DEN GAMLA ADAM OCH DEN NYA MÄNNISKAN GENOM JESUS OCH MARIA

“OCH ETT HAV AV BARMHÄRTIGHET ÖPPNADES FÖR HELA VÄRLDEN”

Denna nåd  gäller för hela  mänskligheten. En förlösning av hela det mänskliga dilemmat. Jesus tog mandom på jorden som människa genom Maria och försakade helt hållet sig själv och tänkte enbart på själarnas räddning. Han är den som älska oss mest av alla. Med stort medlidande och oerhörda smärtor och alla kval tog Han sin kroppsliga död på Korset.

På den tredje dagen uppstod Han till livet. Porten till Himlen öppnades för människas liv i himmelriket i Guds kärlek och nåd. Så älskade Han oss trots alla vår brister och synder att Frälsaren utgav sitt eget liv för oss.

Genom detta instiftades det nya och universella förbundet som är en enda Kyrka av Kristus När vi tar emot mässan med Kristi kropp och blod upprepas allt reellt. Vi äter verkligen en Gudomlig måltid. En förening med Kristus själv.

Med Kristi seger över döden och materian föds den nya människan. En ny skapelse. Den gamla människan dog på Korset. Kristi seger är över hela skapelsen.  Hur kan vi förstå detta?

Jesus och Maria avlöser allt som en gång hände med Adam och Eva genom människans fall. De är nu den nya Adam och Eva. Allt är återupprättat.

Vad hände då en gång? Adam och Eva skapades av Gud. Skapelsens höjdpunkt är den sjätte dagen, då Gud skapar människan till deras avbild. Således enligt den heliga Treenighetens tre Personer men som en enda Gud.

Adam var Guds son och Gud andade in sin ande i honom.

Ur Adams kött och ben skapade Gud kvinna, som är Eva för vår enhet. De är de två skapelseprinciperna. Fadern som ger liv och Modern som föder liv. Det första förbundet med människan och är det första Äktenskapet

En trefaldig andlig relation mellan Gud och människan.

De två bar Guds natur i sig själva. Gud talade med dem och visade väg.  Gud ger dem i uppdrag att föröka sig och uppfylla jorden och råda över alla levande skapelser och att förvalta jorden. Till föda åt både människan och djuren ges alla växter och frukter. Så var jorden till som ett hushåll för gemenskapen. Människan var så kronan på verket

Detta till skillnad från naturmänniskan. Den jordiska människans kropp utvecklades ur stoft som troligast är vårt DNA. Så är hela skapelsen är Guds verk. Hur då? Det sker genom Ordet i Faderns hjärta som är begynnelsen och orsaken till att allt blev till.

Ett levande Ord som är verksamt vid världens skapelse. Verksamt i världens styrande. Verksamt i världens återlösning.

Så är är det levande Ordet Kristus själv. Vad är mer mäktigt? Verksamt i dess gärningar.

När Ordet uttalas genomborrar det och en kraft utlöses. Så kunde Lasaros väckas från döden av Kristus till liv.

Skapelseberättelsen är en allegori. Ingen bokstavlig vetenskap. Det egentliga budskapet finns som en metafor och som en  bildframställning med en dold innebörd.

Adam och Eva skulle leda jordens människor till Gud. De fick leva i paradiset i Eden. Det bar gåvor som ingen annan hade. Kunde tala med djuren?. Ja det kunde vara så.

Men de avgick de från Guds väg.  Adam hade fått tillåtelse att äta av alla trädgårdens frukter utom av frukten från ett visst träd i trädgårdens mitt, trädet som ger kunskap om gott och ont”.

Om han äter av den kommer han att dö. När kvinnan är ensam lurar dock Ormen som Satan henne att äta av den förbjudna frukten genom att lova henne att de inte ska dö om de äter av den.

Detta blev fallet och bandet människan till Gud föll. Människan är till sin natur en varelse med ett självständigt medvetande och med en fri vilja i valet mellan gott och ont. Historien kom att skildrar en kamp mellan ljus och mörker. Inte ens Fadern kan råda över den fria viljan trots att Han är allsmäktig

Vi vet att Öster om Eden fanns ett främmande folk ditt Kain kom att fly till ett rike i Mesopotamien där sumererna levde med som skickliga byggmästare, jordbrukare, fiskare, hantverkare och krigare, men med sina blodig hedniska riter och de var motståndare till den andliga vägen.

Människan följde sin egen “sanning” på kunskapens väg. En flora av falska  läror har gällt i utan det sanna i Gud. Mörkrets makt tog form i olika klädnader och kulturer. Zeus , Jupiter och Oden blir densamme.

Idag verkar ännu den gamla människan och kan inte ta del av den Nåd Gud ger oss.  De gudlösa varnas. I Fatima 1917 avslöjar Jungfru Maria om helvetets existens för de 3 herdebarnen.

Fallna änglar tog plats  en gång som jordens väktare på  Hermons berg, enligt Enok som var sonson till Moses. De slöt ett förbund. De sa till varandra:

– “Kom, låt oss välja vackra kvinnor bland människornas döttrar och avla barn med dem.

Detta komma fördärva folk genom tiderna. Främmande folk erövrade riken och förde krig mot varandra. Kulturer gick under ända in vår tid.

Olika förbund har gällt för att göra oss till Guds söner och döttrar. Så skildras Gud med oss som en familj och älskar som barn trots att vi gått fel.

