TRUE LIFE IN GOD – SANT LIV I GUD – GUDS UPPENBARELSE OCH PROFETIOR IN I VÅR TID

MYSTIK- Vassula Ryden är grekisk, född i Egypten och tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan.

Hennes mans yrkesförpliktelser innebar att hon var tvungen att leva större delen av sitt liv i tredje världens länder.

Vassula hade aldrig kunnat föreställa sig att Gud oväntat skulle uppenbara sig för henne i Bangladesh 1985, eftersom hon ansåg sig vara totalt ovärdig.

Den övernaturliga nåden att ta emot Guds ord på ett sådant sätt kallas profetia. Det är Gud som dikterar, inspirerar och uppenbarar för Vassula Hans visdomsord.

Fastän Vassula aldrig hade fått någon kateketisk undervisning eller teologisk bildning, utbildade Gud henne i sin nåd och formade henne i sina himmelska domstolar.

Hon beordrades av honom att vara som en högljudd bok och förmedla hans budskap, som han kallade “Sant liv i Gud”, till världen.

De är en brådskande uppmaning att sluta göra uppror mot Gud och sluta fred med honom och förändra våra liv genom omvändelse.

De är en uppmaning till försoning, kärlek och enhet mellan kyrkorna. Många av budskapen påminner oss om Jona som ropade till staden Nineve att omvända sig.

De innehåller stora varningar till mänskligheten i fara för förstörelse och får inte tas lätt på. I dessa meddelanden påminner vår Fru oss också om att jorden är i fara och kommer att lida av eld.

Att Guds vrede inte kan upprätthållas längre och den kommer att falla på oss eftersom människan vägrar att bryta med synden.

Att Guds barmhärtighet under alla dessa år skulle dra så många som möjligt till Honom, sträcka ut Hans Arm för att rädda dem, men väldigt få lyssnade och förstod.

Vår Fru säger att vi är mycket nära de händelser som har förutsagts av Gud. Att hans barmhärtighet inte kommer att hålla i sig mycket längre och att tiden kommer då alla kommer att prövas och jorden kommer att spy ut floder av eld inifrån sig.

Världens människor kommer då att förstå sin värdelöshet utan att ha haft Gud i sina hjärtan. Och slutligen, att tiden har kommit då Guds hushåll kommer att prövas och de som vägrade hans nåd kommer att smaka Guds eld.

Vi uppmanas att erbjuda uppoffrande kärlek och stadiga böner och förbinda oss mer till Gud.

Om någon tjänar och offrar på sig själv som ett offer, kommer domen som kommer genom eld inte att bli så sträng mot dem, för i deras ande kommer de att njuta av Guds kallelse som gav dem liv.

Under alla dessa år har Vår Herre försökt och försöker fortfarande att väcka en sann förståelse i oss alla genom att upprepade gånger ge oss påminnelser: påminna om vad som sades i det förflutna av de heliga profeterna och hans egna bud.

Gud kommer inte för alltid att tillåta oss att förolämpa Hans heliga namn och begå synder mot den helige Ande, för vilka ‘det inte finns någon förlåtelse i den här världen eller nästa’ (Matt 12:31-32).

Så, upprepade gånger, har han varnat oss för att världen, som lever utan honom, självförstör sig själv i sitt avfall och provocerar Hans heliga rättvisa att falla på dem.

Profetior som förstörelsen av tvillingtornen, tsunamin 2004, kommunismens fall i Ryssland och andra profetior, förutsades för Vassula och har alla gått i uppfyllelse.

Om världen inte kommer att omvända sig och kyrkorna fortsätter att vara döva för Hans kallelser till försoning och enhet, en enhet i mångfald, kommer en stor tuktan av eld att sändas till världen.

Men när Gud talar i dessa budskap misslyckas vi inte med att lägga märke till, förutom varningarna, tonen av hopp som Han ger oss.

Ja, han skulle tillrättavisa oss många gånger, eftersom Han är Fader, och som vilken pappa som helst tillrättavisar sina barn när de gör fel, så gör vår Fader i himlen, men han gör det med kärlek för han är kärlek och Han skapade oss av kärlek att återlämna denna kärlek till Honom.

Dessa budskap avslöjar Guds intima och faderliga bild gentemot hans varelser och vad han ber från var och en av oss är att bli intim med honom också så att vi lär känna honom.

Ändå påminner Han oss om att aldrig glömma att han är helig och ber oss att också omsätta “fruktan för Herren” i praktiken.

I dessa budskap försöker Gud återuppliva det som är dött i oss. Det är därför han utgjuter sin helige Ande över oss för att föra oss tillbaka till Honom, för att leva ett sant liv i Honom.

Han lovar oss att det snart kommer ett utgjutande av den Helige Ande över mänskligheten, som aldrig tidigare i historien, en sorts andra pingst, som kommer att förvandla hela världen och förnya den.

Detta är hoppet vi alla letar efter.

I slutändan kommer Herren med vår välsignade moder att triumfera. Det finns många delar av skrifterna från Uppenbarelseboken och profeten Daniels bok som har avseglats för oss av Jesus Kristus i dessa budskap.

Varför är Gud så angelägen om att uppenbara sig själv så kraftfullt igen i vår tid om det inte är så att han räddar oss? När Han säger i ett meddelande: ”Jag tittar på jorden idag och önskar att jag aldrig gjorde det…

Mina ögon ser det jag aldrig ville se och mina öron hör det jag fruktade att någonsin höra!

Mitt hjärta, som pappa, sjunker av sorg. Jag skapade människan att ha min bild, ändå har de förnedrat sig själva och idag har så många av dem tagit vilddjurets likhet! (djävulen).

Mitt hjärta smärtar mig, för jag ser till jordens ändar och det jag ser är inte i enlighet med mina hjärtans önskningar … din Fader styr allt men inte din frihet … och människan har förvrängt sin frihet…”

I detta budskap låter Herren besviken. Men hur kunde han inte vara det när han ser att hans egna har förvandlats mer till att ha en rationalistisk anda, till materialism, vilket ledde dem till avfall.

Till och med naturen gör uppror mot oss från världens ondska, sa Herren. Tyvärr är det för få som inser hur brådskande vår Herres varningar är och många dömer budskapen och budbäraren hårt med kritik.

Man får inte glömma sanningen i denna paradox… den som föraktas blir i verkligheten den som identifierar sig mest med Kristus…

Detta exempel räcker för att lära oss vilken som är mest älskad av Gud, den som kastar förolämpningar eller den vem tar emot dem?

Pastor Ljudevit Rupcic, en teolog, professor i exegetik skrev om budskapen och Vassulas upplevelser:

  • “Om människor svarade på Guds kallelse om ständig bön, skulle budskapet spridas över hela världen med en ton av tacksamhet till Gud.

Om man accepterade att det måste finnas enhet mellan kyrkorna; redan skulle det finnas ett hopp om uppfyllandet av Jesu “löfte – “en hjord och en herde” (Joh. 10:16).

Om människor accepterade Gud på det sätt som Vassula rekommenderar, skulle han redan vara “allt i alla” (1Kor. 15:28).

Om människor tog Guds varning om Satan på allvar, skulle den senare redan förvisas från människors hjärtan och från världen.

Om människor skulle lyssna på Guds kallelse till omvändelse skulle alla män och kvinnor redan vara heliga. Om alla delade i Vassulas upplevelser, skulle var och ens personliga historia, och följaktligen hela mänsklighetens historia, vara en sång om kärlek.”

tlig.org

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Maria, Mirakler, Påsk, Profetior, SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.