de nya himlarna och den nya jorden är snart hos er, http://www.tlig.org/sv/messages/638/

 

1 Jes. 54:5.
2 Kommunismens fall i Ryssland efter den tre dagar långa statskuppen.
3 Luk. 12:10.
4 1 Joh. 5:8.
5 Jesu kläder var genomdränkta av Hans Eget Blod, Hans anklar, som jag kunde se, var blodiga av såriga ränder.
6 Upp. 11:3.
7 I detta sammanhang lät Gud mig förstå att odjur betydde: lögn.
8 Upp. 11:7.
9 Gud anspelar på Upp. 11:10:‘… eftersom dessa båda profeter hade varit en plåga för jordens invånare.’
10 Gud anspelar på Upp. 11:8:‘…deras lik skall ligga på huvudgatan i den stora stad som på andligt språk kallas Sodom och Egypten…’
11 1 Kor. 2:9.

Det här inlägget postades i Hedendom, Historia, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Skärseldem, SLiG, Tid, Världsbilden, Vassula. Bokmärk permalänken.