Gud erbjud ändå väg tillbaka till Gud genom 6 olika Gudsförbund. Till en hjord med en herde.

  • Adam och Eva
  • Noaks familj
  • Abraham
  • Moses
  • David
  • Kristus

Den gamla människan skildrar arvet från Adam bunden till den yttre världens ledning, styre och liv.

Den heliga Skriften upprepar förhållandet mellan Gud och människan.

Ett skildring gäller om Isak och Rebeccas söner Esau och Jakob. Jakob betecknar Jesus Kristus. Esaua representerar de fördömda själarna

Esau var den äldre brodern. Stark, förslagen, robust, listig, skicklig med bågen och en framgångsrik jägare.  Var sällan hemma och verkade utomhus och förlitade sig på sin egen styrka och skicklighet. Glupsk och sålde sin förstfödslorätt för en skål linssoppa. Helt knuten till det yttre livet.

Han var som Kain och hatade sin broder och tänkte döda honom. Så skildrar Esau en natur som är i grunden självisk. listig om sin egen omsorg och var kunnig om världens styre men okunnig om  de himmelska tingen.  Han var så aldrig hemma i sitt eget inre hem som Gud har gett varje människa.

Dessa människor utesluter det andliga livet och och den inre hängivelsen. De som prioritera sitt inre liv framför de yttre tingen, betraktas som inskränkta, ociviliserade och trångsynta. De hatar och förföljer öppet det utvalda som de vore en belastning. Föraktar dem och kritiserar dem.

Jakob den yngre brodern hade en svag konstitution men mild och fredlig.  Älskade sin moder Rebbecka som representerar Guds moder Maria.

Det var inte i personliga begär eller genom en tillit sin egen förmåga.  Han gick ut för att lyda sin moder. Han underordnade sig henne och och lydde henne i kärlek utan att klagar eller att lida. Han förlitade sig helt på sin moders omtänksamhet och försvar. Han efterliknade sin moders dygder.

Jakob fick välsignelse av sin fader Isak, som fick den förstföddes rätt. Han trodde att han hade välsignade Esau.Han såg inte bra men kände hårbeklädnaden. Men röst var annorlunda.

Rebbecka var förslagen och hade klätt Jakob i skinn från två slakta killingar. Esau hade en kraftig hårbeklädnad. Han grät och blev rasande när Jakob hade fått välsignelsen medan hade varit ute på jakt. Rebbecka kunde skydda Jakob från Esaus hat och vrede,

Vi kan se en parallell till förhållande mellan Jesus och Maria. I 30 år följde Jesus sin mor. De sista 3 åren gav han sig själv till människor för att fullborda uppgiften.

Vi får en vägledning att en väg till Gud går igenom Maria till Kristus med kärleksgärningar och in bön. David säger “Ära åt Gud och rikedomar finns i hennes hus”, Psaltaren 111:3.

“Och ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för när vinet jäser sprängs säckarna och blir förstörda, och vinet rinner ut”, Lukas 5:37.

Vad menas? Metaforen gäller skillnaden mellan den gamla och nya människan. Den gamla människans natur i en hennes fysisk gestalt blev korrupt.  Vi kan inte längre se till oss själva i egenkärlek. En väg till undergång.

Genom Maria kan vi överlåta oss själva till henne. Goda gärningar sker till hennes ära. Genom henne växer andliga gåvor  mångfald till oss och vi kommer närmare Kristus. Vår dygder är att efterlikna Kristus.

Rosenkransen följer evangeliet blir här en tacksägelse till Jesus och Maria som välsignar och skyddar oss och familj mot det onda. Vi kan viga vår anhöriga til Marias Obefläckade hjärta. Bedja över våra sjuka och fiender.

Goda gärning och ära som vi får överlämnar vi till Maria. Hon är den nya “vinsäcken”. Om en fattig person skänker Henne ett äpple, tar Hon emot det lägger det på ett guldfat och ger detta vidare till Kristus.

Den fattig får tillbaka Marias gåvor och dygd,

En bön som räddar liv. Vi tar del av evangeliet för vägen till Gud i de Två hjärtans kärlek. De två skall en gång triumfera.

Vi kan så leva i Marias omsorg om vår själ. En andliga födelse. Hon är så även vår Moder. Hon flår av oss det skinn som gäller de naturliga böjelserna. Hon dödar den fallna Adams natur Hon rengör oss från all smuts, synd och orenhet till Guds ära och som behagar Honom.

I Uppenbarelseboken 12:1-5 Kvinnan och Draken i Uppenbarelseboken. Hon är så Guds moder och vår moder i Himlen.

“Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda. Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn.”

Hon allena  kan utan rädsla för misstag förbereda vår kroppar och själar att förfina oss till den oändliga smaken hos Gud som ökar Hans ofattbara ära och dolda förmågan.

Hon klär oss i rena och väldoftande kläder från henne. Hon bevarade dem i hennes eget hus att vara Guds moder. Hon lämnade dessa kläder och smycken till oss i hennes garderob före hennes upptagning i himlen.

Vi är inte längre nakna i kylan. Vi har inget att frukta i kylan med Jesus och Maria..

Genom Guds moder och hennes Son Kristus är vi hennes tjänare och slavar således klädda i dubbla lager av kläder. Maria har förvärvat den himmelske Faderns välsignelse åt dem.

Källa: TRAKTAT, St. Lousie-Marie Grinion de Mondtfort

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kärlek, Kyrkan, Ledarskap, Livet, Lycka, Människan, Maria, Ny tid, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.